Informace výrobců

Dokonalá distribuce tepla

Blíží se zima a s ní i nová topná sezóna. Zejména v souvislosti s neustále rostoucími náklady na energie je nyní ještě důležitější, aby otopné soustavy fungovaly efektivně. Hydraulické vyvažování je jeho základní součástí. Pouze přesně vyvážená soustava rozděluje energii v budovách tak, aby bylo v místnostech dosaženo požadovaných teplot. 

To, co platí pro radiátory, platí i pro plošné vytápění. Zejména v rozsáhle rozvětvených systémech může být implementace opatření časově poměrně náročná. Vysoce kvalitní vyvažovací ventily a elektrotermické pohony tento proces usnadňují. Moderní rozdělovače topných okruhů s inteligentními komponenty pak umožňují rychlé a snadné uvedení do provozu a zajišťují rovněž spolehlivé hydraulické vyvážení.

Voda přirozeně volí cestu nejmenšího odporu – to platí i pro otopnou vodu cirkulující v potrubním systému budovy. Na cestě od zdroje energie ke koncovému uživateli tvoří délka a ohyby potrubí, odbočky, ventily a výměníky tepla jednotlivé odpory, které brání průtoku. V případě plošného vytápění proto otopná voda proudí snadněji přes blízké a malé otopné okruhy s nižšími tlakovými ztrátami než přes vzdálenější místnosti napojené na velké okruhy. Jednotlivé místnosti pak nedosahují požadované teploty nebo požadovanou teplotu v místnosti lze jen stěží nastavit.

Často chybně přijímaná opatření pak spočívají ve zvýšení otáček oběhového čerpadla nebo ve zvýšení průtočné teploty. Zvýšené otáčky čerpadla vedou nejen k vyšší spotřebě energie, ale mohou také způsobovat rušivé zvuky proudění v obytných místnostech. Otopné systémy by měly být hydraulicky vyváženy nejpozději v okamžiku, kdy nastanou výše uvedené body jednotlivě nebo v kombinaci.

Vyvažovací ventil TopMeter Plus má praktickou paměťovou funkci, pomocí které lze vyvolat poslední nastavený průtok. Pod červeným stavícím kloboučkem se nachází šedý záznamový kroužek pro uložení nastavení. Po dokončení seřízení stačí, aby montér otočil záznamový kroužek dolů na sedlo ventilu a upevnil červeným kloboučkem, který je plombovatelný. (foto: Taconova Group AG)

Hydraulické vyvážení stávajících systémů

Při hydraulickém vyvážení ve stávajících budovách se podrobně prověří celá potrubní síť v domě a upraví se tak, aby do každého otopného okruhu přicházelo správné množství vody a tepla. Všechny průtokové cesty otopné vody musí být vzájemně sladěny. Nejprve je třeba znát příslušné jmenovité objemové průtoky systému a jednotlivých úseků potrubí. Zatímco v nových systémech se vychází z výpočtového projektu, ve stávajících systémech často chybí. Jmenovité objemové průtoky se proto musí nejprve stanovit na základě vytápěcího zatížení místnosti otopného systému.

canvas-05 104638Patentovaný vyvažovací ventil TopMeter Plus (vlevo) je nyní k dispozici také v plastovém provedení (vpravo). V obou verzích má praktickou paměťovou funkci, pomocí které lze vyvolat poslední nastavený průtok. (foto: Taconova Group AG)

Výpočtový formulář jako pracovní pomůcka

Požadované objemové průtoky lze stanovit na základě výpočtu topného zatížení (DIN EN 12831). Jmenovitá potřeba tepla jednotlivých místností je zase převzata z přesného výpočtu potřeby tepla. Pokud tyto údaje nejsou k dispozici, lze stávající otopné plochy určit například pomocí výpočtových formulářů od společnosti Taconova, které lze stáhnout ze stránek www.taconova.com (Download Center, Berechnungsformulare Hydraulischer Abgleich). Požadované objemové průtoky se vypočítají na základě rozdílu teplot, stanovené měrné potřeby tepla a měrné tepelné kapacity nosného média.

Pokročilá technologie

Zejména v oblasti plošného vytápění je kromě hlavního rozvodu např. v suterénu nebo v místnosti s přípravnou, kde se v rámci hydraulického vyvážení rozvádějí hlavní objemové průtoky do jednotlivých částí budovy, potřeba také jemného rozvodu na úrovni podlahy pomocí spolehlivých rozdělovačů topných okruhů. V této oblasti použití vytváří elektrotermický pohon TacoDrive novou kategorii výrobků.

