Informace výrobců

Český trh s tepelnými čerpadly prolomil vloni další rekord

Uplynulý rok se nesl ve znamení boomu poptávek po obnovitelných zdrojích tepla, který vyvolala energetická krize a zvýšený zájem o udržitelnou výstavbu, podpořený státními dotacemi. Z analýzy Asociace pro využití tepelných čerpadel vyplývá, že v porovnání s rokem 2021 vzrostly prodeje tepelných čerpadel o 100 %. Na český trh jich bylo dodáno přes 60 000 kusů, z nichž většina byla určena k instalaci v rodinných domech. A to jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích – v obou případech majitelé rodinných domů počítali s využitím tepelného čerpadla jako hlavního zdroje energie pro ekologické vytápění, chlazení nebo ohřev vody.

Tepelná čerpadla se řadí mezi obnovitelné zdroje energie nezávislé na fosilních palivech, protože využívají teplo z okolního prostředí (z vody, vzduchu či země): to se v opakovaném cyklu přečerpává z nižší teploty na vyšší a následně se s ním účelně vytápí, chladí či větrá, nebo také ohřívá voda. Tepelná čerpadla přispívají k významnému snížení energetické náročnosti nemovitosti a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Nesmí se však zanedbat vhodné technické řešení šité na míru dané budově, funkční zapojení do topného systému a pravidelný servis.

„V současné době je v České republice instalováno přes 200 000 kusů tepelných čerpadel, mezi nimiž jednoznačně dominují typy systému vzduch-voda. Na druhém místě jsou (s výrazným odstupem) typy systému země-voda, jež sice pracují efektivněji, ale vyžadují zhotovení hlubinného vrtu nebo plošného zemního kolektoru. Po nich pak následují tepelná čerpadla využívající odpadní vzduch. Moderní zařízení, například řada NIBE „S“, nabízejí kromě základních funkcí i kompatibilitu s prvky chytré domácnosti a vzdálenou správu, což přispívá k optimalizaci provozu. Tepelná čerpadla jsou vhodná do novostaveb rodinných domů i do starších budov. U těch ale doporučujeme provést rekonstrukci spojenou s celkovým zateplením, případně modernizací otopné soustavy, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám,“ konstatuje Radek Červín, vedoucí prodeje divize NIBE Energy Systems CZ.

I přes často neúměrné byrokratické překážky, jakými jsou přísné požadavky na doložení úrovně hluku, složitý proces při získávání stavebního povolení k zahájení vrtů nebo komplikovaná administrativa u žádostí o dotace, počet tepelných čerpadel stále narůstá nejen v rodinných domech, ale i v jiných typech nemovitostí. Pokud majitelé nemovitosti svěří zajištění tepelných čerpadel do rukou odborníků, budoucí výhody jsou nesporné.

podle podkladů společnosti NIBE Energy Systems CZ