Informace výrobců

Již po dvaadvacáté zvládla komprimační páska TP600 náročný povětrnostní test

I přes stabilně vynikající výsledky jsou vývojáři každý rok znovu nadšení: „Je neuvěřitelné, že páska z polyuretanu funguje tak dobře i poté, co byla po 22 let vystavena povětrnostním vlivům! Zejména, když vezmeme v úvahu drsné počasí v Bavorsku,“ svěřuje se vedoucí oddělení výzkumu a vývoje společnosti tremco illbruck v Bodenwöhru dr. Markus Komma poté, co obdržel nejnovější zkušební protokoly MPA Bau Hannover z prosince 2017.

Dohlíží již celé roky na pravidelné testy pásky illbruck TP600 illmod 600, které provádějí nezávislí auditoři. Stejně jako v předchozích letech byl i tentokrát výsledek víc než dobrý: Páska vysoké kvality dokonale těsní i při silném dešti a má dostatečné pohybové rezervy.

Již po dvaadvacáté zvládla komprimační páska TP600 náročný povětrnostní test

Výsledky testu tak znovu dokazují, že komprimační páska illmod 600 ideálně ochrání jakékoliv stavební spáry. Páska odolá i vysokému zatížení při nepřetržité expozici hnanému dešti, sněhu, kroupám, slunečním paprskům a lepivým nánosům pylu, což jsou situace, které se u spár na fasádách v běžném provozu a v tak extrémní podobě ani nevyskytují. Zvláštní test navíc prokázal těsnost v silném dešti nejen při obvyklých 600 Pa, ale i při 1350 Pa!

Komprimovaná páska illbruck TP600 illmod 600 se již od roku 1965 osvědčuje pro těsnění spár na fasádě až do šířky 40 mm, které poskytuje spolehlivou ochranu před silným deštěm a zároveň umožňuje difuzi vodních par. Páska je součástí systému i3, který zahrnuje ty nejlepší materiály illbruck a nabízí řešení pro trvanlivé těsnění oken a přechodů fasád.

Páska illbruck TP600 illmod 600 prokazuje bezchybnou funkčnost již 22 let i přesto, že je permanentně vystavena dešti, sněhu, ledu a UV zářeníPáska illbruck TP600 illmod 600 prokazuje bezchybnou funkčnost již 22 let i přesto, že je permanentně vystavena dešti, sněhu, ledu a UV zářeníPáska illbruck TP600 illmod 600 prokazuje bezchybnou funkčnost již 22 let i přesto, že je permanentně vystavena dešti, sněhu, ledu a UV záření

V roce 1995 zahájila společnost tremco illbruck, jako první výrobce těsnění pro spáry na fasádách, test odolnosti pásky vůči povětrnostním vlivům. Institut MPA Bau každoročně potvrzuje její vysokou funkčnost. Institut Ift Rosenheim ověřil a potvrdil dobrou použitelnost pásky v praxi. Páska illmod 600 je navíc držitelem označení EC1PLUS, což znamená „velmi nízké emise“. Potvrzuje zdravotní nezávadnost, značku kvality FDKS institutu RAL, dokládající vynikající funkčnost a v neposlední řadě i evropské označení CE.

podle podkladů společnosti tremco illbruck