Informace výrobců, Střechy

Chceme něco udělat pro životní prostředí? Udělejme ozeleněnou střechu

Určitě někteří z nás namítnou, že je to sice ušlechtilá myšlenka, avšak zatížená náklady navíc. Kromě toho se o ozeleněnou střechu bude nutné více či méně starat, minimálně v podobě nutné závlahy obzvlášť v tomto suchém období. Nutná bude i jistá regulace vlastního ozelenění, odstraňování náletových plevelů a nečistot v podobě listí apod.

Chci-li realizovat ozeleněnou střechu, musím mít vztah k přírodě, mít finance a touhu vytvořit něco navíc. Výhody realizace ozeleněné střechy jsou neoddiskutovatelné a stojí za víc než zamyšlení. Rozhodně se jedná o investici s návratností.

Jak dosáhnout maximální efektivity při zhotovování a funkčnosti provozování?
Je třeba navrhovat a používat ověřené materiály a problematiky znalé zhotovitele. O vlivu projekce se snad netřeba ani zmiňovat. Zkušenost projektanta je základním kamenem úspěchu. Princip je jednoduchý. Potřebuji vše provést jednoduše, přiměřeně hbitě, a přitom funkčně. V hierarchii vrstev ozeleněné střechy však nehledejme přílišnou vědu. Rozhodně to není raketový motor. Rádi se podělíme o naše zkušenosti, neboť firma DÖRKEN se již dlouhodobě zabývá i plošně drenážními pásy, které jsou k tomuto přímo stvořené. Jednoduchost, rychlost, funkčnost jsou společným jmenovatelem fólie s názvem DELTA-FLORAXX TOP. Tento pás profilované fólie je konstruován tak, aby dobře odolával tlakovému namáhání násypových materiálů a filtroval a odváděl přebytečnou vodu do odtokových systémů.

Chceme něco udělat pro životní prostředí? Udělejme ozeleněnou střechuChceme něco udělat pro životní prostředí? Udělejme ozeleněnou střechu

Instalace FLORAXX TOPU je velice jednoduchá, funkčnost 100%. Na provedenou povlakovou hydroizolaci z asfaltového pásu, pryže, PVC atd. rozvineme jedním pracovním krokem zmiňovanou fólii přímo z role. Ideální je mít po ruce zdroj vody, která tím, že zůstane v samotných nopech, fólii okamžitě po rozvinutí zatíží, tak aby nám za větrného počasí po ploše střechy necestovala. Přes kalíšky nopů je kašírována filtrační textilie, a to tak, že je vždy o cca 10 cm širší než profilovaný pás. To umožňuje zajistit místo na sraz vedle sebe ležících pásů před vnikáním následně prováděného násypu substrátu mezi pásy. Minimální vrstva substrátu je 10 cm. A máme hotovo. Vložením fólie
FLORAXX TOP mezi hydroizolaci a substrát jsme zajistili všechny nezbytné funkce pro konečné ozelenění aneb v jednoduchosti je krása.

Téma ozeleněné střechy je opravdu velké a Evropa je v tomto ohledu opět poněkud před námi. Vidina obchodního potenciálu a s tím spjatého zisku kalí úctyhodnou myšlenku těch, kteří se prostřednictvím ozeleněných střech přírodu skutečně chránit a bezelstnou filozofií ozeleněné střechy propagují. Proti tomu cílem některých výrobců materiálů je však využít situace a pod „rouškou“ zázračných výrobků udělat ze střešního ostrůvku přírody dobře maskovanou skládku průmyslového odpadu. Buďme proto obezřetní, co a od koho navrhujeme, kupujeme či zabudováváme, a pokud se po překonání všech pro a proti se pro ozeleněnou střechu rozhodneme, dbejme o to, aby byla opravdu zelená. DÖRKEN a DELTA-FLORAXX TOP jsou v tomto ohledu s vámi.

Karel Bulín, Dörken, s. r. o.