Informace výrobců

Desky Knauf pro Český institut informatiky a kybernetiky

Centrum vědy a technického učení se rozrostlo o další významnou část v pražských Dejvicích – koncem minulého roku zde byla dokončena stavba areálu Českého institutu informatiky a kybernetiky (Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics – CIIRC). Na příčky, podhledy, mezistěny a další konstrukce byly ve velké míře využity desky Knauf White, Knauf Red Piano a Green.

Desky Knauf pro Český institut informatiky a kybernetikyNový vědecký stánek byl založen v červenci roku 2013 na Českém vysokém učení technickém v Praze a jeho posláním je podílet se nejen na výuce studentů, ale především pomoci realizovat výzkum nových technologií a jejich přenos do reálného průmyslu. Celý komplex CIIRC najdeme v místě, kde kdysi stála Technická menza či později jedna z největších českých prodejen řetězce Billa. Zakázku získalo ve výběrovém řízení sdružení HT CZ-VCES, vedoucím společníkem byl HOCHTIEF CZ, a. s. Autorem zajímavého projektu na novou budovu a rekonstrukci a dostavbu stávajících prostor bývalé menzy je kancelář Petr Franta Architekti & ASOC.

Nový institut přitáhne pozornost okamžitě díky originální fasádě své rohové budovy. Autoři projektu navrhli využít nový stavební a zároveň izolační prvek. Jedná se o tzv. nafukovací fasádu, kterou tvoří průhledná membránová fólie ETFE (ethylen-tetrafluorethylen) zavěšená na samostatné ocelové konstrukci. Pod ní je vnitřní skleněná fasáda.

Vnitřní prostory, kterých je celkem čtyřicet tisíc metrů čtverečních, bylo nutné rozdělit a vykonstruovat tak, aby vznikly kanceláře, přednáškové síly, výzkumná pracoviště a samozřejmě i jejich zázemí. Pro vybudování jednotlivých prostor byl použit rychlý a efektivní sádrokartonový systém Knauf. Celkem bylo na stavbě spotřebováno přes 100 tisíc metrů čtverečních desek. Na stavbě se podílelo několik realizátorů.

V převážné míře byly příčky, podhledy, mezistěny a další konstrukce realizovány ze standardních sádrokartonových desek Knauf White. K dalším použitým deskám patřily Knauf Red Piano a Green.

Desky Knauf pro Český institut informatiky a kybernetikyDesky Knauf pro Český institut informatiky a kybernetikyDesky Knauf pro Český institut informatiky a kybernetiky 

Knauf Red Piano jako pasivní ochrana proti požáru
Sádrokartonové desky Knauf Red Piano se primárně používají tam, kde je zapotřebí splnit vyšší požadavky na požární odolnost. To jsou prostory jednak oddělující určité strategické místnosti, podkroví, únikové trasy, šachty nebo případně důležité nosné konstrukce. Obvykle také chrání rozvody médií, komunikace a elektroinstalace. Desky Red Piano se současně používají i tam, kde je potřeba zlepšit akustické vlastnosti daného prostoru. Jsou poměrně ohebné a hodí se na konstrukce předsazených stěn, stěnových systémů i podhledů v interiéru s relativní vlhkostí do 65 % (při 20 °C).

Knauf Green do vlhkých prostor
Desky Knauf Green jsou impregnované, a proto jsou vhodné pro použití v interiéru s vyšší relativní vlhkostí do 75 %. Při kratší době do 10 hodin odolají vlhkosti až 85 % a do 2 hodin až 100 % (měřeno během 24 hodin při 20 °C). Používají se tedy především jako konstrukční desky do umyváren, na toaletách, koupelnách, kuchyňkách apod., tedy tam, kde očekáváme vyšší vlhkost.

Standard i technické zajímavosti
V areálu CIIRC najdeme sádrokartonové konstrukce doslova na každém kroku. V drtivé většině se jedná o standardní realizace příček, podhledů, mezistěn apod. Nicméně je tu i několik technických zajímavostí, jako jsou různé detaily, které se musely v průběhu stavby vyřešit. Za zmínku stojí například napojení příček na skleněnou fasádu nebo detaily propojení nosných kulatých ocelových nosníků a sádrokartonové konstrukce. Najdou se zde také vysoké příčky v mezipatrech budov, výtahové šachty, technická zázemí atd. Asi největším problémem na celé stavbě bylo zvládnout tak veliký objem suché stavby a s ním spojenou logistiku. Vše muselo být perfektně naplánováno. Stavba byla kolaudována na začátku února 2017. 

Desky Knauf pro Český institut informatiky a kybernetikyDesky Knauf pro Český institut informatiky a kybernetiky

Český institut informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze
Investor:
České vysoké učení technické v Praze
Projektant – stavební část: Technico Opava, s. r. o.
Generální dodavatel: Společnost HT CZ-VCES
Zpracovatelé materiálů Knauf: MOBEST, a. s. (budova A – novostavba); SEFIKO, spol. s r. o. (budova B – rekonstrukce a přístavba); FORTE BAU, s. r. o. (budova B – rekonstrukce a přístavba)
Dodavatel materiálů Knauf: Woodcote CZ, a. s., MPL Trading, spol. s r. o., Baustoff + Metall Bohemia, s. r. o., STAVTRANS, spol. s r. o.
Použité materiály Knauf: SDK White, Red, Green (cca 105 000 m²)
podle podkladů firmy Knauf Praha, s. r. o.

Desky Knauf pro Český institut informatiky a kybernetikyDesky Knauf pro Český institut informatiky a kybernetiky