Informace výrobců

Diton rozšířil sortiment o prvky pro studniční, vodoměrné a další šachty

V letní sezóně 2014 rozšířila společnost Diton svůj sortiment o program pro studniční, vodoměrné a další šachty. Dodává nyní všechny šachtové komponenty, které umožní sestavení šachty přesně podle požadavků zákazníka.

Šachtové skruže
Skruž se sílou stěny 9 cm je základním prvkem šachty a umožňuje dosáhnout potřebné stavební výšky. Dle potřeb a manipulačních možností lze vybírat z variant výšky 25, 50 nebo 100 cm.
Studniční skruže se vyrábějí bez manipulačních závěsů a standardně také bez stupaček. Varianta se stupačkami je dispozici na objednávku. Skruže jsou dodávány na paletách 120×100 cm nebo volně ložené.
Diton nabízí také variantu studniční skruž základová, která je vyráběna bez spodního zámku a umožňuje tak lepší usazení šachty. Základové skruže jsou dodávány volně ložené nebo na paletě po 1 ks (není možné seskládání více skruží na sebe).
Šachtové skruže jsou vyráběny v nejvyšší kvalitě dle ČSN EN 1917.

Základová deska
Základová deska (1180×10 cm) umožňuje přesný a v kombinaci se základovou skruží i vodotěsný základ šachty. V případě potřeby zajistit odtok vody ze šachty připravujeme desku s otvorem, který zajistí svedení vody do štěrkového podloží. Základovou desku a skruž je možné nahradit nízkým monolitickým šachtovým dnem.

Zákrytová deska
Pro přesné, bezpečné a pohledově sladěné zakončení šachty nabízí Diton zákrytovou desku. Deska má sílu 8 cm a zámek, který zabrání posunu skruže. V základní nabídce je zákrytová deska vcelku a zákrytová deska půlená. V případě požadavku je možné desku dodat s otvorem požadovaných rozměrů pro zaústění potrubí, hadic apod. Jednou z variant je i deska bez zámku.

Zákrytová deska s revizním vstupem a nástavbou
Zákrytová deska s revizním vstupem umožňuje snadný přístup do šachty bez nutnosti manipulace s deskou. Nástavba výšky 20 cm poté umožňuje přizpůsobit výšku revizního vstupu niveletě okolí tak, aby bylo možné provést terénní úpravy přes zákrytovou desku. Na úrovni terénu tak zůstává pouze pochozí poklop 60×60 cm. Deska i nástavba mají buď přímo zabetonovaný rám s poklopem, nebo zámek pro snadné složení sestavy.

Více informací najdete na www.diton.cz
podle podkladů firmy Diton