Informace výrobců

Hladké povrchy stěn a stropů v interiéru jsou trend

Stejně jako v jiných oborech se i ve stavebnictví projevují módní trendy. Je to dáno preferencemi investorů u novostaveb a rekonstrukcí, a to z hlediska estetiky, pracnosti i ekonomické náročnosti. Do této kategorie spadá i stále častější požadavek zadavatelů na čisté hladké stěny a stropy v interiérech. Baumit má po ruce hned několik řešení, která očekávání investorů i zpracovatelských firem rozhodně naplní.

Ještě nedávno převažovaly v interiérech většiny evropských zemích klasické štukové omítky, postupem času se však na pomyslné výsluní interiérového designu dostávají zcela hladké povrchy. Zásluhu na tom mají především architekti a projektanti, kteří právě tyto typy povrchů stěn a stropů ve svých návrzích volí jako synonymum elegance a luxusu. Zmíněnému trendu se rychle přizpůsobili též výrobci stavebních hmot a společnost Baumit je se svými materiály jasným důkazem tohoto vývoje. Jako u jiných výrobků bylo i v této oblasti cílem zmíněného renomovaného výrobce naplnit očekávání ohledně snadné zpracovatelnosti, co nejširšího spektra použití a kvality bez kompromisů. Právě těmito přednostmi disponují výrobky Baumit FinoGrande a Baumit FinishExpert.

Finální stěrkovací tmel na sádrové bázi Baumit FinoGrande určený na konstrukce stěn či stropů v interiérech bez trvale vysoké vlhkosti vzduchu je výrobkem použitelným nejen na nových stavbách. Své uplatnění najde při rekonstrukcích, renovacích, dostavbách a všude tam, kde je třeba docílit výsledného sjednocení povrchů. Zcela samostatnou kapitolou je využití tohoto typu stěrkovacího tmelu při renovaci bytového jádra např. ve starších panelových domech, což je v současnosti v Česku velmi častá praxe. Předností tohoto tmelu vhodného pro tloušťky mezi 2–6 mm je možnost aplikace na většinu stavebních materiálů, např. betonový poklad, sádrokartonové desky nebo vápenocementové či sádrové omítky, jako finální povrch. Použít jej lze také při opravách trhlin a díky svým vlastnostem je tato stěrkovací hmota doporučena rovněž k úpravě stropních konstrukcí.

Příprava sádrové stěrkyRuční nanesení stěrkového materiáluNanesení nerezovým hladítkem

Další předností tohoto stěrkovacího tmelu je vedle vysoké paropropustnosti také možnost jemného broušení před aplikací finální interiérové barvy. U výrobku Baumit FinoGrande ocení realizační firmy kromě devítiměsíční skladovatelnosti také dvě nabízená balení – pytel 20 kg nebo kbelík o hmotnosti 5 kg. Ve výčtu benefitů nesmí chybět ani možnost ručního nebo strojního zpracování. Při aplikaci je nutné pečlivě zvážit zpracované množství stěrkové hmoty vzhledem k jejímu poměrně rychlému tuhnutí. Teplota vzduchu i podkladu v místě nanášení by se měla pohybovat v rozmezí 5–30 °C a při schnutí vrstvy stěrkového tmelu je nutné zabránit vzniku průvanu v místnosti, aby nedošlo k nerovnoměrnému tuhnutí hmoty. Po celkovém vytvrdnutí této sádrové stěrky (za standardních podmínek 3–4 hodiny) je její povrch podle potřeby dále brousitelný a následně připravený na finální nátěr barvou. Pokud je zapotřebí stěrkovat v místech s různě savými podklady, pak je záhodno opatřit rozdílný povrch vrstvou nátěru Baumit Grund. Naproti tomu u hladkých betonových podkladů může funkci kontaktního můstku plnit nátěr Baumit BetonKontakt, který zvýší adhezi stěrkové vrstvy.

Lokální nerovnost povrchuLokální oprava nerovnosti povrchuFinální stěrkování gletovací špachtlí

Kvalitního hladkého povrchu interiérových ploch lze dosáhnout též u řešení, které využívá zářivě bílou vyhlazovací stěrku Baumit FinishExpert. Ta je určena k tenkovrstvému vyhlazování stěn a stropů na vápenné, vápenocementové a sádrové omítky, dále na sádrokartonové desky, ale i na beton anebo omítky z umělých pryskyřic. Tato bílá pastovitá stěrka vytvořená na bázi organických pojiv je vhodná k přímému zpracování a použít by se měla ke stěrkování do tloušťky maximálně 3 mm. Po jejím vytvrdnutí (přibližně 24 hodin) je povrch stěny či stropu snadno brousitelný, a to lokálně i celoplošně s možným využitím strojního brusného zařízení. Tři nabízená kbelíková balení vyhlazovací stěrky Baumit FinishExpert o hmotnosti 2,7 nebo 20 kg poskytují realizačním firmám, ale i jednotlivým zpracovatelům možnost optimalizovat množství materiálu vzhledem k ploše určené ke stěrkování. Zřejmě největší výhodou tohoto výrobku je jeho jednoduchá zpracovatelnost díky třem možným způsobům nanášení. Vyhlazovací stěrku je možné v případě potřeby jemně naředit vodou (cca 3 % vody).

Baumit FinishExpertBaumit FinoGrande

Strojní nanášení se realizuje metodou airless pomocí speciálního nástřikového zařízení se stříkací pistolí a tryskou o velikosti 535, resp. 641 u větších ploch. K následnému vyhlazení stěrky využijeme gletovací špachtli. Pokud padla volba na ruční nanášení stěrky Baumit FinishExpert, pak je určitě dobrou zprávou možnost dvojího způsobu této aplikace. Prvním je snadné nanesení stěrky pomocí běžného malířského válečku. Zcela intuitivním způsobem nanesení zvládne i zpracovatel bez rozsáhlých odborných znalostí a zkušeností, neboť se zde uplatňují stejná pravidla jako u výmalby interiérovou barvou. Druhá možnost, tedy nanášení pomocí klasického nerezového hladítka, je sice složitější, avšak umožňuje nanášet stěrkovou hmotu v různých tloušťkách pro celkové vyrovnání povrchu. Stejně jako u strojního nanášení se i v tomto případě provádí finální zahlazení gletovací špachtlí, díky níž je dosaženo jednak rovinnosti plochy, jednak zcela hladkého povrchu. Ten je pak po celodenním vytvrdnutí připraven na finální nátěr interiérovou barvou, jejíž odstín je možné vybrat ve vzorníku Baumit Life.

podle podkladů společnosti Baumit