Informace výrobců, TZB

Internet věcí v podobě sítě Sigfox otevírá nové možnosti vzdálené správy rekuperačních jednotek

Téma IoT (z anglického „Internet of Things“) je čím dál skloňovanější v souvislosti se vzdálenou správou zařízení. Současný člověk je dnes obklopen stále větším množstvím elektronických zařízení, která mají zvýšit jeho komfort. Pomalu ale jistě se však uživatel stává jejich vazalem a je často nucen trávit stále více času jejich údržbou a správou.

Internet věcí v podobě sítě Sigfox otevírá nové možnosti vzdálené správy rekuperačních jednotekInternet věcí neboli schopnost elektronických zařízení komunikovat mezi sebou, vyhodnocovat získaná data, reportovat a následně optimalizovat jejich činnost ve prospěch zákazníka může náročnost správy zařízení významně snížit. I proto se cestou vzdálené správy zařízení vydává čím dál větší množství výrobců. Mezi ty patří i mladá výrobní firma WAFE, zabývající se inteligentními systémy větrání s rekuperací.

WAFE v roce 2017 přichází na trh s rekuperační jednotkou WAFE 350, která umožňuje snadnou vzdálenou správu v prostředí zvaném moje.wafe.cz (viz obr.). Prostředí moje.wafe.cz není pouhým on-line nástrojem ke vzdálenému ovládání, ale zejména propracovaným systémem automatických upozornění. Cílem WAFE není zákazníka zahltit co největším počtem funkcí, ale umožnit autonomní chod rekuperace. Zákazník tak ví, že je vše v pořádku, že má doma čerstvý vzduch a rekuperační jednotka se ozve pouze tehdy, kdy je komunikace s uživatelem opravdu nutná. Například pošle notifikaci, když je nutné vyměnit filtry. Tento systém tak výrazně méně zatěžuje uživatele, ale zároveň prodlužuje životnost zařízení a optimalizuje provozní náklady. Filtry se mění v momentě, kdy je to skutečně třeba, ne dříve, ne později.

Internet věcí v podobě sítě Sigfox otevírá nové možnosti vzdálené správy rekuperačních jednotekPodobné funkce je možné provozovat přes wi-fi nebo ethernet. Tyto technologie nejsou však vždy 100procentně spolehlivé, proto se společnost WAFE, jako jedna z prvních na světě, rozhodla využívat pro monitoring a komunikaci síť Sigfox. Tato nová bezdrátová síť již pokrývá většinu území evropských zemí a je určena výhradně pro řešení IOT. Pro uživatele, kteří k internetu věcí mají výhrady z pohledu bezpečnosti nebo je v rámci instalace složité přivést ethernetový kabel, je toto řešení skvělou alternativou. Jednotka svoje základní funkce bude zasílat bezdrátově přes síť Sigfox, čímž zachová výhody vzdálené správy a zcela eliminuje riziko cizího narušení.

podle podkladů společnosti WAFE