Informace výrobců, Zděné konstrukce

Dům pro zdravý domov i planetu není jen sen

Evropská unie v dubnu uvolnila první zprávy o nových pravidlech pro Green Deal, závazek, který směřuje k bezemisní společnosti. Zatím se stavebnictví nijak dramaticky nedotýkají, přesto je zřejmé, že i ono se v důsledku nových požadavků změní. Koncept Wienerberger e4 dům je však dokonale připraven i na pravidla a požadavky, které teprve přijdou.

Právě snaha přijít s modelem, který už dnes bude reagovat na zítřek, stála u zrodu zmíněného konceptu. Wienerberger jako lídr mezi výrobci tradičních stavebních materiálů na bázi keramiky si totiž již před lety začal uvědomovat rostoucí nároky. A také fakt, že současnosti nevyhovují dílčí řešení. Podíval se proto na dům v jeho celkovém kontextu, nejen jako na solitérní stavbu, ale jako na stavbu existující v širších souvislostech, ve vazbách na okolí, na životní prostředí, na zdraví i na požadavky energetické úspornosti. Díky širokému produktovému portfoliu a schopnosti inovovat, tak v relativně krátké době vznikl koncept, který už na prvních stavbách prokazuje svou životaschopnost a vyvolává zájem napříč Evropou. Důkazem toho je fakt, že český model bude mateřský koncern nabízet i ostatním zemím.

Ekologie jako základ

Dům ve standardu e4 plně odpovídá sloganu Pro mou rodinu, pro mou planetu, s nímž Wienerberger spojil svou současnost. A také současnému trendu ekologických staveb. Už proto, že ekologicky šetrná je sama výroba keramických stavebních materiálů – je orientovaná lokálně, s minimálními přepravními vzdálenostmi, založená na šetrně těžených přírodních zdrojích. Produkty z pálené keramiky vykazují velmi dlouhou životnost, skvělé užitné vlastnosti a jsou plně recyklovatelné. Takže skvěle naplňují první část zmíněného sloganu, respektují zdravou planetu. A vedle toho mají skvělé užitné vlastnosti a studiemi potvrzenou zdravotní nezávadnost, čímž zase dokonale vyhovují druhé části zmíněného sloganu, předurčení pro zdravou a spokojenou rodinu.

Jaký tedy je e4 dům? Především je to dům vystavěný z prvků na bázi přírodních materiálů, vyráběných s ohledem na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. Navíc jeho řešení zahrnuje i takové detaily, jako retenci nebo akumulaci a následné využití dešťové vody či promyšlený systém umožňující bezproblémové třídění odpadu. Zkrátka je to dům s minimálními dopady na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu.

Zdroj: Wienerberger

e4 dům a jeho principy

ekonomická dostupnost
Stavba rodinného domu z keramických stavebních materiálů představuje na soudobém realitním trhu dostupnou a dlouhodobě výhodnou investici.

energetická efektivita
Dům e4, především díky tepelné akumulaci a skvělým izolačním vlastnostem keramických materiálů, snižuje celkové energetické nároky a zabezpečuje tepelnou pohodu uvnitř stavby v zimě i v létě.

ekologická šetrnost
Dům e4 je postaven z přírodních surovin, minimalizuje dopady na životní prostředí a zodpovědně hospodaří s přírodními zdroji.

estetika, emoce, zdraví
Domov v konceptu e4 zajišťuje vysokou úroveň bydlení z hlediska zdraví, pohodlí, bezpečí i estetiky. Přírodní keramické materiály nevylučují žádné škodlivé látky a mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti

Věčné téma energií

Jestliže byl v úvodu zmíněn Green Deal, nebylo to náhodou. Právě energetické nároky na moderní stavby nejvíce ovlivňují současné stavební materiály a technologie. A budou je ovlivňovat i v budoucnosti. Tepelně-technické parametry stavby jsou proto vedle prostorových a dispozičních řešení ty nejdůležitější. Koncept e4 si je tohoto důrazu plně vědom, a proto definuje stavby, které nejen splňují, ale předcházejí i nejpřísnější evropskou legislativu, platnou po roce 2020.

Obálka domu je ve spolupráci s ČVUT navržena tak, aby vyhovovala požadavkům na domy s téměř nulovou spotřebou energie, tedy typu NZEB. Koncept tak díky velmi dobré tepelné akumulaci a skvělým izolačním vlastnostem keramických materiálů z produkce Wienerberger snižuje celkové energetické nároky a současně uvnitř stavby zaručuje dostatečnou pohodu. Vyladěné teplotně-vlhkostní podmínky jsou pak základem pro plně komfortní prostředí v interiérech.

Cena je plně konkurenční

Energetická efektivita, jeden z pilířů konceptu e4 domu, má ještě jednu skvělou vlastnost – její přidanou hodnotou je totiž fakt, že energeticky efektivní dům bude i ekonomicky šetrný, a to po celou dobu svého života.

Začíná to již samotnou stavbou – e4 domy využívají konstrukčního principu jednovrstvého zdění, které je rychlé a jednoduché. Jednovrstvá obálka nevyžaduje žádné dodatečné izolační vrstvy, skvělé tepelně-izolační parametry jsou dány už použitými materiály, a tak je i ekonomicky efektivní. Navíc eliminuje možnost chyb a poskytuje i lepší podmínky pro případné rekonstrukce či dostavby v budoucnosti. Standard nízkoenergetických budov navíc zaručuje minimální náklady na energie.

