Informace výrobců, Střechy

Fólie DELTA – k historickým objektům materiály s tradicí

I když se to na první pohled nezdá, mezi pojistnými hydroizolacemi pro šikmé střechy panují značné rozdíly. Pojistné hydroizolace musí mít určitou hmotnost (udává se v g/m²), od toho se odvíjí pevnost a tím pádem i mechanická odolnost, které je pro tento druh stavebního materiálu velmi důležitá. Fólie musí být také odolné vůči UV záření, což bývá slabá stránka některých plastů, bohužel běžně zabudovávaných do střech. Dále by měla fólie obsahovat tzv. retardéry hoření. Jedná se o důležitou přísadu, která může sehrát významnou úlohu při případném požáru.

V součtu těchto na první pohled neviditelných vlastností se mohou jednotlivé pojistné hydroizolační fólie zásadně odlišovat. Nejenže tak některé fólie stárnou podstatně pomaleji, neb obsahují po této stránce velice prospěšné UV stabilizátory, ale v případě požáru nepodporují hoření.

DELTA-FOXX na střeše bývalého Profesního domu Tovaryšstva Ježíšova na Malostranském náměstí, dnešní budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Celkem se uplatnilo cca 2000 m² pojistné hydroizolační fólie DELTA-FOXX pod zrekonstruovanou prejzovou střechou. Rekonstrukci provedla firma pana Petra Klaboucha.DELTA-FOXX na střeše bývalého Profesního domu Tovaryšstva Ježíšova na Malostranském náměstí, dnešní budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Celkem se uplatnilo cca 2000 m² pojistné hydroizolační fólie DELTA-FOXX pod zrekonstruovanou prejzovou střechou. Rekonstrukci provedla firma pana Petra Klaboucha.DELTA-FOXX na střeše bývalého Profesního domu Tovaryšstva Ježíšova na Malostranském náměstí, dnešní budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Celkem se uplatnilo cca 2000 m² pojistné hydroizolační fólie DELTA-FOXX pod zrekonstruovanou prejzovou střechou. Rekonstrukci provedla firma pana Petra Klaboucha.DELTA-FOXX na střeše bývalého Profesního domu Tovaryšstva Ježíšova na Malostranském náměstí, dnešní budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Celkem se uplatnilo cca 2000 m² pojistné hydroizolační fólie DELTA-FOXX pod zrekonstruovanou prejzovou střechou. Rekonstrukci provedla firma pana Petra Klaboucha.

Jak ale takové fólie ve změti všeho možného s jistotou rozpoznat? Je třeba volit prověřené výrobky s jasným původem výroby a tradicí. Tradice výroby, výroba přímo v sídle rodinné firmy v německém Herdecke, neustálé investice do vývoje a dlouholeté zkušenosti a reference nejen z evropských střech jsou tím nejspolehlivějším „certifikátem“ pro zajištění dlouhodobé a bezvadné kondice realizované střechy. Výrobky DELTA PREMIUM jsou v tomto ohledu jasným favoritem. Splňují nejnáročnější požadavky nejnáročnějších investorů. Nejnižší cena zde tudíž nemůže hrát prim. Výrobky DELTA jsou spolehlivou investicí do budoucnosti. Původ výrobku, materiálové vlastnosti a technika zpracování zřetelně odlišují fólie DELTA od napodobenin či plagiátů. Vyšší vstupní investice do kvalitní fólie se určitě vyplatí, protože vracet se kvůli selhání levného komponentu k něčemu, co je zabudováno, a tudíž překryto dalšími vrstvami, nebývá ani technicky jednoduché, ani levné, a v neposlední řadě s tím spojený stres nepodporuje dobrou duševní kondici majitele.

Zemědělský (Prašný) dvůr na Kampě; o ochranu tepelného izolantu se starají pečlivě zpracované fólie DELTA-MAXX PLUS, pojistná hydroizolace pod prejzovou krytinou a REFLEXX – vzduchotěsná vrstva na spodní hraně izolace. Rekonstrukci provedl Jiří Vrňata ml.Zemědělský (Prašný) dvůr na Kampě; o ochranu tepelného izolantu se starají pečlivě zpracované fólie DELTA-MAXX PLUS, pojistná hydroizolace pod prejzovou krytinou a REFLEXX – vzduchotěsná vrstva na spodní hraně izolace. Rekonstrukci provedl Jiří Vrňata ml.Zemědělský (Prašný) dvůr na Kampě; o ochranu tepelného izolantu se starají pečlivě zpracované fólie DELTA-MAXX PLUS, pojistná hydroizolace pod prejzovou krytinou a REFLEXX – vzduchotěsná vrstva na spodní hraně izolace. Rekonstrukci provedl Jiří Vrňata ml.Zemědělský (Prašný) dvůr na Kampě; o ochranu tepelného izolantu se starají pečlivě zpracované fólie DELTA-MAXX PLUS, pojistná hydroizolace pod prejzovou krytinou a REFLEXX – vzduchotěsná vrstva na spodní hraně izolace. Rekonstrukci provedl Jiří Vrňata ml.

Použít při rekonstrukci historického objektu kvalitní fólie „s tradicí“ je nejen rozumné z praktického hlediska, ale je to i určitý projev úcty k dílu našich předků. V neposlední řadě nezapomínejme požadovat po dodavateli Prohlášení o vlastnostech. Jde o důležitý dokument. Ne každý výrobek jím disponuje a šíření takových materiálů je nezákonné.

Karel Bulín,
Dörken, s. r. o.