Informace výrobců

Jak ušetřit za topení? S úsporami na energiích pomůže zasklení oken

Slunce je nejlevnější zdroj energie. I v zimě je jeho záření dostatečně silné na to, aby prohřálo dům. Stačí ho pustit dovnitř skrze okna. Správně zvolené zasklení je proto klíčové při snižování nákladů na vytápění domu.

V současné době problematika zasklení nabývá na významu především z důvodu vysokých cen energií na vytápění, ale také v souvislosti s horkými letními dny a přehříváním interiérů.

„Výběr izolačního skla a jeho umístění ovlivňují, jestli obyvatelům v domě nebude v létě příliš horko, kolik protopí v zimě a kolik světla bude pronikat do interiéru. Dobře zvolená skla pracují se sluneční energií, propouštějí ji, nebo naopak blokují podle potřeby. Tím výrazně zvyšují energetické úspory a komfort v domě,“ vysvětluje Ing. Petr Stejskal, obchodní ředitel společnosti HELUZ IZOS, největšího dodavatele okenního zasklení u nás.

Výběr vhodného zasklení je přitom jednoduchý a vychází z logiky věci – vybírat zasklení podle světových stran a účelu místnosti a využívat rozdílné vlastnosti zasklení z hlediska příjmu, či naopak blokování tepelné energie, izolace hluku a bezpečnosti.

izos-1 105150izos-2 105151

Sluneční energie je zadarmo

Velký potenciál představuje zasklení především v zimních měsících, kdy díky němu můžeme získávat tepelnou energii ze slunečního záření. Sluníčko nám totiž složenky posílat nebude… Pasivní solární zisky, čili energie získaná prostupem slunečních paprsků okny, mohou snížit potřebu na vytápění interiéru až o desítky procent. „Zasklení se stává zásadním krokem při návrhu celého domu, protože pomáhá významně snížit nejen provozní náklady, ale i náklady na pořízení technologického vybavení domu,“ vysvětluje Ing. Petr Stejskal.

Z tohoto důvodu by tedy měly být jižní, východní, případně západní strany domů osazeny zasklením s vysokou propustností tepla ze slunečního záření. To je charakterizováno tak zvaným solárním faktorem g a platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím více tepla sklo propustí a tím více se interiér prohřeje. A o to méně my musíme dům vytápět.

Izolace budovy na severu

Na severní straně, kam slunce nesvítí, není potřebné řešit solární faktor. Zde hraje prim především co nejvyšší tepelně izolační schopnost, charakterizovaná součinitelem prostupu tepla Ug. Čím je jeho hodnota nižší, tím lépe okno izoluje. „Nejkvalitnější výrobky jsou tvořeny třemi skleněnými tabulemi se speciálním pokovením zabraňujícím únikům tepla. Hodnota součinitele prostupu tepla Ug dosahuje u těchto produktů až 0,5 W/m2K, což je úroveň vyhovující s velkou rezervou i pasivním domům. Výsledné trojsklo přitom může být vsazeno do plastového, dřevného nebo hliníkového rámu, podle preference klienta,“ vysvětluje Ing. Stejskal.

izos-4 105153

Komfort i bezpečí díky zasklení oken

Pomocí správně zvoleného zasklení můžeme efektivně řešit různé stavební situace. Skla s vysokou světelnou reflexí například vyřeší přehřívání domu v případě, že nemůžeme nebo nechceme stínit okna žaluziemi. Významně díky tomu zvýšíme komfort bydlení a ušetříme za provoz klimatizace. Majitelé domů u rušných komunikací zase ocení zasklení s protihlukovou fólií snižující venkovní hluk až na úroveň kolem 52 dB. Bezpečnostní skla pro změnu ochrání obyvatele domu před poraněním při případném pádu do skleněné tabule, která se díky kalení rozsype na neostré úlomky. Je-li sklo doplněno bezpečnostní fólií, výrazně eliminuje riziko vniknutí nezvaných hostů do našeho domu a chrání náš majetek proti vandalismu.

Podle podkladů HELUZ IZOS