Informace výrobců

Co může architekt udělat pro klima?

Architekt je jedním z prvních článků v procesu výstavby nových budov. Proto má jeho práce velký vliv i na změnu klimatu. Již ve fázi projektování by měl architekt navrhnout budovu, která bude nejen plně funkční, ale také v souladu s ekologickými normami a trendy.

Ekologie a architektura – je možné najít kompromis?

Architektura je jednou z oblastí tzv. funkčního umění. Architekti se velmi často považují za umělce, pro které je městský prostor galerií. Z tohoto důvodu se mnoho z nich zaměřuje vedle funkčnosti navrhovaných staveb na jejich vzhled. Mohlo by se zdát, že zde není místo pro ekologii. Realita ale ukazuje, že krásná budova, která sbírá ceny v architektonických soutěžích, může být zároveň klimaticky neutrální.

V době, kdy je stavebnictví zodpovědné za přibližně 40 % znečištění, je velmi důležité zaujmout ekologický přístup k navrhovaným stavbám. Právě zde začíná role architekta. Jedná se o nesmírně důležitou roli v procesu budování lepší budoucnosti pro příští generace. Co s tím může architekt dělat?

Vinařství Lahofer, Dobšice, Česká republika. Použité systémy: MB-86 SI a MB-SR50N. Projekt: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers. Photo by Alex Shoots Buildings
Vinařství Lahofer, Dobšice, Česká republika. Použité systémy: MB-86 SI a MB-SR50N. Projekt: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers. Photo by Alex Shoots Buildings

Jak může architekt ovlivnit klima?

Krása, funkčnost a ekologie – tato tři slova provázejí na celém světě v současné době designéry, kteří chtějí účinně bojovat proti negativním klimatickým změnám způsobeným mj. stavebnictvím. Jak ukazují stavby realizované po celém světě, je to skutečně možné. Navíc mnoho obdobně uvažujících investorů požaduje, aby jejich budovy byly navrhovány nebo rekonstruovány právě tímto způsobem.

Architekt může již ve fázi předběžného konceptu zvolit vhodná řešení, která zajistí nízkoemisní parametry nebo klimatickou neutralitu budovy. K tomu mohou mimo jiné přispět takzvané směrnice pro udržitelné stavebnictví, které stanovují zásady projektování v souladu s ekologickými trendy v současném stavebnictví.

V rámci proklimatických opatření je hlavním úkolem architekta předložit investorovi postup realizace budovy, která bude nejen plně funkční, ale také šetrná k životnímu prostředí. Proto je zde mj. důležité:

• dbát na jednoduchost tvarů, vyvarovat se zbytečných konstrukčních a dekorativních prvků (např. arkýřů, které jsou zdrojem tepelných mostů),
• promyšlená dispozice zajišťující efektivní pasivní energetické zisky v zimním období a minimalizující přehřívání budovy v létě,
• používání obnovitelných nebo recyklovaných materiálů, jako je dřevo, hliník nebo sklo,
• navrhování řešení, která umožňují získávat energii z ekologických zdrojů (např. fotovoltaika), a tím snížit uhlíkovou stopu budovy během jejího dlouhodobého užívání.

Login City, Vratislav, Polsko. Použité systémy: MB-SR50N HI+, MB-86. Projekt: AP Szczepaniak.
Login City, Vratislav, Polsko. Použité systémy: MB-SR50N HI+, MB-86. Projekt: AP Szczepaniak.

Úspěch projektu z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí zaručí použití vhodných technologií, omezení vlastní umělecké invence a výběr správných materiálů. Obzvlášť, když architekti mají dnes opravdu široký výběr řešení pro výstavbu „zelených“ budov.

Architekti často volí okenní a fasádní systémy značky Aluprof. Jsou vyrobené z hliníku (primárního nebo recyklovaného), zaručují vysokou kvalitu a dlouhodobou životnost. Navíc nabízejí vynikající vlastnosti potřebné pro stavby s nízkými nebo nulovými emisemi.

Například pasivní okenní a dveřní systémy MB-104 splňují standardy pasivních domů a nabízejí jednu z nejvyšších hodnot tepelné izolace na trhu. Okenní a dveřní systémy MB-86 zase umožňují realizovat funkční vnější prosklené plochy s širokými skládacími dveřmi (MB-86 FOLD LINE HD), okny otvíravými ven (MB-86 Casement) nebo multifunkční řešení pro obytné a kancelářské budovy s vysokým součinitelem tepelné izolace (MB-86 Aero).

Za zvláštní pozornost stojí také fasádní systém MB-SR50N HI+ umožňující realizaci velkých prosklených ploch, které zajistí dobré osvětlení a současně i komfortní podmínky v interiéru.

Výzkumné a vývojové centrum pro inovativní léčiva Ryvu Therapeutics, Krakov, Polsko. Použité systémy: MB-SR60N, MB SR50N RW, MB-86 SI, MB-45, MB-78EI, MB-DPA. Projekt: Tektonika Architekci.
Výzkumné a vývojové centrum pro inovativní léčiva Ryvu Therapeutics, Krakov, Polsko. Použité systémy: MB-SR60N, MB SR50N RW, MB-86 SI, MB-45, MB-78EI, MB-DPA. Projekt: Tektonika Architekci.

Let’s build a better future

Poslání značky Aluprof se zaměřuje na poskytování vysoce kvalitních systémů pro potřeby ekologické výstavby. Nabídka této značky zahrnuje řadu řešení pro realizaci udržitelných, energeticky účinných budov, které mohou sloužit nejen nám, ale i budoucím generacím.

Nabídka značky Aluprof je v souladu se současnými ekologickými trendy a potřebami architektů, kteří chtějí mít skutečný vliv na boj proti změně klimatu.

Článek sponzorovaný společností Aluprof

Aluprof