Beton, Informace výrobců

Firma PERI na Baumě 2019

Představení nového panelového stropního bednění SKYMAX
Výstavní hala firmy PERI na stavebním veletrhu Bauma 2019 měla rozlohu 4200 m² a nejvýznamnější událostí, která v ní proběhla, bylo představení nového stropního bednění SKYMAX. Systém přesvědčuje nejen montáží a demontáží zezdola ze zabezpečené pozice a malou hmotností jednotlivých dílů, ale i velkou flexibilitou. SKYMAX je stavebnicí s kompatibilními konstrukčními díly z různých materiálů. Panely, podpěrné hlavy a další systémové díly mohou být podle požadavků – např. tloušťky stropní desky – používány v různých kombinacích nebo také sestaveny do stropních stolů. To nabízí zcela nové možnosti a zajišťuje vysokou hospodárnost.

Systémové díly jako sloupové rámy a vyrovnávací nosníky výrazně minimalizují pracnost s doplňkovými rozměry; hliníkové nebo polymerové panely usnadňují práci. Podpěrná hlava, příp. poklesová hlava může být nasazena také v krajních částech a u změny směru uložení panelů. Osvědčený princip brzkého odbednění přitom snižuje celkové potřebné množství materiálu. Nejen montáž zespodu dělá ze systému SKYMAX jistou investici do budoucnosti. Také nasazením technologie RFID jsou hliníkové panely nejlépe připraveny pro budoucnost. Díky RFID tagům mohou být v budoucnu vyvolána nejen speciální řešení stavebních konstrukcí, ale přes odpovídající aplikace také podporovány logistické procesy.

Bednění SKYMAX – kompatibilní konstrukční díly z různých materiálů tvoří stavebnici, která umožňuje flexibilní řešení podle požadavků projektu. Panelové stropní bednění může být nasazeno kompletně ze spodní úrovně a všechny díly se dají využít i pro montáž stropních stolů.Kufřík pro opravy DUO umožňuje rychlé a levné opravy poškozeného pláště bednění přímo na stavběSKY-kotva pro bezpečné uvázání montéra a jeho zajištění proti pádu z výšky při bednění stropů shora

Nové konstrukční díly pro osvědčené produkty
Podle hesla „nejlepší služby zákazníkům“ vyvíjí firma PERI neustále i již zavedené a osvědčené výrobky. Pro stropní bednění SKYDECK nabízí například nový prvek pro bezpečné bednění shora – SKY-kotvu, která tvoří místo pro uvázání jedné osoby s pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu (OOPP). Stejně jako každý jiný konstrukční díl systému SKYDECK může SKY-kotvu snadno přemísťovat, montovat i demontovat jediná osoba pomocí několika snadných úkonů.

Stěnové bednění MAXIMO se spínáním obsluhovaným z jedné strany je možné dodat také kompletně žárově pozinkované a práškově lakované. Tak je například při trvale nepříznivém počasí ještě lépe chráněno proti vnějším vlivům. Podle zásady „jednostranné spínání domyslet do konce“ vznikaly také nové systémové díly: nový díl pro připojení stabilizátorů ze strany pláště bednění umožňuje zapření ve stavební jámě, upravený zámek pro spojování panelů usnadňuje neomezenou obsluhu postaveného bednění také ve stísněných prostorách. 

Firma PERI představila také konzolu stěnového bednění, kterou je možno použít jak se systémem MAXIMO, tak také s rámovým bedněním TRIO. Umožňuje rychlé umístění panelů bednění u okrajů stropních desek a má díky pozinkovanému povrchu velmi dlouhou životnost. 

K systému univerzálního bednění DUO představila firma PERI také četné doplňky, které rozšiřují uživatelské spektrum. Velmi lehké páčidlo umožňuje odbednění vodorovně, svisle, ale také čelně od betonu. S kufříkem pro opravy DUO nabízí firma PERI také možnost oprav rýh a otvorů v bednění rychle a levně přímo na stavbě. Nová, snadno použitelná nosníková ozubená lišta snižuje nejen náklady, ale také počet potřebných stojek při nasazení systému DUO pro bednění stropů. 

Jednostranné spínání u systému MAXIMO – nový standard na trhuDUO Planner – aplikace pro snadné navrhování lehkého univerzálního bedněníNové systémové díly pro stavebnici PERI UP (fasádní lešení PERI UP Easy a modulové lešení PERI UP Flex)

Inovativní komponenty doplňují sortiment PERI
Firma PERI také rozšířila své portfolio stropních stojek. Pozinkovaná stropní stojka PEP Alpha 2 pokrývá velkou část běžného spektra nasazení ocelových stojek v bytové výstavbě a lehčí komerční výstavbě. Při optimalizované hmotnosti nabízí ocelové stojky únosnost přesahující evropskou normu a vestavěnou zarážkou chránící uživatele před zraněním přiskřípnutím zvyšují bezpečnost na stavbě. 

S inovativním bedněním výklenků ukázala firma PERI na Baumě také novou, efektivní možnost vytvoření otvorů pro dveře a okna. Opakovaně použitelné řešení může být bez použití nářadí a rychle aplikováno na různé tloušťky stěn. Díky speciál-nímu provedení rohu mohou být díly po betonáži jednoduše a bez námahy opět sejmuty. Výklenky ve stěnách, podlaze nebo stropu jsou tak realizovány s malými mzdovými náklady a bez použití dodatečné výdřevy.

Kompatibilní řešení lešení s novými konstrukčními díly
V oblasti lešení sází firma PERI zcela na kompatibilitu, bezpečnost a efektivitu. Se systémem PERI UP je od zavedení varianty PERI UP Easy pro fasády k dispozici stavebnice lešení, která je vhodná pro jakékoli použití. Snižuje se tak počet potřebných dílů, investiční náklady, skladovací prostory i mzdové náklady – také u představené druhé generace modulového lešení PERI UP Flex. S cca 20% úsporou hmotnosti základních konstrukčních dílů při stejné únosnosti zdokonalila firma PERI řešení modulového lešení podle požadavků zákazníků. Všechny díly druhé generace jsou samozřejmě kompatibilní s díly první generace a zároveň vzhledem k jednotnému modulu po 25 cm, příp. 12,5 cm také kombinovatelné se systémem PERI VARIOKIT.

Také fasádní lešení PERI UP Easy, novinka minulé Baumy, nabízí nové systémové díly. Nově jsou zavedeny například hliníkové podlahy s uzavřeným a protiskluzovým povrchem a malou stohovací výškou pouhých 51 mm a konstrukční díly z materiá-lu ze zpevněných vláken. Průlezový otvor, který je možné otevírat ze strany, se samovolně uzavírá a nabízí nyní komfortní možnost výstupu vstupním profilem. Nové boční zábradlí montované předem zajišťuje bezpečnou a bezprostřední montáž zábradlí bez spojek.

Služby, aplikace a software usnadňují práci na stavbě
Nabídka bednění a lešení je doplňována obsáhlými službami, počítačovými programy a aplikacemi, jako například novým řešením pro plánování PERI QuickSolve. V lednu 2019 představila firma PERI na veletrhu Bau první z řady QuickSolve aplikací – DUO Planner. Tato aplikace umožňuje uživateli navrhovat, rozdělit do jednotlivých taktů a bednit jednoduché půdorysy se systémem DUO. Velmi pozitivní zpětná vazba podnítila společnost k vývoji podobných řešení v budoucnosti také pro další systémy bednění a rozšiřování funkcí DUO Planner.

podle podkladů společnosti PERI