A to nejlepší nakonec – cena domu nepřevyšuje cenu běžné stavby, přičemž dotačními nástroji, s nimiž v rámci programu Wienerberger e4 dům společnost stavebníkům také pomůže, ji lze snížit až o 450 000 korun.

Zdroj: Wienerberger

Vzhled na přání

A konečně je tu poslední oblast, estetická stránka budovy. Dům ve standardu e4 není katalogová stavba. Wienerberger ve svých produktových řadách vždy klade důraz i na design a na to, aby výsledný dům odpovídal individuálním představám investora. Architektonické řešení vzhledu e4 domu je tak plně v rukou stavitele, respektive architekta a projektanta. Produktové portfolio Wienerberger je schopno naplnit i ty nejvyšší nároky na design a jedinečnost. Ostatně, svědčí o tom například ocenění Dům roku 2020, kdy komfortní vila na jezeře je vystavěna právě z materiálů Porotherm.

Nejvyšší nároky na kvalitu i estetiku však splňují i další značky – keramická střešní krytina Tondach, lícové zdivo Terca, cihlová dlažba Penter či betonové prvky Semmelrock. To všechno jsou materiály z rodiny Wienerberger, které umožní i těm nejnáročnějším zákazníkům vytvořit dům podle jejich představ.

Za vším stojí inovace

Koncept e4 domu je ve své celistvosti inovativní a unikátní. A nebyl by se patrně vůbec zrodil, kdyby právě inovace nebyly v DNA společnosti Wienerberger zakořeněny již více než dvě stě let. Vždyť zakladatel společnosti Alois Miesbach byl v cihlářském světě průkopníkem a Wienerberger na jeho odkazu staví dodnes. „Dnešní výrobky jsou pořád z pálené hlíny, ale struktura tvarovek je již zcela jiná. Pomocí děrování dosahujeme vysokých tepelných odporů, spolu s akumulací a difuzí získáváme velice moderní produkt, který není potřeba zateplovat. A díky plnění cihelných výrobků keramickou minerální vlnou má zákazník na relativně malé tloušťce stěny vysoký tepelně izolační komfort,“ vysvětluje detaily Daniel Uskokovič, projektový manažer programu Wienerberger e4 dům.

Velkorysý program podpory

Důvodů pro e4 dům je sice celá řada, tím nejpádnějším je ale vždy až hotový dům. Ten první již stojí, je to vzorový dům, který pro svou rodinu před loňskými Vánocemi zkolaudoval Karel Vlček v Újezdu u Průhonic. A celou jeho stavbu, po jednotlivých etapách, si můžete prohlédnout na webových stránkách společnosti Wienerberger. A už brzy nebude jediný – ve fázi realizace jsou již dnes další projekty a desítky jsou jich v přípravném řízení.

Zájem o koncept e4 zvyšuje vedle samotných parametrů stavby také skutečnost, že ačkoliv koncept e4 odpovídá těm nejvyšším nárokům a standardům, díky promyšleným technologiím Wienerberger je jeho stavba jednoduchá a lze ji zvládnout i svépomocí či s firmou bez certifikace. A také je tu velkoryse pojatý podpůrný program. Wienerberger zkrátka všem investorům e4 domu nabízí značnou pomoc – od nezávislé kontroly stavby v celém jejím průběhu přes odborné zakládání stavby či přednostní dodávky stavebního materiálu až po vyřízení všech dostupných dotací či konečný certifikát nezávislého Centra stavebního inženýrství.

Zdroj: Wienerberger

Pro snazší stavbu rodinných domů

„V horizontu tří let bychom chtěli výrazně překonat i úspěšný program Porotherm dům Wienerberger a do pěti let bychom chtěli takto realizovat minimálně 1 500 domů,“ říká Daniel Uskokovič. Nový generální ředitel společnosti Kamil Jeřábek k tomu dodává: „V loňském roce jsme ještě zintenzivnili naše úvahy směrem k segmentu rodinných domů, kde je velké procento těch, co stavějí svépomocí. A právě svépomocníkům chceme být ještě blíž, právě pro ně chystáme další zjednodušení života. Připravujeme třeba spolupráci s půjčovnami stavební techniky, rozšířili jsme pomoc při zakládání, zvýšili jsme vlastní kapacity. Ale umím si představit, že nabídneme i databázi prověřených odborníků, kteří ve fázi projektové přípravy pomohou vyřešit dílčí expertní problémy. A věřím, že tuzemská stavební legislativa skutečně dozná takových změn, že stavební řízení zrychlí a zjednoduší, protože dnes je to mnohdy skutečně martyrium. A kdyby ne, umím si představit, že naše podpora především svépomocníkům by mohla jít i tímto směrem.“

Program Wienerberger e4 dům

Komplexní systém pravidel pro stavbu e4 domu a také podpory investorům, ať již jde o stavby na klíč či svépomocí. Program nabízí po celé České republice desítky certifikovaných projektantů i stavebních firem a navíc je pro všechny investory, kteří se rozhodnou postavit svůj dům v programu Wienerberger e4 dům, zajištěna i spolupráce předních výrobců stavebních materiálů v České republice. Koncept e4 dům se tak stává cestou k bydlení, na níž participuje široké spektrum stavebních odborníků a výrobců, kteří dokáží zabezpečit například dodávky potrubních systémů, elektroinstalace či dodávky a instalace oken i dveří.

Zájemci o účast v programu zjistí veškeré detaily na stránce www.e4dum.cz, kde se mohou do programu i přihlásit a spojit se s experty společnosti Wienerberger.

podle podkladů společnosti Wienerberger