Informace výrobců

Izolační skla Thermobel získala certifikát Cradle to Cradle Certified Bronze

Firma AGC Glass Europe pokračuje v plnění svých závazků zaměřených na trvalé zlepšování environmentální výkonnosti. Jako první a dosud jediný výrobce skla na světě získala certifikát Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze – a to za svá izolační skla Thermobel s použitím řady iplus/ipasol. AGC tak dnes nabízí nejširší portfolio produktů s certifikáty na úrovni Silver nebo Bronze.

Cradle to Cradle CertifiedŘady Thermobel a iplus/ipasol jsou dalším jasným důkazem o vynikající odbornosti AGC ve výrobě izolačních skel. V současnosti jsou tyto produkty ve zvýšené míře navrhovány a používány v obytných a komerčních budovách. Získání certifikátu Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze pro tyto dvě škály skel je logickým rozšířením udržitelné environmentální vize AGC.

V rámci certifikace Cradle to Cradle CertifiedTM Products Program je prováděno ekologické hodnocení celého životního cyklu výrobků. Získání certifikátu vyžaduje, aby výrobky splňovaly přísná kritéria v pěti kategoriích týkajících se ochrany zdraví a životního prostředí. Řady skel AGC Thermobel a iplus/ipasol získaly v rámci celkového hodnocení počet bodů odpovídající kategorii Bronze, ve dvou kategoriích přitom dosáhly hodnocení Silver (Opětovné využití materiálu a Řádné hospodaření s vodou) a v jedné kategorii dokonce hodnocení Gold (Sociální odpovědnost). 

Body navíc v certifikaci LEED
Při použití zasklení Thermobel nebo skel s povlakem z řady iplus/ipasol mohou architekti a projektanti poskytnout pro své projekty záruku, pokud jde o dodržení kritérií udržitelnosti, a dosáhnout tak vyšší hodnocení v environmentálních certifikačních programech pro budovy, jako je LEED.

Další informace o tom, jak mohou výrobky AGC přispět k získání environmentálních certifikátů, jako jsou LEED a BREEAM, naleznete na stránkách www.yourglass.com

Dlouhý proces s úspěšným výsledkem
Získání certifikátu Cradle to Cradle CertifiedTM pro izolační skla se týká mnohem většího počtu kritérií, než je tomu u jiných sklářských výrobků, protože hodnocení zahrnuje kromě samotného skla také všechny komponenty, které izolační dvojskla nebo trojskla obsahují, jako jsou rámečky, lepidla apod. Společnost AGC je prvním výrobcem skla, který absolvoval tento proces společně se svými dvanácti dodavateli a 40 závody AGC aktivně se podílejícími na výrobním procesu.

Každý dodavatel je vyzván, aby poskytl podrobné údaje o chemickém složení materiálů používaných při výrobě izolačních skel Thermobel a iplus/ipasol, což představuje záruku udržitelnosti finálního výrobku požadovanou v rámci certifikačního procesu Cradle to Cradle CertifiedTM Products Program. Tento nově získaný certifikát je další etapou plnění závazků AGC v oblasti životního prostředí a udržitelnosti.

Cradle to Cradle CertifiedTM je certifikační známka udělovaná organizací Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Podrobnější informace o činnosti AGC v oblasti životního prostředí můžete získat ve zprávě o životním prostředí na www.agc-glass.eu.

Kontakty na obchodní a výrobní síť společnosti AGC najdete na www.agc-processing.cz a www.agc-fenestra.cz.

podle podkladů firmy AGS Glass Europe

Enterprise Office Center Praha, architekt: Ateliér Krátký, produkt: izolační trojsklo Thermobel Top 1.1T s protihlukovou izolací Enterprise Office Center Praha, architekt: Ateliér Krátký, produkt: izolační trojsklo Thermobel Top 1.1T s protihlukovou izolací