Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov, Zděné konstrukce

Jednovrstvové stěny z tvárnic Ytong Lambda YQ bez zateplení jsou vhodné i pro pasivní domy

Moderní a velmi žádané pórobetonové tvárnice Ytong Lambda YQ představují optimální kombinaci klíčových předností pórobetonu Ytong. Pasivní dům z nich postavíte i bez dodatečného zateplení.

Čas a náklady na vyzdění jednovrstvé konstrukce jsou ve srovnání se zateplenou stěnou nižší. Zateplení je navíc variantou s omezenou životností a horšími užitnými vlastnostmi. Samotná stavba je také o hodně rychlejší a přesnější. V nabídce společnosti Xella najdete tvárnice s šířkou zdiva 375, 450 a 500 mm, poslední novinkou v sortimentu společnosti Xella je inovovaná pórobetonová tvárnice Ytong Lambda YQ 500 mm PDK (pero + drážka + kapsa), se kterou můžete dosáhnout nejlepších parametrů obvodového zdiva v jedné vrstvě: při tloušťce zdiva 500 mm nabízí tvárnice návrhový součinitel prostupu tepla Uu = 0,162 W/(m2.K).

Inovovaná tvárnice s perem, drážkou a kapsou má rozměry 499 × 500 × 249 mm (délka × šířka × výška) a kromě originálního pera a drážky nabízí ve srovnání s hladkou tvárnicí nižší spotřebu malty. Nižší je i pracnost při zdění: na metr čtvereční stačí menší počet tvárnic. Právě tvárnice Ytong Lambda YQ s tloušťkou 500 mm splní i bez dodatečného zateplení základní normové požadavky kladené na pasivní domy.

Pokud klade investor či stavební firma důraz na efektivitu a rychlost stavby, jsou jednovrstvé stěny jednoznačně výhodnějšíYtong Lambda YQ 500 mm PDK s kapsou

Jednovrstvové zdění přináší výhody nejen v rychlosti výstavby

Pohled na efektivitu tohoto řešení je mnohem komplexnější – zkuste do svého uvažování například zahrnout také otázku ekologie a zdraví. Stavební systém Ytong tvoří čistě přírodní suroviny a díky své porézní struktuře napomáhá vytvářet i zdravé klima v domě. Vše, z čeho se Ytong skládá, pochází ze země a patří do země, je tedy ekologickým recyklovatelným materiálem. Stavba z pórobetonu také dobře dýchá a nedochází v ní ke kondenzaci vodních par. Ytong je pro stavbu domu dostatečně pevný, tvárnice jsou přesné a při jednovrstvovém zdění se snižuje i pracnost celé hrubé stavby. Také se snadno řeže a opracovává a lehce se v něm provádí instalace.

Stěna Ytong Lambda YQ

Výhody jednovrstvého zdění připomenula i loňská konference Xella Dialog

Jaké produkty Ytong, Silka a Multipor při výstavbě rodinných domů zvolit a jak je správně aplikovat v projektu, vysvětlil v rámci prvního bloku loňského Xella Dialogu manažer pro klíčové projekty společnosti Xella CZ Ing. Jakub Hergezel. Ukázky několika kvalitně, a přitom úsporně postavených rodinných domů s materiály Xella prezentoval účastníkům konference hlavní projektant architektonického studia Harfen Ing. Filip Harvánek. U všech prezentovaných domů přitom v projektu preferoval jednovrstvá řešení obvodových stěn s tvárnicemi Ytong Lambda YQ, u příčkového zdiva využívá on a jeho kolegové z ateliéru tvárnice Ytong Klasik a vápenopískové tvárnice Silka. U stropů velmi rádi navrhují vložkové stropy Ytong Ekonom, určené i pro svépomocnou výstavbu.

Argumenty Ing. Martina Mihála, vedoucího oddělení technické podpory Xella CZ & SK, k jednovrstvému zdivu Ytong Lambda YQ 500 mm:

▪ Vyhovuje podmínkám stanoveným pro obvodové stěny pasivních domů.

▪ Zeď zpracovává zednická skupina v jednom pracovním kroku. Nejsou tedy potřeba další pracovníci ani pracovní postupy, odpadá časová koordinace v návaznosti na montáž různých doplňků a podobně.

▪ Zdivo je odolné a má prakticky neomezenou životnost. Na rozdíl od EPS nebo minerální vlny nedegraduje vlivem UV záření, vlhkosti, neohrožují jej žádní škůdci (myši, hmyz apod.). Zdivo zvládne i povodeň a odolává požáru.

▪ Ytong má vynikající propustnost vodních par a dokáže pomocí absorpčních schopností vyrovnávat vlhkost v prostoru. Tepelné izolace na bázi polystyrenu výrazně snižují difúzní vlastnosti stěn.

▪ Vynikající akustické vlastnosti – vzduchová neprůzvučnost tvárnic Ytong Lambda YQ tloušťky 450 mm Rw = 50 dB. Zateplení EPS významně zhoršuje akustické parametry stěny (o 4–5 dB), minerální vlna o něco méně. Podle ETAG 004 je to ještě víc. Nebylo-li provedeno laboratorní měření vážené vzduchové neprůzvučnosti ETICS, budou deklarovány hodnoty změny vzduchové neprůzvučnosti ΔRw = -8 dB (na jakýkoliv materiál v ETICS). Použijeme-li stěnu tloušťky 300 mm s Rw = 46 dB a zateplíme ji, výsledná hodnota stěny bude výrazně horší než u jednovrstvé stěny.

▪ V celkových nákladech při realizaci stavební firmou je levnější než stěna 300 mm + zateplení.

▪ Zdivo Ytong Lambda YQ je ekologické. Velmi dlouhá životnost snižuje ekologické dopady. Je recyklovatelné a neobsahuje škodlivé látky. ** Ve stavbě se dá bydlet i bez dokončení fasády (omítky), což v případě stěny tl. 300 mm, kde se počítá se zateplením, tak docela optimální není (lidem často chybějí finance na dokončení vnější fasády). Může pak nastat problém s kolaudací – stavebník nedostane energetický certifikát.

Svépomocí stavěný pasivní dům v Rohozci zajišťuje díky Ytongu tepelný komfort v létě i zimě

Jednopodlažní pasivní dům navrhl tým studia Harfen Ateliér. Bungalov je postaven z pórobetonového stavebního systému Ytong. Díky svým akustickým vlastnostem zde našly uplatnění i vápenopískové tvárnice Silka.

Na obvodové zdivo použil investor tepelněizolační tvárnice Ytong Lambda YQ 450 mm, vnitřní nosné zdivo je z tvárnic Ytong Statik 300, příčky jsou z příčkovek Ytong Klasik tl. 125 mm. Pro akustické zdivo oddělující sociálně společenskou část rodinného domu od jeho klidové části byly použity tvárnice Silka 175 mm. Součástí hrubé stavby jsou překlady Ytong a žaluziové kastlíky Ytong. Kromě stavebních prvků pracoval majitel domu i se zdicími a maltovacími směsmi Ytong, na stěnách jsou také interiérové a exteriérové tepelněizolační omítky Ytong.

Svépomocí stavěný pasivní dům v Rohozci zajišťuje díky Ytongu tepelný komfort v létě i ziměJednopodlažní pasivní dům navrhl tým studia Harfen Ateliér. Bungalov je postaven z pórobetonového stavebního systému Ytong

Více informací o stavebním systému Ytong najdete na www.xella.cz.

podle podkladů společnosti Xella