Informace výrobců, TZB

Jak se vyznat v označení kamen?

Máte doma v obýváku kamna nebo krbovou vložku na tuhá paliva a nevíte, co znamenají pojmy jako emisní limity, výkon kamen a jejich příkon? Nevíte, zda se na vás vztahuje nutnost pravidelných revizí kamen? Pojďme se na to podívat trochu blíž. Horkým tématem posledních měsíců je zákon o ochraně ovzduší (přesněji zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů), který se vztahuje na stacionární zdroje vytápění a řeší emisní limity. Tento zákon nahradil původní zákon č. 86/2002 Sb.

Co zákon řeší?
Nový zákon o ochraně ovzduší se vztahuje na stacionární zdroje o jmenovitém příkonu nižším než 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Jednoduše řečeno se týká nejen kotlů, ale i všech lokálních topenišť, jako jsou krbová kamna nebo krbové vložky s výměníkem, které mají celkový jmenovitý příkon od 10 do 300 kW včetně.
Zákon zpřísnil emisní limity škodlivých látek (hlavně CO a prachu) ve dvou časových termínech:
– od 1. 1. 2014,
– od 1. 1. 2018.

Když se řekne emisní limit
Co si pod tím pojmem představit? Jde o nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, případně pachových látek, vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší. Vyjadřuje se jednou z následujících možností:
– hmotnostní koncentrace znečišťující látky v odpadních plynech,
– hmotnostní tok znečišťující látky za jednotku času,
– hmotnost znečišťující látky vztažená na jednotku produkce nebo lidské činnosti,
– počet pachových jednotek na jednotku objemu,
– počet částic znečišťující látky na jednotku objemu.

Jak zjistím, zda moje kamna emisní limity splňují?
Emisní limity jsou stanoveny na základě měření státní zkušebny v Brně či jiných zkušeben. Údaje o nich najdete v technických listech kamen, informuje vás o nich i jejich výrobce.

Výkon vs. příkon kamen
V zákoně se hovoří o příkonu, tedy veškeré dodané energii v čase, obsahuje výkon i ztráty. Výrobci kamen ale uvádějí výkon, tedy energii na výstupu. Výkon tak bývá nižší než příkon.

Krbová kamna Farum s výměníkemKrbová kamna Treviso s výměníkem

Náš tip: Hledáte krbová kamna, která mají nízký výkon i příkon a nevztahuje se na ně nutnost pravidelných revizí? Co třeba kachlová kamna s výměníkem Treviso II?

Jaké jsou povinnosti majitelů kamen s příkonem mezi 10 a 300 kW?
Majitel kamen je povinen zajistit jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, kterou provede odborně způsobilá osoba (OZO). Takové osoby si výrobci kamen sami školí a certifikují. Může jít o kominíky, topenáře apod. Výsledkem takové revize kamen je doklad o provedení této kontroly, který potvrzuje, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce. Víte, že obecní úřad s rozšířenou působností může chtít, abyste mu toto potvrzení předložili ke kontrole?

podle podkladů společnosti HAAS+SOHN Rukov