TacoDrive je určen k regulaci objemového průtoku ve spojení s pokojovým termostatem a instaluje se na zpátečku rozdělovače topného okruhu. Inteligentní zásuvné připojení má jasnou výhodu nejen při instalaci, ale v případě potřeby lze také rychle korigovat přiřazení zón v místnosti. Další výhodou je kombinace pohonu a ventilu v jedné sestavě a přímá kontrola funkce. Integrovaný průzor umožňuje jednoduchou a rychlou vizuální kontrolu skutečné polohy ventilu a funkce pohonu – což je jasná výhoda oproti samostatným pohonům. Pohon je vybaven reverzibilní funkci „First Open“ pro případ přerušení dodávky elektřiny, kdy jej lze ručně uvést do základní otevřené polohy a naplnit nebo propláchnout připojené okruhy i bez napájení.

Spolehlivá a pohodlná regulace

TopMeter od společnosti Taconova je osvědčeným specialistou na regulaci objemových průtoků při uvádění systémů podlahového vytápění nebo chlazení do provozu. S inteligentním vyvažovacím ventilem se vše nastavuje přímo na rozdělovači.

Novější verze, TopMeter Plus, umožňuje provedená nastavení uložit. Pod červeným seřizovacím krytem je k tomuto účelu šedý pojistný kroužek. Po dokončení seřízení stačí otočit kroužek směrem dolů na sedlo ventilu a upevnit jej červenou krytkou. Ventil lze uzavřít i při zablokovaném nastavení průtoku. Při opětovném otevření ventilu se jednoduše znovu nastaví poslední zablokovaná hodnota otočením ventilu na maximum. Tato paměťová funkce je praktická zejména pro nájemné obytné budovy nebo komerční objekty, protože lze kdykoli vyvolat poslední nastavené průtoky.

TopMeter Plus je k dispozici také v plastovém provedení. Plastová verze má naprosto stejné montážní rozměry i identickou velikost klíče, a je tedy zaměnitelná 1:1 se stávajícím TopMeterem nebo TopMeterem Plus. Plastové provedení si v ničem nezadá s mosazným provedením, pokud jde o snadnou manipulaci, bezpečnou funkci, vysokou kvalitu a spolehlivé dodržování norem DIN.

Jak elektrotermický ventil TacoDrive, tak vyvažovací ventil TopMeter (Plus) tvoří inovativní součásti rozdělovače topných okruhů TacoSys Pro z nerezové oceli. TacoSys Pro lze použít až pro dvanáct okruhů a je z výroby vybaven všemi potřebnými hlavními komponenty připravenými k přímé instalaci.

Podlahové vytápění jako součást systému

Rozvod tepla do podlahového topení je obzvláště výhodný při použití modulárních bytových předávacích stanic. Ve velikosti rozvodné skříně spojují funkce řízeného přenosu tepla, ohřevu teplé vody a měření spotřeby v jedné jednotce, rovnou připravené k přímé instalaci. Stále více bytových družstev, projektantů a dodavatelů sanitárních, topenářských a klimatizačních zařízení volí bytové předávací stanice jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce vícepodlažních obytných budov, protože poskytují ochranu proti bakterii Legionella a jsou kompatibilní s téměř jakýmkoli typem systému pro výrobu tepla.

Připravené k připojení modulární stanice typu „All-In-One“ řady TacoTherm Dual ohřívají pitnou vodu na průtokovém principu a v případě potřeby regulují teplotu výstupní teplé vody přesně podle přednastavených hodnot. To se provádí elektronicky bez pomocné energie prostřednictvím proporcionálního regulátoru průtoku. Kromě toho regulují a rozvádějí otopnou vodu na otopné plochy – jak pro radiátory, tak pro podlahové vytápění. Vysoký stupeň prefabrikace a systémy s nízkými nároky na údržbu šetří drahocenný čas při montáži a servis je téměř zbytečný.

Jejich kompaktní provedení (na přání jsou dostupné i s malou montážní hloubkou) a základní modulární koncepce s širokou škálou variant usnadňují projektové plánování. Spolehlivý provoz zaručují výhradně vysoce kvalitní komponenty, jako je rozdělovač topných okruhů TacoSys Pro.

Rozdělovač topných okruhů TacoSys Pro umožňuje rovnoměrnou distribuci tepla až dvanácti otopnými okruhy. Všechny důležité komponenty jsou již nainstalovány z výroby a připraveny k přímé instalaci. (foto: Taconova Group AG)

Vyšší komfort, úspora energie

Správné hydraulické vyvážení umožňuje dosáhnout vyšší komfort, příjemnou teplotu a nižší náklady na vytápění. Optimalizované otopné systémy proto šetří energii dlouhodobě. S pomocí vhodných pracovních pomůcek a sladěných výrobků, jako jsou například moderní rozdělovače topných okruhů s inteligentními komponenty, mohou hydraulické vyvážení provádět i méně zkušení topenáři.

Bytové předávací stanice od společnosti Taconova jsou skutečnými multitalenty. Modulární stanice typu „All-In-One“ ohřívají pitnou vodu na průtokovém principu a v případě potřeby regulují teplotu výstupní teplé vody přesně podle nastavení. Inteligentní komponenty zajišťují optimální distribuci tepla do radiátorů nebo podlahového vytápění. (foto: Taconova Group AG)

připraveno z podkladů společnosti Taconova