Informace výrobců, Materiály, Výplně otvorů

Jak správně vybrat střešní okno

Prvotní funkcí každého střešního okna je především prosvětlit a provětrat interiér. Tento základní požadavek by však neměl zastínit další, neméně důležitý, kterým je výhled z okna a tedy i jeho správné umístění ve střeše. Dalším faktorem je otázka výběru materiálu okna a typu jeho zasklení v závislosti na potřebných tepelně-technických parametrech. V neposlední řadě je potřeba zaměřit se na bezchybnou funkci okna bez nežádoucího orosování, protékání a profukování.
Nejprve se zaměřme na rozměry a umístění střešních oken. Co se jejich velikosti týče, základním doporučením je, aby plocha oken odpovídala přibližně deseti až dvanácti a půl procentům celkové užitné plochy místnosti, a aby se součet šířky všech oken rovnal 55 procentům délky místnosti. Umístění střešních oken do prostoru je třeba dobře rozmyslet, aby byl interiér správně osvětlen a nikde nevznikaly tmavé kouty.
Dále je třeba rozmyslet, v jaké výšce bude okno umístěno. Je potřeba uvědomit si, jak se projeví výška nadezdívky a jak bude podkroví využito.
V praxi se setkáváme převážně s výškou nadezdívky okolo 1,1 m. Pokud se k tomuto rozměru připočítá tloušťka střešního pláště, pak se výška spodní hrany střešního okna posune do výše 1,5 m nad podlahou, výška horní hrany pak, samozřejmě v závislosti na výšce okna, do výše cca 2,1 m nad podlahou. Protože je horní hrana okna pro většinu uživatelů špatně dostupná, reagují všechna střešní okna Roto na tento problém umístěním kličky na spodní hraně okenního křídla.
Velikost střešního okna a jejich sestav ve vztahu k osvětlení místnostiPočet střešních oken ve vztahu k osvětlení místnosti
 
Způsob otevírání střešního okna je důležité vybrat právě podle výšky nad podlahou, ve které je okno umístěno. Běžným typem okna je okno kyvné, u kterého však musíme počítat s tím, že křídlo může vadit jak ve výhledu, tak i v interiéru.
Společnost Roto nabízí ještě další dva způsoby otevírání, které zpříjemní jak přístup k oknu, tak i výhled z něj. Prvním z nich je výsuvně-kyvné otevírání v horní čtvrtině rámu okna (typ Designo R7). Ve většině případů vyhovuje právě tento způsob požadavkům na nerušený přístup k oknu a výhledu z něj, protože i při otevřeném okně je křídlo dostatečně vysoko nad podlahou a nezasahuje do interiéru.
Výsuvně kyvné otevírání
Druhým způsobem je otevírání výklopné/kyvné (typ Designo R8). Křídlo se otevírá v horním pantu.
Výklopně kyvné otevírání Výklopně kyvné střešního okno Roto Designo R8
Zajišťuje tak absolutní volnost pohybu v prostoru okna i v jeho okolí a zároveň nabízí výborné funkční vlastnosti okna. V souvislosti s posledně zmiňovaným typem otevírání je nutno upozornit také na celoobvodové kování. Bývá součástí každého fasádního okna a u výklopného/kyvného střešního okna Roto Designo R8 zajišťuje jeho přesné uzavření po celém jeho obvodu. U větších rozměrů střešních oken je toto kování velmi důležité, protože zajišťuje těsnost střešního okna ve všech místech a nemůže se stát, že by oknem někde profukovalo.
Další otázkou, kterou je potřeba se při správném výběru střešního okna zabývat, je materiál okna a typ zasklení (dvojsklo, či trojsklo). Zvolený typ zasklení a s tím související prostup tepla (koeficient Uw) se volí v závislosti na celkovém zateplení domu. Pokud zvolíte trojsklo na fasádní Řez oknem Designo R8
okna, pak je samozřejmě rozumné zvolit tento typ zasklení i u střešních oken, která je nutno mít lépe zateplená z důvodu stoupání teplého vzduchu vzhůru. V souvislosti s oknem v trojskle je nutno zmínit, že konstrukce okna musí mít tomu odpovídající rám křídla, který nebude znehodnocovat dobré izolační vlastnosti skla. Vždy je při výběru okna potřeba sledovat koeficient Uw, který udává hodnotu prostupu tepla celým oknem a nejen sklem.
 
Napojení střešního okna na ostěníVliv sklonu střechy na velkost střešního okna
 
Materiál střešních oken se nijak neliší od toho, ze kterého jsou vyráběna okna fasádní, tj. převážně jde o dřevo nebo plast. Dřevěná střešní okna mají nesporné estetické hodnoty, ale funkční vlastnosti jsou spíše na straně plastových. Pokud víte, že pod oknem bude chybět radiátor nebo že vaše střešní okno bude zasazeno hlouběji do střešního pláště nebo bude umístěno v prostorách s vyšší relativní vlhkostí vzduchu (nejen koupelny, ale také ložnice nebo kuchyně), pak počítejte s možností výskytu kondenzátu. Kondenzát je možné omezit více způsoby. Zaprvé je potřeba vybrat kvalitní střešní okno s nižším prostupem tepla. Zakoupením střešního okna se zateplovacím blokem, který napomůže ke zvýšení vnitřní povrchové teploty okna, je nespornou výhodou až nutností u všech střešních oken. Roto dodává tyto zateplovací bloky automaticky ke všem oknům, pokud si zákazník nepřeje opak. Jsou však samozřejmě případy, kdy se kondenzátu nelze úplně vyhnout, a zde má plastové střešní okno oproti dřevěnému nesporné výhody. Pokud se totiž do dřeva dostane vlhkost, začne postupem času degradovat a hnít. Plastové střešní okno naopak stačí otřít a není třeba se bát změny jeho funkčních vlastností.
 
Všechna střešní okna mají problém s přehříváním v letním období, obzvláště pak okna umístěná směrem na jih a na západ. Přestože jsou okna vybavena vrstvami, které prostupu sálavého tepla zabraňují, jedinou 100% správnou volbou je umístění rolet na exteriérové straně okna.
Možnost dodatečné montáže by měla být automatická u všech střešních oken.
Sestava střešních oken Designo a Rototronic
V neposlední řadě je potřeba, aby montáž střešních oken prováděla zkušená a proškolená montážní firma. Ani to nejlepší střešní okno nebude správně fungovat, pokud není správně napojeno na střešní plášť. Základem je bezchybné napojení na hydroizolační fólii a na parotěsnou fólii pomocí parotěsného límce střešního okna a zateplení zbylých prostor. Dále je nutné správné seřízení každého střešního okna dle sklonu střechy a seřízení spáry mezi křídlem a rámem, aby nikde nemohlo protahovat.
Střešní okna je možné namontovat do každé šikmé střechy a je to nejpřirozenější možnost, jak podkroví prosvětlit. Pokud věnujete dostatek čas výběru, pak vám může střešní okno bez problémů sloužit řadu let.
podle podkladů firmy Roto střešní okna, s. r. o.
Roto WDF R8Roto WDF R8Roto WDF R8