Beton, Informace výrobců

Betonové směsi Baumit pro každou realizaci

V současnosti najdeme jen málo stavebních realizací, kde bychom se zcela obešli bez pomoci tak stěžejního materiálu, jakým je beton. Pro jeho rozsáhlé použití je však vždy důležité zvolit správnou směs, určenou pro danou konstrukci. I proto má Baumit v nabídce betonových směsí široké portfolio svých výrobků.

Betonové suché směsi, ale také betonové potěry Baumit jsou mezi realizačními firmami i domácími kutily velmi často využívanými produkty, neboť na českém trhu patří tomuto výrobci více než třetinový podíl v tomto segmentu.

Nabídka pro všechna řešení

Jak již bylo zmíněno, Baumit nabízí v suchých betonových směsích řešení doslova na míru. Odlišnosti mezi jednotlivými typy betonů je potřeba hledat v jejich složení a také v technologii výroby. Často se však stává, že určitá směs běžných nebo speciálních betonů má více oblastí pro využití. Mezi nejčastěji používané patří betonové směsi základní řady Baumit B 20 a B 30 pro malé i větší stavební celky. Příkladem jejich použití jsou především podklady pro schody, překlady či dlažbu. Pro vodopropustné systémy má výrobce v nabídce betonovou směs s označením Baumit DrainBeton, jejíž předností je především vysoce drenážní funkce. Díky této vlastnosti je beton vhodný např. pro podkladové vrstvy před položením dlažebních kostek.

Pokud bychom chtěli označit v produktové nabídce Baumit vlajkovou loď ve speciálních betonových směsích, pak je to Baumit ProofBeton, který nachází díky své vodonepropustnosti a vysoké pevnosti využití především ve velkých vodohospodářských stavbách, ale také při realizaci kanalizací či opěrných stěn. Tam, kde je potřeba zalití železobetonových konstrukcí, injektáž dutin nebo zmonolitnění velkorozměrových skeletů, se využívá expanzivní cementová směs Baumit FillBeton. Vedle schopnosti zvětšovat svůj objem v místě aplikace (např. při kotvení šroubů) nabízí tato směs také vysokou přídržnost k betonu i oceli. Jarní období je však často spojováno s rekonstrukčními pracemi na stavebních objektech a také se začátkem zahrádkářské sezóny. I v těchto poměrně odlišných oblastech má Baumit rozhodně co nabídnout.

Baumit PorBeton – příprava stahovacích pruhůBaumit PorBeton – vyrovnání povrchuBaumit PorBeton – zahlazení povrchu

Baumit PorBeton – finální úprava povrchuBaumit PorBeton – zhotovený potěr

Zaměřeno na rekonstrukce

Velmi specifickým typem rekonstrukcí prochází například starší historické objekty, konkrétně jejich půdní prostory. Při těchto realizacích dochází většinou k nutné obnově často výškově nesourodé podlahové skladby, která však nesmí přetěžovat stávající nosnou (především dřevěnou) konstrukci. Velmi podobné je to při obnově kleneb. Právě pro tyto specifické případy, kdy navíc vyžadujeme tepelněizolační vlastnosti a předepsaný stupeň požární ochrany, je určena lehčená betonová směs Baumit PorBeton. Snížené zatížení konstrukce je dáno obsahem keramického kameniva v této betonové směsi. Zpracování směsi je obdobné jako u ostatních betonových potěrů, tedy pomocí vytvořených stahovacích pruhů o min. výšce 50 mm s následným urovnáním stahovací latí, hlazením a zhutněním vrstvy a finálním vyhlazením povrchu. Povrch je pochozí po třech dnech podle podmínek pro zrání a připravený na pokládku finální podlahové vrstvy (např. dlažby). Při renovacích podlah s pomocí směsi Baumit PorBeton je možné se dostat až na polovinu celkového zatížení nosné konstrukce v porovnání s běžným betonovým potěrem.

Na zahradní sloupky dvěma způsoby

Především kutilové a zahrádkáři ocení vlastnosti suché betonové směsi Baumit FixBeton. Jedná se totiž o rychletuhnoucí beton pro drobné stavební práce, který je vhodný například pro betonování sloupků zahradních plotů, zábradlí či dopravního značení. Vedle jiných výhod umožňuje zpracování dvěma základními způsoby. Betonovou směs lze nasypat do nádoby s předepsaným množstvím vody, promíchat míchadlem a následně ji aplikovat do otvoru pro sloupek nebo patku. Tímto způsobem začíná směs tuhnout po 10 minutách a lehce zatížit ji lze po jedné hodině. Mnohem efektivnějším způsobem zpracování betonové směsi Baumit FixBeton, například pro špatně dostupná místa, je nasypání suché směsi do vyhloubeného otvoru v zemi a zalití předepsaným množstvím vody. Směs se poté sama nasytí vodou. Vedle zkrácení začátku jejího tuhnutí na 3 minuty a lehké zatížitelnosti již po 30 minutách není třeba k této práci elektrická energie, míchadlo ani nádoba pro míchání. V obou případech je však tato betonová směs plně zatížitelná po 24 hodinách.

Baumit FixBeton – 1. způsob aplikace - strojní míchání směsiBaumit FixBeton – příprava betonážeBaumit FixBeton – betonáž základové patky

Baumit FixBeton – 2. způsob aplikace – zalití suché směsiBaumit FixBeton – zhotovené základové patky sloupkůBaumit FixBeton – 2. způsob aplikace – zalití suché směsi

podle podkladů společnosti Baumit