Informace výrobců, Střechy

Fara v Soběslavi má novou střechu

Při rekonstrukci památkových objektů se občas vynoří zajímavá svědectví, jak se vyvíjelo naše stavitelství. Barokní fara v Soběslavi prošla nedávno kompletní opravou střechy a krovů, při které se nalezly pozůstatky hned tří typů historických krytin – původní šindele kdysi vystřídala prejzová krytina a teprve poté tradiční bobrovky.

Nalezené vzorky krytin dokumentují, že soběslavská fara už pamatuje opravdu hodně. Její stáří se dokonce datuje do gotiky, v roce 1598 ale budovu zachvátil katastrofální požár a z původní podoby se dochovalo jen torzo. Objekt byl následně renesančně a barokně přestavován a upravován. Římskokatolická fara je dnes součástí památkové zóny města Soběslav. Areál barokní fary dotváří zahrada s ohradní zdí a brankami.

Dominantní sedlová střecha s valbou byla již dlouho v havarijním stavu, keramické tašky se naposledy měnily někdy v sedmdesátých letech. V nejlepší kondici nebyl ani barokní krov: prostorná střecha se svého času využívala i jako sýpka na obilí a dřevěné konstrukce trpěly nadměrnou vlhkostí. Všechny poškozené prvky krovu tak bylo zapotřebí nejprve opravit složitým a zdlouhavým protézováním.

Fara v Soběslavi má novou střechuFara v Soběslavi má novou střechu

Teprve poté se na střechu mohly vrátit klasické bobrovky, které se nově pokládaly řídkým laťováním – tzv. na korunu. Tato historická střešní krytina dostala svůj název díky podobě se šupinami bobřího ocasu. Dnes ji má v nabídce prakticky většina předních výrobců keramických krytin, realizační firmy se ale často shodují, že kvalita zpracování se diametrálně liší: „U keramické výroby velmi záleží na kvalitě těžených surovin. Nám se konkrétně osvědčily keramické tašky z nabídky značky BMI BRAMAC, která k výrobě tašek využívá jedny z nejkvalitnějších evropských nalezišť jílovitých půd, nacházející se v Německu. Tyto střešní tašky mají díky tomu rovnoměrně probarvený, velmi tvrdý a minimálně porézní střep a dokonale hladký povrch i v režné úpravě,“ vysvětluje pokrývač Pavel Busínský.

Kvalita keramického střepu se samozřejmě promítá do celkové životnosti a trvanlivosti krytiny, neboť porézní materiál je náchylnější vůči účinkům vlhkosti a mrazu. V portfoliu značky BMI BRAMAC figuruje bobrovka pod obchodním názvem Opál.

Fara v Soběslavi má novou střechuOpál - korunové krytí

Střecha barokní fary má 12 metrů vysoký hřeben a relativně příkrý sklon, který prakticky znemožňuje zimní údržbu. Farář Jan Hamberger se proto u památkářů intenzivně zasazoval o instalaci protisněhových háků. Přes počáteční nevoli muselo estetické řešení ustoupit před praktickými argumenty, neboť z jedné strany fary se nachází veřejná komunikace a z druhé parkoviště, a s každou sněhovou nadílkou by bylo spojené potenciální ohrožení lidí i majetku.

Střecha římskokatolické fary v Soběslavi byla z velké části financována z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2022. Díky nové střeše se farnost může soustředit na další etapy rekonstrukce, které se nyní týkají především interiérů. I v nich se totiž nachází celá řada památkově hodnotných architektonických prvků a historických konstrukcí. Tak ať je jejich záchrana stejně úspěšná, jako loňská oprava střechy.

podle podkladů společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy