Informace výrobců, Soutěže

King od Daylight 2022: Budoucí projektanti a architekti prokázali svůj talent

Nejen střešní okna, ale i světlíky a světlovody mohou proměnit vnitřní prostředí budov a dodat jim jedinečný charakter. Ukázal to 18. ročník soutěže, kterou pro studenty středních odborných škol stavebního zaměření pořádá společnost VELUX Česká republika. O titul King of Daylight se letos ucházelo 280 studentů z 12 odborných škol.

Už 18 let pořádá společnost VELUX Česká republika středoškolskou soutěž King of Daylight – Král denního světla – o nejzajímavější návrhy staveb, do kterých denní světlo a čerstvý vzduch přichází střechou. Zadání pro studenty středních škol stavebního zaměření je vždy stejné: zpracovat vlastní návrh rodinného domu nebo jiné stavby s využitím výrobků značky VELUX – střešních oken, světlíků nebo světlovodů. Hlavními kritérii hodnocení jsou architektonická kvalita stavby, dispoziční řešení, energetická efektivita a kvalita vnitřního prostředí.

Soutěžilo se online, ale ve velkém počtu a s nadšením

Soutěž probíhala opět v online prostoru, ale účast ukázala, že budoucí projektanti a architekti mají o navrhování budov s dostatkem denního světla a čerstvého vzduchu velký zájem. „Letošní ročník byl rekordní, do soutěže se po sečtení obou kategorií přihlásilo 280 studentů. Rekordní byla i účast na webinářích VELUX, které zhlédlo v Česku a na Slovensku dohromady 1146 studentů,“ oznámil na online přenášeném vyhlášení výsledků architekt společnosti VELUX Marek Petrík.

Ze školních kol postoupilo do celostátního finále 73 prací, které posuzovala tříčlenná odborná porota. Vítězem hlavní kategorie Rodinný dům se stal Matěj Lasák ze SPŠS Opava za návrh rodinného domu Haven. V kategorii Freestyle zvítězila Silvie Konečná ze SPŠS Havířov s projektem Knihovna. Obě vítězné stavby mají plochou střechu a interiér velkoryse prosvětlený světlíky VELUX. Celkem bylo ve finále oceněno 13 studentských projektů a soutěžící a jejich pedagogové získali odměny v celkové hodnotě přes 100 tisíc korun.

1. místo v kategorii Rodinný dům: Rodinný dům Haven, Matěj Lasák1. místo v kategorii Rodinný dům: Rodinný dům Haven, Matěj Lasák

1. místo v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby: Knihovna, Silvie Konečná1. místo v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby: Knihovna, Silvie Konečná

V úvodu streamu všechny pozdravil Zsolt Szabó, Market Director společnosti VELUX Česká republika a Slovensko. Poděkoval studentům i pedagogům, kteří jim pomáhali, za kvalitní a poctivě vyšperkované projekty. Zároveň jim připomněl význam jejich práce pro nás všechny: „Vy studenti budete možná už za pár let jako projektanti a architekti ovlivňovat, jaké nové budovy tu budou vznikat a jakým způsobem se budou rekonstruovat ty staré.“

Studenti prokázali schopnost porozumět klientovi a zasadit stavbu do okolního kontextu

O výsledcích 18. ročníku soutěže King of Daylight rozhodla odborná porota ve složení Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D., (Fakulta architektury ČVUT v Praze), Ing. arch. Jan Kratochvíl (Fakulta architektury VUT v Brně, ARCHIWEB) a Ing. arch. Klára Bukolská (architektka společnosti VELUX). Na závěr slavnostního streamu se porotci shodli, že letošní ročník King od Daylight měl vysokou úroveň, a ocenili různorodost soutěžních návrhů svědčících o velké nápaditosti nastupující generace projektantů a architektů.

Jan Kratochvíl poděkoval soutěžím i jejich pedagogům a vyzdvihl, že se v letošních pracích objevila spousta zajímavých nápadů a nádherných myšlenek. „Práci v porotě jsem si užíval. Ukazuje se, že navrhnout dům není jednoduché a vyžaduje dlouhodobou a soustavnou práci. Máte můj obdiv! I vy, co jste dnes nevyhráli, nezanevřete na architekturu a stavařinu, protože je to krásný obor a máte všechno před sebou,“ řekl soutěžícím.

