Fasádní pláště, Informace výrobců

Dům v Českých Budějovicích zdobí dlouhovousá omítka ActivCem

Zdařilá rekonstrukce bytového domu v Lidické třídě v Českých Budějovicích sklidila u místních lidí pozitivní odezvu. Při opravě klasicistní budovy byly použity výrobky Cemix, včetně nové fasádní omítky ActivCem, vyztužené skelnými vlákny. Pro tuto unikátní omítku se u odborné veřejnosti vžilo označení „dlouhovousá“.

Dvoupatrový nárožní dům v Lidické třídě byl postaven kolem roku 1910. Jeho fasáda je bohatě zdobená štukovou výzdobou, zejména rostlinným dekorem, maskarony a girlandami. Na fasádě a štucích se však podepsal zub času a před rekonstrukcí objektu byla fasádní omítka zhruba ze 30 % plochy nesoudržná a odpadávající. Okrasné římsy trpěly vlivem povětrnostních podmínek i zatékáním vody střešní krytinou. Vlivem vzlínající vlhkosti byly v dezolátním stavu i soklové partie stavby. Samotné opravě fasády tak předcházela dvě zásadní opatření: Vzlínající vlhkost byla odstraněna kompletním podřezáním domu a budova získala novou střechu.

Bytový dům v Lidické ulici má jediného majitele, který pověřil realizací nové fasády firmu Romana Hajského z Litvínovic u Českých Budějovic. Firma se specializuje na provádění certifikovaných zateplovacích systémů, aplikaci šlechtěných pastovitých a mozaikových omítek, rekonstrukce a povrchovou úpravu fasád. V oboru podniká 15 let.

Opravy byly spojeny i se zlepšením tepelněizolačních vlastností domu. Soklové partie domu izolovala realizační firma do výšky 0,8 m extrudovaným polystyrenem o tl. 30 mm. Zadní část domu směřující do vnitrobloku pak byla zateplena pomocí polystyrenu v tl. 120 mm.

Dům v Českých Budějovicích zdobí dlouhovousá omítka ActivCemDům v Českých Budějovicích zdobí dlouhovousá omítka ActivCemDům v Českých Budějovicích zdobí dlouhovousá omítka ActivCem

Dům v Českých Budějovicích zdobí dlouhovousá omítka ActivCemDům v Českých Budějovicích zdobí dlouhovousá omítka ActivCemDům v Českých Budějovicích zdobí dlouhovousá omítka ActivCem

Velmi pracná byla obnova pohledových částí fasády směrem do ulice. Po důkladném oklepání a oškrábání všech nesourodých vrstev byla na očištěný podklad plošně aplikována Cemix Penetrace hloubková. Penetrace zpevňuje podklad do hloubky a zvyšuje jeho soudržnost s vrchní jádrovou omítkou. „Následovala zdlouhavá fáze rekonstrukce, kdy se všechny fasádní profily, kazety, rámečky či římsy postupně vysazovaly z tenkých, polystyrenových desek. Každý prvek musel být nejprve pečlivě proměřen, vyříznut a až poté nalepen,“ objasňuje Roman Hajský. Vymodelované profily fasády řemeslníci lokálně opatřili štukovou vrstvou (Cemix Flexi štuk). Flexi štukem se opravovala a modelovala i poškozená štuková výzdoba (girlandy apod.).

Teprve na takto nachystanou fasádu mohli řemeslníci natáhnout finální pastovitou omítku ActivCem. „Naše firma s Cemixem spolupracuje prakticky od počátku své existence. Jejich výrobkům plně důvěřujeme a v rámci zakázek si vždy rádi vyzkoušíme i úplné novinky jako ActivCem. Nová omítka se díky ,fousům‘ vyznačuje vyšší mechanickou odolností a pružností. U fasád se štukovou výzdobou, které jsou náchylnější ke vzniku drobných trhlinek, to může být jenom ku prospěchu,“ vysvětluje majitel firmy. Pastovitá omítka ActivCem je plněná výztužnými, skelnými vlákny, které významně propojují mikrostrukturu omítky uvnitř i na povrchu. Díky speciální receptuře je fasáda chráněna před vznikem vlasových trhlin a napomáhá překrytí případných mikroprasklin, které mohou vzniknout v podkladních vrstvách.

U běžných fasádních omítek dochází časem na jejich povrchu k množení lišejníků, plísní a řas, které kazí celkový estetický vzhled domu. I v tomto ohledu přináší omítka ActivCem nesporné výhody.

Nejnovější typ použité pojivové emulze také zajišťuje vyšší užitné vlastnosti, jemnější strukturu a lepší propojení všech složek omítky. Jednotlivé složky receptury omítky se dokonale pojí a vážou zrníčka kameniva, která jsou pak ideálně obalena. To významně ovlivňuje homogenitu celé hmoty, vylepšuje vlastnosti omítky a zajišťuje zlepšení vzhledu struktury a výbornou zpracovatelnost.

Omítka ActivCem je dodávána v široké nabídce barevných odstínů, které najdete ve vzorníku Cemix Duhově krásný. V případě bytového domu z Lidické ulice respektovali autoři rekonstrukce původní barevnost kombinující odstíny červené a tlumené bílé. „Často využíváme technické podpory Cemixu, jejich technologové nám pomáhají s laděním barevnosti, ochotně přivezou vzorky na stavbu apod. Řekl bych, že jejich přístup je velmi lidský a přátelský. Navíc, pokud nastanou jakékoli nenadálé situace vyžadující okamžité řešení, vždy se k nim aktivně postaví a vyřeší ke spokojenosti zákazníka,“ dodává na závěr Roman Hajský.

Byť není bytový dům v Lidické ulici součástí zóny památkové ochrany, přáním investora bylo v maximální možné míře zachovat autentický ráz. A to se povedlo díky řemeslné zručnosti realizační firmy, špičkovým vlastnostem použitých stavebních systémů i technologické podpoře stran výrobce LB Cemix. Není divu, že se objekt okamžitě zařadil mezi nejzdařilejší reference, kterými se firma Romana Hajského může pochlubit.

podle podkladů společnosti LB Cemix