Informace výrobců, Stavební chemie

Hybridní multifunkční izolační stěrka MB 2K

Vlhkost je příčinou téměř všech druhů poškození staveb. Po­užitelnost a životnost stavby závisí rozhodující měrou také na její izolaci. Platí to pro střechy, fasády, podezdívky a zvláště pro sklepní podlaží. Vlhkost ve sklepních zdech způsobuje značné a trvalé škody. Dochází nejen k poškození stavební konstrukce, nýbrž i k vytváření zdraví škodlivých plísní a mikroorganismů. Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro neporušenost budov jsou proto izolované, a tedy suché stěny.

Jen málo dodavatelů stavební chemie se soustředí na vývoj širokého spektra materiálů a systémů řešení. Společnost Remmers klade velký důraz na kvalitu a spolehlivost. Jejích sedmdesát odborníků výzkumných a vývojových oddělení pracuje dennodenně na inovativních, ekologických a úsporných produktových systémech na ochranu a sanaci stavebních částí a budov. Tuto spolehlivost pak předává svým zákazníkům. Jedním z výsledků této kooperace je hybridní multifunkční izolační stěrka MB 2K.

MB 2K ve své receptuře spojuje vlastnosti minerálních izolačních stěrek překlenujících trhliny (MDS) a silnovrstvých živičných stěrek modifikovaných plastickou hmotou (KMB) a vytváří tak jedinečný profil vlastností pro celé spektrum stavebních izolací. Odpadají nepříjemné prostoje a komplikované pořadí následných vrstev. MB 2K má v důsledku této neomezené použitelnosti výjimečné postavení na trhu stavebních izolací.

Použití stěrky MB 2K na sloupechPoužití stěrky MB 2K na ploché střeše

Tato stěrka také „boduje“ v multifunkčnosti při zpracování. Pro ruční aplikaci si může aplikátor vybrat mezi nátěrem, tmelením a dokonce též válečkováním. Na těžko přístupných přechodech a na malých plochách, jako jsou např. napojení stěn nebo sokly, se osvědčilo natírání. Na větších plochách doporučujeme aplikaci hladítkem. Nízké ztráty odkapáváním a vysoká nestékavost materiálu umožňují rychlou práci. Zvláště efektivní je aplikace MB 2K nástřikem. Se vhodnou technikou je stříkání možné již od plochy zhruba 40 až 50 m² a je ekonomickou alternativou k ručnímu nanášení. Díky variantnímu balení MB 2K 1 : 1 nebo 3 : 3 může být výrazně snížena námaha na stavbě a tím dále zvyšována i účinnost v nanášení.
Použití hybridní stěrky MB 2K je velmi univerzální.
Staré stavby:
– vnitřní i vnější dodatečné utěsnění zdiva,
– utěsnění soklu pod úrovní terénu a plochy nad terénem,
– vertikální plochy, horizontální plochy, prostupy pro inženýrské sítě,
– terasy, balkony, koupelny – rekonstrukce,
– izolace pod keramické dlažby a obklady,
– lepidlo pro lepení tepelné izolace,
– podomítkové sanační systémy.
Nové stavby:
– horizontální hydroizolace pod obvodové zdivo proti vzlínající vlhkosti,
– hydroizolace soklu pod úrovní terénu,
– izolace pod předsazené fasády,
– izolace střech s nízkým sklonem nad nevytápěným prostorem, nebytové prostory, garáže,
– izolace pod keramické dlažby a obklady,
– terasy, balkony, koupelny.

Ve všech uvedených variantách použití je tento materiál doplněn systémovými složkami ze sortimentu společnosti Remmers, aby bylo zajištěno trvalé hydroizolační souvrství ve všech detailech dané konstrukce.

Aplikace stěrky MB 2K stříkánímTixotropní konzistence pro ruční nanášení

Kontaktní izolace pod obklady
Nekomplikovaná skladba systému umožňující použít výrobek MB 2K jako nátěr i stěrku šetří materiál i čas. Zvláště při vytváření napojení pomocí těsnicích pásek série Tape VF a SK je možno realizovat množství řešení stavebních detailů. Nalepení vrchních obkladů na kontaktní izolaci se provádí celoplošně pomocí lepicí malty Remmers-Multikleber, zušlechtěné plastickou hmotou. Všechny výrobky jsou testovány v systému a jsou naprosto flexibilní. Pomocí této skladby systému je zaručena trvalá odolnost vůči extrémním klimatickým, mechanickým a biologickým zátěžím.

Izolace v kontaktu s terénem
Při provádění izolace pod úrovní terénu je utěsnění zdiva, navzdory přizpůsobení ochrannému systému, vystaveno extrémním zatížením způsobeným tlakem zeminy a vodou. U běžných systémů KMB se projevuje výrazný úbytek tloušťky vrstvy. Může to vést k poškození stavby a výrazně nižším minimálním tloušťkám suché vrstvy oproti požadavkům DIN 18195. Udělení všeobecného zkušebního osvědčení stavebního dozoru pro systémy KMB vyžaduje minimální zatížitelnost tlakem v hodnotě 0,3 N/mm². I bez použití zesilovací vložky a při trojnásobném tlakovém zatížení se tloušťka vrstvy výrobku MB 2K mění jenom minimálně. Vykazuje nejvyšší úroveň spolehlivosti při aplikaci i v hloubce více než 3 m pod zemí! 

Adhezní můstek na starých živičných stěrkách
Dodatečné izolace staveb na stabilních, ale starých živičných stěrkách se v minulosti často prováděly přípravnými živičnými syntetickými nátěry a celoplošným posypem křemičitým pískem. 

Díky výrobku MB 2K jsou podobné komplikované systémy už minulostí. V důsledku svých vynikajících adhezních vlastností dokáže MB 2K, použitý jako tenkovrstvá škrábaná a vyrovnávací stěrka, vytvořit optimální přídržnost k podkladu. Tento adhezní můstek je tak nejlepší bází pro následné utěsnění ploch pomocí systémů Remmers KMB nebo pomocí samotného produktu MB 2K.

Izolace podezdívky/soklu
Podezdívka je přechodem mezi stavebními částmi nad a pod úrovní terénu. Pomocí výrobku MB 2K je možné všechny části podezdívky – izolované i neizolované, minerální i živičné, kamenné i omítnuté – spolehlivě a trvanlivě izolovat jedním výrobkem systému Remmers.

Ze základních technických parametrů materiálu je možno zmínit:
– spotřeba cca 1,1 kg/m² na mm tloušťky suché vrstvy,
– vysoce flexibilní a tažný,
– vysoká přídržnost na téměř všech površích,
– extrémní odolnost vůči tlaku – třikrát tvarově stálejší, než je požadováno,
– odolnost vůči mrazu a posypovým solím,
– nepropustný vůči radonovému záření,
– přetíratelný,
– odolný vůči UV záření.

Univerzálnost stěrky MB 2K nabízí specializovaným aplikátorům i stavebníkům obecně široké spektrum řešení problematiky hydroizolace konstrukcí, avšak za použití jediného materiálu se špičkovými charakteristikami.

Stěrka MB2K se dá použít i pro izolaci stavebních částí končících na úrovni terénu, například francouzská okna, ať už jsou zasazena do dřeva, cihel či betonu. Více o tomto způsobu izolování ale až příště…

Daniel Štolfa,
Remmers, s. r. o., Divize sanace a izolace staveb