Informace výrobců, Zděné konstrukce

Čerstvé malty MALMIX pro efektivní zdění

MALMIX je zdicí malta s prvo­třídními vlastnostmi vyrobená na maltárně, dopravená na stavbu autodomíchávačem a určená k okamžitému zpracování. Zdicí malta se vyrábí z písku, cementu, vody a případně z přísad. Lze ji vyrobit přímo na stavbě z jednotlivých surovin nebo automatickým systémem ze zásobního sila, které je na stavbě dočasně umístěno. Tyto způsoby vyžadují místo pro skladování, přípojky elektřiny a vody a zkušenou obsluhu.

Společnost TBG Pražské malty nabízí moderní a jednoduchý způsob zásobování stavby maltou. Jedná se o malty MALMIX, které jsou v požadovaném množství vyrobeny na maltárně, odkud jsou na stavbu ve stanovený čas dopraveny a uloženy do vaniček, které se dále distribuují po stavbě.

Čerstvé malty MALMIX pro efektivní zděníČerstvé malty MALMIX pro efektivní zděníČerstvé malty MALMIX pro efektivní zdění

Malty MALMIX
Firma TBG Pražské malty se specializuje na výrobu malt již od roku 2000. Výroba malt MALMIX probíhá na samostatném míchacím zařízení maltárny v centru Prahy na Rohanském ostrově. MALMIX se vyrábí z pečlivě kontrolovaných vstupních materiálů v účinné míchačce. Výroba je řízena počítačově, vlastnosti vyrobené malty jsou průběžně kontrolovány na zkušebních tělesech. MALMIX se vyrábí v pevnostních třídách M 2,5, M 5, M 10 a M 15 s různou zrnitostí (0–2 nebo 0–4 mm). Portfolio malt je doplněno o akustické, rychlé či zimní varianty. Malty se na stavbu dopravují již namíchané, připravené k okamžitému použití. Malty MALMIX mají díky svému složení prodlouženou zpracovatelnost a začínají tuhnout až po nanesení na savý materiál.

Použití malt MALMIX
Tyto malty jsou určeny pro zdění ze savých materiálů, jako jsou např. cihly, cihelné bloky, betonové bloky z lehčeného kameniva apod. Malty MALMIX lze využít pro zdění v suchých i vlhkých prostorech. Využití naleznou u novostaveb i při rekonstrukcích všech typů staveb – rodinných domů, bytových domů, administrativních budov, obchodních center aj.

Čerstvé malty MALMIX pro efektivní zděníČerstvé malty MALMIX pro efektivní zdění

Doprava malt MALMIX
Malty MALMIX se objednávají na dispečinku TBG Pražské malty, ideálně 1–2 dny předem. Je třeba odhadnout potřebné množství a stanovit čas, kdy má být dodávka provedena. Ve smluveném čase je objednaný druh malty v zadaném množství zavezen na stavbu, a to i o víkendech či o svátcích. Na stavbě je malta složena do speciálních plastových van o objemu 200 l, které je možné si od TBG Pražské malty zapůjčit. Při dlouhodobé spolupráci si lze vany za zvýhodněnou cenu koupit. Pro manipulaci s vaničkami po stavbě slouží speciální vozík, který je také možné zapůjčit. Vany lze přemisťovat i jeřábem, vysokozdvižným nebo paletovacím vozíkem, výtahem apod.

Zpracování malt MALMIX
S maltou lze pracovat ihned a lze ji zpracovávat až do druhého dne. Díky svému složení má zpracovatelnost 36 hodin. Při využití dodávek malt MALMIX není třeba řešit žádný stálý zábor stavební plochy, přípojku elektřiny ani vody. Oproti klasické výrobě malty na stavbě není nutné se zabývat skladováním, likvidací zbytků po míchacím centru ani odpadem z papírových obalů pytlovaných směsí.

podle podkladů firmy TBG Pražské malty, s. r. o.