Informace výrobců

Hydroizolační asfaltový pás Eco-Activ pomáhá nejen k lepšímu ovzduší

Asfaltový pás má na horním povrchu inovativní posyp z bílého keramického granulátu Noxite, který zbavuje okolní prostředí škodlivin. Zároveň tento bílý povrch pásu přispívá ke snižování energetické náročnosti budov. Asfaltové pásy Eco-Activ od značky BMI Icopal tak aktivně přispívají nejen ke zlepšení kvality ovzduší a lidskému zdraví, ale i udržitelné výstavbě.

Přínosy pásu Eco-Activ

1. Horní povrch pásu ze speciálního bílého keramického granulátu Noxite odstraňuje znečištění z ovzduší.

Tento unikátní hydroizolační pás je samostatně chráněn materiálem Noxite (součást vrchního posypu), který obsahuje oxid titaničitý (TiO2), což je prvek s vlastnostmi autokatalýzy. Společně s UV zářením přeměňuje oxidy dusíku na vedlejší produkty, které jsou při dešťových srážkách splavovány ze střechy. Podle laboratorních měření není kvalita odtokové vody těmito vedlejšími produkty nikterak ovlivněna. Tento efekt odstraňující znečištění je trvalý, a to po celou dobu životnosti asfaltového pásu.

2. Bílý povrch zajišťuje větší odrazivost tepelného záření a zabraňuje přehřívání asfaltového pásu v letním období.

Střecha se světlým povrchem účinně odráží sluneční světlo a udržuje svůj povrch chladný tím, že zpětně vyzařuje sluneční teplo zpět do svého okolí. Teplota střechy zůstává nižší, proto se snižuje množství tepla odváděného do budovy pod ní, do interiéru, neboli dochází ke snížení tepelného namáhání celého střešního systému.

3. K dalším přednostem patří např. podélný i příčný spoj pásu bez posypu umožňující jeho spolehlivé natavení nebo již z výroby seříznutý roh snižující riziko vzniku kapiláry v místě tzv. T-spoje.

Pro zajištění spolehlivé funkce hydroizolace je velmi důležité kvalitní napojení asfaltových pásů v podélném i příčném spoji. Pro zajištění maximální kvality podélného spoje se používá u těchto spojů stejná asfaltová směs na spodním i vrchním povrchu asfaltového pásu. Příčné spoje asfaltového pásu Eco-Activ jsou vyráběny bez posypu, jsou kryté separační spalnou fólií jako podélné spoje. A díky tomu lze provádět příčné i podélné spoje ve stejné kvalitě. Navíc, aby se snížilo riziko vzniku kapilár v příčných spojích, má pás Eco-Activ seříznuté rohy již z výroby. Připravené seříznutí rohů tak usnadňuje a urychluje pokládku, jelikož již není nutné rohy odřezávat ručně na střeše.

4. Na tento asfaltový pás lze získat nadstandardní záruku 15 let při dodání uceleného střešního systému společností BMI.

Všechny zmíněné benefity dovolují společnosti BMI nabídnout na asfaltový pás Eco-Activ prodlouženou záruku 15 let. Tuto nadstandardní záruku na produkt obdrží odběratel při dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace, kotevního systému a odvodňovacího systému, společností BMI střešní a hydroizolační systémy, s. r. o.
Pokud hledáte moderní střešní povlakovou hydroizolaci s vynikajícími technickými parametry, inovativními prvky a s pozitivním dopadem na životní prostředí, jsou asfaltové pásy Eco-Activ tou správnou volbou právě pro vás.
Pro více informací navštivte webové stránky icopal.cz a bmigroup.com/cz.

Podle podkladů společnosti BMI