Informace výrobců, Střechy

DELTA-PVG – pojistná hydroizolace a parozábrana v jednom

Fólie DELTA-PVG na bázi etylen-vinyl-acetátu má díky své materiálové výjimečnosti i jedinečné technické vlastnosti. Jedná se o praktickými zkušenostmi prověřenou pojistnou hydroizolaci, která je s oblibou využívána v systémech tříplášťových střech nebo tam, kde je přímo přes fólii potřeba kotvit krytinu k bednění (podkladní pás v minulosti tvořený především lepenkou). To, čím je tato pojistná hydroizolace výjimečná, tedy není difuzní otevřenost, ale pevnost a mechanická odolnost, které se snoubí s precizně nastavenou odolností vůči povětrnostním vlivům a UV záření.

DELTA-PVG je z těchto důvodů velice oblíbená obzvláště při pokládce nadkrokevních zateplovacích systémů. Zde je, stejně tak jako u každé zateplené střechy, bezpodmínečně nutné provést parozábranu vzduchotěsně, a to do posledního detailu. Názory na nutnost parozábrany a její těsnost se i zde mohou lišit, avšak zahrávat si se stavebně-fyzikálními zákony a bez rozmyslu zjednodušovat řemeslné zpracování pokládky obvykle není tou správnou cestou, ačkoliv by si někdo možná rád myslel.  

Vyhýbání se detailům či jejich obcházení přímo souvisí s dlouhodobou funkčností a může mít u zateplených střech fatální následky. Proto je třeba s těmito místy počítat již v samotném návrhu střechy a tím maximálně zjednodušovat jejich četnost a nutnost jejich zpracování. Čím složitější střecha, tím více složitých detailů.

Zde je nutno podotknout, že pomocí lepicího a těsnicího programu DELTA je možné vyřešit veškeré detaily, které nás napadnou. Jde ale také o to, jak dlouho bude řemeslníkovi trvat jejich provedení a kolik nás to tím pádem bude stát. I tady platí, že i ten nejdražší detail je ve srovnání s náklady na odstranění vad, které se s odstupem času objeví, cenově naprosto zanedbatelný.

Pokud jsme se rozhodli pro čistě nadkrokevní způsob zateplení střechy, máme výhodu v tom, že bednění využíváme jako podklad pro tepelný izolant a parozábranu a zároveň jako pohledovou vrstvu ze strany interiéru. Tuto vrstvu tedy máme pro pokládku shora de facto hotovou. Když využijeme ještě povrchově upravené konstrukční dřevo krovu, může vzniknout velmi zajímavý interiér.

Konstrukční prvky krovu a bednění jako součást interiéruDELTA-PVG – těsně zpracovaná pojistná hydroizolace jako dočasná ochrana před povětrnostními vlivyZ těsně zpracované pojistné hydroizolace DELTA-PVG se po doplnění tepelněizolačních desek stává funkční parobrzda s hodnotou sd 20 m

Určitě nás ale napadne otázka, jak upravené, pohledové dřevo ochránit během realizace? Rozhodně nechceme řešit skvrny a mapy na pohledových dřevěných prvcích způsobené zatečením. DELTA-PVG svými technickými vlastnostmi nabízí určitý luxus v posloupnosti řemeslných kroků:
– instalace bednění,
– pokládka pojistné hydroizolace DELTA-PVG,
– zajištění vzduchotěsnosti ve všech spojích a napojení na prostupy a přilehlé konstrukce.

V této chvíli máme konstrukci pohledového krovu i bednění ochráněnou před povětrnostními vlivy, neboť jsme provedli pomocí pojistné hydroizolace a lepicího a těsnicí programu DELTA dočasné zastřešení stavby. Vzduchotěsné provedení detailů je zároveň vodotěsné.

Následuje pokládka nadkrokevního zateplovacího systému s návazností instalace laťování a pokládka krytiny. Střecha je tak zkompletována a dokončena. Původně položená pojistná hydroizolace
DELTA-PVG, chránící během realizace stavbu proti povětrnostním vlivům, se v tomto zabudovaném stavu mění z pojistné hydroizolace na parobrzdu s hodnotou sd 20 m.

Určitě některé stavebníky napadne, že podobně můžeme na pohledové bednění položit jakoukoliv jinou parobrzdu s podobnou hodnotou sd, ale pak je nutné počítat s např. menší mechanickou odolností, která je důležitá při pocházení po fólii během realizace, a s diskutabilní UV stabilitou, potřebnou, když fólie slouží jako dočasné zastřešení.

Další informace o fóliích DELTA-PVG najdete na www.dorken.cz.

podle podkladů firmy Dörken, s. r. o.