Informace výrobců, TZB

BKT – Systém plošně temperovaného betonového stropu

Při projektování kancelářských a administrativních budov se protínají dvě hlediska. Na jedné straně minimalizace spotřeby energie a na straně druhé kvalitní vnitřní prostředí. Přitom jeden aspekt nesmí negativně ovlivnit druhý. Zatímco cesta k nízkoenergetickému domu je do značné míry ovlivněna celkovou spotřebou včetně systému vytápění respektive chlazení, vnitřní prostředí je na počet faktorů složitější.

Společným přispěvovatelem pro dosažení rovnováhy mezi oběma faktory je systém BKT, čili systém vytápění a chlazení nosných betonových konstrukcí od firmy REHAU. V principu se do nosných stropních konstrukcí vkládá potrubí, které má za úkol odebírat nebo předávat betonovému masivu teplo. Naakumulované teplo je pak následně předáno do místnosti. Potrubím proudí chladicí nebo teplonosná látka. Celý systém je nízkoteplotní, proto může využívat nízkoteplotní zdroje energie jako jsou tepelná čerpadla. Systém BKT je symbolem vysoce hospodárného provozu.

Pro temperování betonových konstrukcí se používají dva systémy. BKT, u kterého je potrubí uloženo uprostřed betonové desky, to znamená mezi horní a spodní armovací rohož. Takové řešení upřednostňuje akumulační efekt, čemuž odpovídá i relativně pomalá reakce 10 W/m2h, tj. cca změna teploty povrchu je cca 1 °C za hodinu. Základem je prefabrikovaný modul, na kterém je upevněno osvědčené potrubí RAUTHERM S (PE-Xa) o průměru 17 respektive 20 mm s roztečí 15 cm v jednoduchém nebo dvojitém meandru. Topný nebo chladicí výkon záleží na konkrétních parametrech a požadavcích: pohybuje se obvykle směrem dolů při chlazení cca 37 W/m2 respektive 32,3 W/m2 u vytápění.

Druhou variantou je systém oBKT, který upřednostňuje výkon a rychlost předávání tepla. Potrubí s moduly je umístěno cca 17 mm pod spodní výztuží stropní betonové konstrukce, tzn. blíže spodní hrany betonového jádra. Do modulů se instaluje potrubí RAUTHERM SPEED o průměru 14 mm v rozteči 7,5 nebo 15 cm. Vždy ve dvojitém meandru, který teplo lépe rozloží po ploše. Výsledkem je vyšší chladicí výkon, to znamená směrem dolů 62 W/m2 a 47,2 W/m2 u vytápění. Rychlejší reakce a změna povrchové teploty se pohybuje okolo 2 °C za hodinu.

BKT - Systém plošně temperovaného betonového stropuBKT - Systém plošně temperovaného betonového stropu

www.rehau.cz

podle podkladů společnosti REHAU