„Práce byly skvělé. Trošičku mi tam chyběla práce s násobnými okny vedle sebe a se zalomenými okny, protože nejen světlo, ale i propojení s krajinou a přírodou je třeba,“ zhodnotil letošní ročník Jan Hlavín. Studentům doporučil, aby se v návrzích snažili využít celé portfolio VELUX, protože bydlení v prostorech, které mají kontakt s přírodou, může být daleko příjemnější.

Tradiční členka poroty Klára Bukolská si všimla velké pestrosti letošních prací. „V hodnocení často zaznělo, že tato práce si svého investora najde. Bylo cítit, že studenti stavby navrhovali pro někoho specifického. Používali rozdílné výrazové prostředky, viděli jsme i stavby s nečeskými kořeny. Ale v centru zájmu byli lidé, pro které je stavba tvořena, což je jedním z nejdůležitějších úkolů architekta – rozumět klientovi. Stejně jako schopnost rozhlédnout se kolem sebe,“ zhodnotila letošní ročník architektka společnosti VELUX a na závěr poděkovala jak soutěžícím, tak vedoucím prací za obrovské úsilí, se kterým přivedli své studenty až do finále.

King of Daylight 2022 – výsledky:

Rodinný dům

1. místo v kategorii Rodinný dům
Rodinný dům Haven
Matěj Lasák, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer

1. místo v kategorii Rodinný dům: Rodinný dům Haven, Matěj Lasák1. místo v kategorii Rodinný dům: Rodinný dům Haven, Matěj Lasák1. místo v kategorii Rodinný dům: Rodinný dům Haven, Matěj Lasák

2. místo v kategorii Rodinný dům + Cena zaměstnanců VELUX
RD EXPLEO
Petr Kozák, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer

3. místo v kategorii Rodinný dům
GreenLight
Josef Bolen, VOŠ stavební a SPŠ stavební Dušní 17, Praha 1, vedoucí práce: Ing. Beáta Kunáková

Odměny v kategorii Rodinný dům
• RD JAS, Filip Leher, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer
• MODERN SCANDI HOUSE, Sára Švecová, SPŠ stavební Brno, vedoucí práce: Ing. Jana Leischnerová
• Koctn House, Adam Klofáč, SPŠ stavební Brno, vedoucí práce: Ing. Darek Skřiček
• RD TWINS, Tokáš Vrána, SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, vedoucí práce: Ing. Miloslav Beran

Freestyle – jakýkoliv typ stavby

1. místo v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby
Knihovna
Silvie Konečná, SPŠ stavební Havířov, vedoucí práce: Ing. Zuzana Klímková

1. místo v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby: Knihovna, Silvie Konečná1. místo v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby: Knihovna, Silvie Konečná1. místo v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby: Knihovna, Silvie Konečná

2. místo v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby
Pavilon primátů ZOO Jihlava
Denny Gassler, SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, vedoucí práce: Ing. Miloslav Beran

3. místo v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby
AULA SPŠ STAVEBNÍ OPAVA
Kristýna Potácelová, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer

Odměny v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby
• Květinářství Sunflora, Vojtěch Holuša, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer
• Startovací bydlení na druhou, Klára Zavadilová, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer
• Mateřská škola v ulici Markova, Ondřej Satori, L3, SPŠ stavební Hradec Králové, vedoucí práce: Ing. Iva Burianová

Ocenění pro školy
Počtvrté byly oceněny střední školy s nejvyšším počtem soutěžních prací. Nejvíce projektů do soutěže poslali studenti SPŠ stavební Ostrava, a to 59. S počtem 39 odevzdaných prací skončila jako druhá SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě a 26 prací do soutěže zaslali studenti SPŠ stavební Opava.

Webová stránka soutěže, kde si můžete oceněné návrhy detailně prohlédnout: www.velux.cz/odbornici/architekti-a-projektanti/souteze/king-of-daylight

podle podkladů společnosti VELUX