Fasádní pláště, Informace výrobců

Efektivně proti vlhkosti a zasolení zdiva

Sanace omítek je oblast, kde se mají na pozoru snad všichni majitelé starších nemovitostí. A mají k tomu dobrý důvod. Bez řešení vlhkosti v zasoleném zdivu, často již ve fázi výkvětů, dochází následně k mnohem vyšším škodám. Baumit dlouhodobě nabízí pro tyto případy účinné řešení v podobě uceleného omítkovému systému Baumit Sanova. Jeho cílem je funkčnost a kvalita obnovy.

Je nutné zdůraznit, že boj s vlhkostí a zasoleným zdivem začíná pro majitele nemovitostí a investory mnohem dříve, než na takto postiženém objektu staví lešení či nakupují k tomu určené stavební materiály. Právě jejich renomovaný výrobce Baumit totiž nabízí tzv. sanační servis, který je ve skutečnosti bezplatným průzkumem a analýzou poškozené omítky odborně proškoleným specialistou. Součástí servisu je fotodokumentace a konzultace, během které se posuzují příčiny a vlivy negativních jevů v omítce.

Pro celkovou kvalitu realizované sanace a spokojenost investora je bezpodmínečně nutné odstranit příčiny vlhkosti v poškozeném zdivu objektu. Až poté přichází na řadu odběry vzorků zasažené omítky a jejich laboratorní posouzení s následným vyhodnocením. Na konci celého procesu je stanovení přesného postupu sanace doslova na míru s doporučením vhodných výrobků, včetně certifikovaného řešení WTA. Zmíněná celosvětově uznávaná směrnice vědeckotechnické společnosti klade důraz především na kvalitu a takto certifikované výrobky jsou zárukou úspěšného provedení sanačního procesu. Baumit v rámci této služby také doporučuje regionální realizační firmy a osobní účast technika na začátku sanačních prací.

Ale vraťme se k vlhké omítce často silně zasolené vodorozpustnými solemi (např. chloridy, sírany či dusičnany). Příčin takového stavu hledejme několik – například v zanedbané údržbě, extrémních povětrnostních vlivech nebo chybně provedených opravách v minulosti. Následkem jsou různé viditelné formy vlhkosti na omítce – od tradičních map přes výkvěty solí či „puchýřkování“ až k destruktivnímu odlupování a opadávání omítky.

Nežádoucí konsekvencí jsou vedle estetických poruch vzhledu také nepříjemné vnitřní klima, ztráta tepelné izolace, růst řas, plísní a hub, statické poruchy a celkové zkrácení životnosti omítkového systému. I proto je nezbytné nejprve prověřit zdroj vlhkosti, kterým často bývá nevhodně řešený odtok dešťové vody, vzlínající vlhkost, difuze vodních par, ale i další možnosti. Pro přesun vzniklé vlhkosti je pak rozhodující pórovitost daného materiálu.

Nyní se dostáváme k optimálnímu řešení pomocí sanačního systému Baumit Sanova, který v sobě sdružuje hned několik kvalitních výrobků pro sanační proces, tedy od přípravy podkladu přes omítkové směsi až po finální povrchové úpravy. Chceme-li se však zaměřit na ty nejdůležitější fáze sanace a zároveň vyzdvihnout „all stars“ výrobky, pak jednoznačně směřujeme k ručně i strojně zpracovatelné jednovrstvé vápenotrasové omítce Baumit SanovaMonoTrass.

Materiály Baumit Sanova jsou ideální pro vnitřní i vnější prostory – od sklepa přes sokl až po fasádu domuSystémy Baumit Sanova – systémy materiálů určených k sanaci stěn zasažených vlhkostí a solemiSystémy Baumit Sanova jsou difúzně otevřené a zajišťují rychlé odpařování vlhkosti z konstrukce

Oblíbenost a přínos tohoto optimálně vyváženého systému se surovinami z vulkanického tufu a hydraulického vápna hledejme v jeho více než 15leté tradici na trhu. Tato sanační omítka s certifikátem WTA pro exteriéry i interiéry je ve své podstatě nejčastějším řešením pro všechny stupně zasolení a vlhkosti. Složení omítky je nově vyztuženo vlákny a přirozený odvod vlhkosti ze zdiva je dán mimo jiné pórovitostí vyšší než 45 %. U sanačních omítek se skladově i objektově jedná o nejúspěšnější suchou maltovou směs v 25kg balení (se zrnitostí 1 mm a použitím v tloušťkách 20 mm v exteriéru nebo 10 mm v interiéru). Baumit SanovaMonoTras je svými špičkovými parametry výrobkem vhodným také k použití v sanačním procesu u objektů památkové péče.

Chceme-li však zůstat u kvalitních výrobků pro sanaci omítky s certifikátem WTA, můžeme se s důvěrou obrátit také na další vysoce porézní sanační jádrovou omítku Baumit SanovaPor. Velmi prodyšná suchá směs v 35kg balení se nabízí v zrnitosti 4 mm a je určena pro středně a silně vlhké a velmi zasolené zdivo. Obsažené přísady pro aktivní tvorbu pórů zajišťují její požadovanou prodyšnost. Tato suchá omítka navíc umožňuje vyrovnání velkých nerovností podkladové konstrukce a stejně jako v prvním případě ji lze nanášet ručně i strojově.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, Baumit Sanova je účinný systém, který řeší vlhkost a zasolení zdiva komplexně, a proto nabízí pro sanační práce několik dalších výrobků. Za všechny jmenujme alespoň hotový sanační podhoz (chcete-li „špric“) pojený síranovzdorným cementem Baumit SanovaPre, který je vhodnou úvodní přípravou podkladu. I tento výrobek je certifikován podle normy WTA.

Vlhkost ve zdivu u starších objektů má často destruktivní účinkyZdivo se středním a vysokým obsahem vlhkosti a solí

Pro zdivo se střední až nízkou vlhkostí a zasolením lze zvolit snadno zpracovatelnou sanační omítku Baumit SanovaUni, která nachází využití například u oprav soklů rodinných domů nebo ve sklepních místnostech. Naopak povrchové úpravy může majitel nemovitosti, realizační firma nebo investor řešit pomocí vysoce paropropustné silikátové barvy Baumit SanovaColor s vysokou kryvostí, která se aktuálně pyšní novou vylepšenou recepturou. Za zmínku stojí také možnost jejího probarvení ze vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 4 až 9).

Systém Baumit Sanova nabízí daleko širší spektrum výrobků pro úspěšnou sanaci zdiva. Je však velmi důležité sledovat a vyhodnocovat aktuální stav omítky na daném objektu dlouhodobě. Zanedbání řešení problému s vlhkostí a zasolením zdiva stavebního objektu totiž podstatně zvyšuje pozdější náklady na jeho náročnější renovaci.

Sanační servis Baumit

podle podkladů společnosti Baumit