Informace výrobců, Zděné konstrukce

Heluz ověřoval trvanlivost polystyrenové výplně cihel HELUZ Family 50 2in1

Firma HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., uvedla před časem na trh keramické cihly s polystyrenovou výplní v dutinách. Tyto cihly splňují svými tepelněizolačními vlastnostmi parametry pro stavbu nulových, pasivních a nízkoenergetických domů bez dodatečného zateplení. Aby bylo možné garantovat vysokou užitnou hodnotu cihel během jejich předpokládané životnosti v zabudovaném stavu v konstrukci domu po dobu více než 80 let, nechala nyní společnost HELUZ provést zkoušky pro ověření trvanlivosti jejich polystyrenové výplně. 

 HELUZ Family 50 2in1Zkouška byla provedena v Centru materiálového výzkumu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Provedené zkoušky a rozbory zahrnovaly objemové změny polystyrenové výplně při různých klimatických podmínkách, strukturní změny analyzované s použitím metod infračervené spektroskopie a termické analýzy a zhodnocení morfologie celulární struktury EPS kuliček vystavených působení zvýšené teploty a vlhkosti či působení ze střepu vyluhovaných rozpustných látek v kombinaci s teplotami pod bodem mrazu.

Závěrečná zpráva testů pak uvádí: „Z provedených zkoušek a rozborů plyne, že při předpokládané době životnosti stavby 80 let za podmínek běžného užívání se rozměrová změna EPS výplně v dutinách cihly pohybuje v hodnotách řádu několika desetin milimetrů, a je tak zcela zanedbatelná. Výrazně negativní vliv působení roztoku ze střepu vyluhovaných látek zjištěn nebyl, a to ani v kombinaci s cyklickým vystavením teplotám pod bodem mrazu.“

„Z pozitivních závěrů zkoušek máme samozřejmě radost, byť pro nás nebyly překvapením, ale potvrzením, že nabízíme produkt, který nemá na trhu přímou konkurenci a pro stavebníky znamená nejlepší volbu pro obvodové zdivo rodinných domů,“ dodává Ing. Pavel Heinrich, produktový manažer společnosti HELUZ.

Cihly HELUZ Family 50 2in1 zaručují splnění platných tepelnětechnických požadavků pro obvodovou konstrukci pasivního domu a oproti běžným cihlám přináší až 50% úsporu nákladů na vytápění.

podle podkladů firmy HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.