Informace výrobců

Čerstvé zdicí malty MALMIX

MALMIX je malta určená k okamžitému zdění. Nevyžaduje přípojku vody ani elektrické energie. Je to malta prvotřídních vlastností, vyrobená na maltárně, dopravená na stavbu autodomíchávačem a složená do 200litrových vaniček. Nejedná se o žádný polotovar, není nutné nic přidávat.

MALMIX se vyrábí z pečlivě kontrolovaných vstupních materiálů v účinné míchačce. Výroba je řízena počítačově, vlastnosti vyrobené malty jsou průběžně kontrolovány na zkušebních tělesech. MALMIX se vyrábí v pevnostních třídách (viz. tabulka níže) a s různou zrnitostí (0–2 nebo 0–4 mm).

Portfolio malt je doplněno o akustické, rychlé či zimní varianty. Malty se na stavbu dopravují již namíchané, připravené k okamžitému použití. MALMIX mají díky složení prodlouženou zpracovatelnost a začínají tuhnout až po nanesení na savý materiál, jako např. cihly, cihelné bloky, betonové bloky z lehčeného kameniva apod. MALMIX je určeno pro zdění v suchých i vlhkých prostorech. Jejich využití není omezené, vhodné jsou pro novostavby i rekonstrukce všech typů staveb – rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra…

Čerstvé zdicí malty MALMIXČerstvé zdicí malty MALMIXČerstvé zdicí malty MALMIXČerstvé zdicí malty MALMIX

S výrobou malty začala společnost TBG Pražské malty již roku 2000. Od té doby probíhá výroba MALMIX dennodenně na samostatném míchacím zařízení v centru Prahy, na Rohanském ostrově. Objednávání čerstvé malty probíhá na dispečinku TBG Pražské malty, ideálně 1–2 dny předem. Je třeba odhadnout potřebné množství a určitý čas, kdy má být dodávka přivezena na stavbu.

Ve smluveném čase je objednaný druh a množství malty zavezeno na stavbu, a to i o víkendech či ve svátek. Na stavbě je malta složena do speciálních plastových van o objemu 200 l, které je možné si od TBG Pražské malty zapůjčit. Pro manipulaci s vaničkami po stavbě slouží speciální vozík, který je možné také zapůjčit. Vaničky lze přemisťovat i jeřábem, vysokozdvižným nebo paletovacím vozíkem či výtahem. Oproti klasické výrobě malty na stavbě není nutné se zabývat skladováním, likvidací zbytků po míchacím centru ani odpadem z papírových obalů pytlovaných směsí.

Čerstvé zdicí malty MALMIX

Pro více informací navštivte tbg-metrostav.cz.

podle podkladů společnosti TBG Pražské malty