Informace výrobců, Zděné konstrukce

Co může nabídnout Ytong na současném trhu stavebních materiálů?

Které faktory jsou rozhodující pro úspěšné vyzdění zdiva hrubé stavby? Zvládne to skutečně každý? Je to pouhý reklamní trik, nebo je to skutečně tak snadné? Zdění nebylo nikdy tak jednoduché, jako je tomu dnes. Každý materiál má však svá specifika – podívejme se, čím se od ostatních systémů odlišuje Ytong.

Snaha o maximální jednoduchost výstavby je společná pro všechny výrobce stavebních systémů pro hrubou stavbu. Ti nejúspěšnější věnují hlavní část svých tvůrčích schopností inovacím, které urychlují postup výstavby, snižují riziko chyb i pracnost a zapracovávají nové požadavky na stavební konstrukce. Výroba byla dávno sesazena z piedestalu nejvyšší důležitosti a iniciativu převzaly obchodní a marketingové týmy. Nejlepší z nich se dokážou do potřeb klientů vcítit a inovativními nástroji, řešeními a směry jim jít naproti. Výsledkem jsou bohatší materiálová portfolia producentů, vyžadující však podstatně vyšší stupeň odbornosti prováděcích firem.

Vytvoření nikyPříprava maltyPříprava pro okenní otvor

Cihlu k cihle
Všichni výrobci zdicích komponentů vylepšili svoje technologie a moderní stavební materiály vykazují podstatně nižší rozměrové tolerance. Hnací silou těchto snah je možnost zdění na tenkovrstvou zdicí maltu. Spotřeba tenkovrstvé malty, neboli „lepidla“, je asi 20 kg na 1 m³ hotového zdiva. Což v praxi znamená, že na stavbě ušetříte trvalé nasazení jednoho pomocného dělníka. Má toto opatření kromě nesporných výhod také negativní stránky?

U materiálů, které mají vertikální děrování, vzniká nepředvídatelná možnost proudění vzduchu. Komínový efekt ztěžuje dodržení žádoucí neprůvzdušnosti zdiva, která zamezí tepelným ztrátám. U Ytongu tento problém nevzniká – jeho struktura je tvořena malými vzduchovými póry a velké odlehčovací otvory nejsou zapotřebí. Z tohoto důvodu vykazuje Ytong vynikající výsledky při zkouškách neprůvzdušnosti budov. Tato zkouška je v současnosti jednou z podmínek pro čerpání dotací z programu Zelená úsporám, od roku 2020 bude ale povinností u každé novostavby.

Zdivo kolem balkónuSystémový strop Ytong

Lepidlo, nebo malta?
Lze při zdění použít libovolnou směs? Odpovědí je nekompromisní ne. Každý výrobce musí zohledňovat celý soubor vlastností svého produktu a brát ohled i na vlastnosti zdiva samotného. Je proto nutné používat systémový produkt. V případě zdiva Ytong je to tenkovrstvá zdicí malta Ytong. Její použití je základem úspěchu a předpokladem dlouhodobé bezchybné funkce. Samotná volba systémové malty však nestačí. Výrobce doporučuje vhodné mísidlo, časový postup přípravy směsi a především množství záměsové vody. Doporučení přímo ovlivňují výslednou konzistenci směsi a je proto bezpodmínečně nutné je ctít. Nevhodná konzistence neumožňuje používání výrobcem předepsané zdicí lžíce Ytong, což je druhý významný předpoklad úspěchu. Zdění s pomocí zubaté lžíce pro obklady je hrubou chybou, která vede k nedostatečnému spojení tvárnic v jeden celek. Takto špatně vyzděné zdivo lze následující den velmi snadno a „bezbolestně“ rozebrat.

Chirurgové aneb Sekáme a řežeme
Rozměrové umístění spolu s velikostí ostění ověří kvalitu projektanta a určí výběr doplňkových komponentů. Současně ale také prověří kompetentnost stavební firmy i finanční možnosti investora. Doplňkové tvárnice jsou velmi drahé, což často vede k jejich nahrazení dořezy. U keramických cihelných výrobků je tento postup ze statického hlediska nepřípustný, protože odstraňuje základní nosný obal tvárnice. Znamená to, že pokud je otvor špatně navržen, nelze jej z keramických tvárnic správně realizovat. Pohled na takto vyzděná ostění není bohužel nic výjimečného.

Tvárnice Ytong tento problém nepřipouští. Její struktura je stejnorodá a vlastnosti jsou ve všech směrech stejné, proto ke zhotovení přířezu lze použít jakýkoliv zbytek tvárnice. Ten lze řezat velmi snadno ruční nebo strojní pilou. Důsledkem je výrazně nižší podíl odpadu.

Ytong Lambda YQZakládací tepelně izolující malta Ytong

Rozum říká šetřit
Státy EU se zavázaly k snížení emisí CO2 do roku 2020 o 20 %. Jedním z nejúčinnějších opatření je snížení energetické náročnosti budov. Normy se zpřísňují a bude nutné stavět s využíváním energie země, slunce vody nebo větru. Kvalita konstrukce pláště budovy, především skladby střechy, ale i stropu a vnitřních zdí je nejdůležitějším faktorem pro dosažení těchto náročných parametrů.

Ytong představil začátkem jara 2016 novinku – tvárnici Ytong Lambda YQ. Tento materiál splňuje s velikou rezervou požadavky i doporučení současných norem na obvodové zdivo. Je na našem trhu jedinou jednolitou tvárnicí, splňující pevnostní kritéria pro zdicí materiál. Zároveň však disponuje vlastnostmi, které ji řadí do skupiny tepelných izolantů. Tyto skutečnosti umožňují architektům a projektantům navrhovat domy s jednoplášťovým obvodovým zdivem bez potřeby dodatečného zateplení. V současné době již vznikají první novostavby solitérních domů, které využívají jedinečných vlastností novinky Lambda YQ. Se skladbou obvodového pláště Ytong Lambda YQ 500 mm dokonce dosáhnou v rámci dotačního programu Zelená úsporám na finanční podporu v celkové výši 485 000 Kč.

Petr Mareček, technický poradce společnosti Xella