Informace výrobců

Beton, čerstvá malta či litý potěr od ČMB pro rychlé a lepší stavění

Velký projekt, stavbu rodinného domu či rekonstrukci starého objektu zrealizujete s materiály od skupiny Českomoravský beton snadno a rychle.

Kvalitní základy rychle a kvalitně
Základy domu mají zásadní vliv na fungování a trvanlivost celé stavby. A protože svépomocí nelze dosáhnout optimální receptury betonu ani namíchat jeho dostatečné množství ve stejné kvalitě, vyplatí se obrátit na profesionály, osvědčeného výrobce. Skupina Českomoravský beton dodává veškeré druhy betonu jako tzv. transportbeton, tedy beton, jehož složky byly nadávkovány i zamíchány na betonárně a v čerstvém stavu dopraveny na stavbu autodomíchávačem.

Při realizaci monolitické základové desky se nejčastěji uplatňují betony s pevností C 25/30, které je třeba vyztužit. Velmi dobré houževnatosti betonové konstrukce lze dosáhnout přidáním ocelových vláken do čerstvého betonu, která představují alternativu klasické betonářské výztuže. Beton s obsahem rovnoměrně rozptýlených ocelových vláken, tzv. drátkobeton, nabízí skupina Českomoravský beton pod označením STEELCRETE®.

STEELCRETE® – realizace základové desky

Stavba s čerstvou maltou se obejde bez elektřiny i vody
Klidně na „zelené louce“, bez přípojky vody i elektrické energie, a navíc mnohem rychleji poroste vaše stavba s čerstvou maltovou směsí MALMIX®. Směs připravenou k okamžitému zdění doveze autodomíchávač až na stavbu, a to již v požadované konzistenci a kvalitě. Nemusíte tak předem zajišťovat nákup materiálů jako písek, cement nebo vápno ani následnou zdlouhavou přípravu směsi na stavbě. Čerstvá malta navíc nepotřebuje žádná technická zařízení, jako je třeba míchačka. Maltová směs se na stavbě skladuje v plastových vanách, každý zedník tak má materiál stále po ruce. Čerstvá malta je moderní alternativou suchých maltových směsí, vyniká dokonce dlouhou zpracovatelností až 36 hodin. Výstavba s využitím čerstvé malty je navíc šetrná k životnímu prostředí. Ve srovnání s konvenčními postupy totiž při ní nevznikají zbytky surovin či prázdné obaly pytlovaných materiálů, a kromě toho se šetří energie.

MALMIX® – zdění čerstvou maltovou směsí

Lité podlahy výborně vedou teplo
I výběrem podlahy lze ušetřit náklady na vytápění. Lité podlahy výborně vedou teplo a pomáhají tak zvýšit účinnost podlahového topení a usnadnit jeho regulaci. Podlaha, která se jednoduše realizuje nalitím směsi, může být podkladem pro další nášlapné vrstvy nebo i velmi odolným finálním povrchem. Pro lité podlahy se využívají dva typy směsí: litý anhydritový potěr ANHYMENT® nebo litý cementový potěr CEMFLOW®. Oba typy směsí vynikají vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Právě díky tomu podlaha lépe akumuluje teplo a podlahové topení se snadněji reguluje, čímž lze značně ušetřit náklady na vytápění.

CEMFLOW® – litý cementový potěr, realizace podlahy v dřevostavbě

Realizace konstrukce bílé vany z kvalitního betonu
Předpokladem vodonepropustnosti konstrukce bílé vany je vhodně navržený beton a dále správné navržení a provedení konstrukce, spár a prostupů. Speciální beton PERMACRETE® je navržen tak, aby v maximální míře odpovídal zásadám pro navrhování bílé vany. Konstrukce proto může bez problémů čelit prostředí s podzemní vodou a zemní vlhkostí. Základní, a vlastně nejméně problematickou vlastností betonů pro vodonepropustné konstrukce je omezení průsaku vody hmotou betonu. Tento beton má zaručený maximální průsak tlakovou vodou dle typu na úrovni 20–35 mm. Kromě snížení maximálního průsaku tlakovou vodou je jeho důležitou vlastností snížení smrštění a vývin hydratačního tepla minimalizující riziko vzniku trhlin. Trhliny jsou totiž největším nepřítelem podzemních vodonepropustných konstrukcí, nepříznivě ovlivňují jejich zásadní vlastnost, vodonepropustnost. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti tento beton usnadňuje perfektní provedení konstrukce bílé vany včetně dilatačních a pracovních spár s těsnicími profily a to vše bez krystalizačních přísad.

PERMACRETE® – konstrukce bílé vany

Možnosti omezené jen vaší fantazií
Možnosti betonu jsou téměř neomezené. Může být nejen stěnou či stropem, ale stejně tak i podlahou, barovým pultem, umyvadlem a klidně i netradiční kuchyňskou linkou. Pohledových úprav betonu je celá řada, liší se především tím, jakým způsobem byl pohledový betonový povrch vytvořen či upraven. Povrchy z betonu lze řešit také jako finální. Plocha z pohledového betonu je na dotyk velmi příjemná, nepotřebuje žádnou náročnou údržbu, a přesto dlouho vydrží krásná. Vzhled, který se někomu může zdát poněkud chladný, lze zútulnit použitím jiných materiálů, jako jsou například dřevo nebo sklo. Kombinace betonu a přírodních materiálů je v poslední době velmi oblíbeným architektonickým řešením. Pro realizaci pohledové plochy se je ideálním řešením beton EASYCRETE® nebo barevný beton COLORCRETE®.

EASYCRETE® – pohledový beton na vstupní oponě Nového divadla v Plzni

COLORCRETE® – využití bílého betonu na stavbě vily v Brně

COLORCRETE® – využití červeného betonu na fasádu Nového divadla v Plzni

 

Skupina Českomoravský beton nabízí zdarma technické poradenství a konzultace. V rámci servisu zákazníkům pomohou profesionálové na beton s výběrem optimální receptury betonové směsi a vhodných materiálů pro konkrétní stavbu. Více informací a kontakty najdete na www.transportbeton.cz.

podle podkladů společnosti Českomoravský beton