Informace výrobců

Beton a jeho speciální druhy, přísady, zušlechťování, sanace…

Beton je z technických a výtvarných důvodů upřednostňovanou stavební hmotou naší doby. Tento stavební materiál se dá formovat do různých tvarů a svými parametry je velice odolným a pevným materiálem. V současné době vývoj značně pokročil a jedná se o materiál s velkou užitnou hodnotou.

Beton a jeho speciální druhy, přísady, zušlechťování, sanace…Beton a jeho speciální druhy, přísady, zušlechťování, sanace…

Beton a jeho speciální druhy, přísady, zušlechťování, sanace…Beton a jeho speciální druhy, přísady, zušlechťování, sanace…

Samotný beton vznikne smícháním cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, příměsi a přísad. Smícháním cementu s vodou se nastartuje chemická reakce – hydratace. Beton poté postupně tuhne a tvrdne.

Oprava betonových staveb: 1. Ošetření ocelové výztuže; 2. Materiály pro reprofilaci (náhradu betonu); 3. Stěrky na opravu betonu; 4. KosmetikaDruhy betonu
Druhů betonu je mnoho a jejich rozdělení je možné z několika hledisek. Níže uvedu ta nejběžnější a nejpoužívanější rozdělení, přičemž jeden beton může být součástí několika druhů.

podle pevnosti:
– běžný beton,
– vysokopevnostní beton (HSC);

podle způsobu výroby:
– monolitický beton,
– montovaný (prefabrikovaný) beton;

podle objemové hmotnosti:
– lehký beton,
– obyčejný beton,
– těžký beton;

podle vyztužení:
– vláknobeton,
– drátkobeton,
– železobeton,
– předpjatý beton,
– prostý beton (bez výztuže);

podle konečného vzhledu:
– pohledový beton,
– probarvený beton,
– pemrlovaný beton,
– vymývaný beton,
– grafický beton,
– atd.;

další druhy betonů s některými speciálními vlastnostmi:
– samozhutnitelný beton (SCC),
– vysokohodnotný beton (HPC),
– beton s odolností proti pronikání tlakové vody (vodostavební beton).

Přísady
Již více než 65 let je společnost Remmers specializovanou firmou pro výrobu přísad, zušlechťování a sanací betonů. Tyto výrobky jsou prověřeny právě dlouholetými zkušenostmi na trhu. V oblasti výroby přísad uvedu dva velice kvalitní výrobky firmy. Jedná se o hydrofobizující přísadu Dichtungsmittel (DM) a provzdušňující přísadu Luftporenbildner (LP).

Oblasti použití těchto přísad:
– Dichtungsmittel (DM) je hydrofobní utěsňující prostředek pro beton a železobeton podle EN 934-2: T9. Slouží ke zhutnění betonu a železobetonu u staveb mostů, stavidel, přístavišť (mol), vodních děl, betonových nádrží, bazénů apod.
– Luftporenbildner (LP) je provzdušňovací přísada pro beton podle EN 934-2: T5. Slouží pro silniční a běžný beton se zvýšenou odolností proti mrazu a rozmrazovacím solím. A také k všeobecnému použití u betonu s přísadami (kamenivem) citlivými na alkálie.

Zušlechťovací nátěry, lazury a impregnace
Firma se taktéž zaobírá výrobou zušlechťovacích nátěrů, lazur a impregnací betonových konstrukcí. V této oblasti dosahuje velice dobrých výsledků. Proto chci upozornit pouze na některé, jež specifikuji dle oblasti použití.

Ochranné penetrace:
) Hydrofobizační impregnační krém Funcosil IC (balení 5 l)
● Funcosil IC,
● Funcosil C40.
Tyto hydrofobizační impregnační krémy na bázi silanů jsou určeny pro nové železobetonové konstrukce (Funcosil IC) a pro staré karbonatizované betony, ale také na vápenné a cementové omítky (Funcosil C40). Vysoce chrání před důsledky mrazu a posypové soli. Funcosil IC splňuje podmínky ZTV-ING (Dodatečné technické podmínky a směrnice pro inženýrské stavby) jako materiál třídy OS A zhotovený dle řádného TL/TP.

● Funcosil BI
Je určen pro hydrofobizující impregnování betonů v dopravě – silnic, mostů, podpůrných zdí, protihlukových stěn, svodidel, parkovišť, odstavných ploch pro automobily atd.; jako preventivní ochrana betonu proti průniku posypové soli a mořské vody, jakož i proti škodám způsobeným mrazem a táním. Prověřený podle ZTV-SIB 90, TL/TP OS-A a OS-B (v kombinaci s nátěrem Remmers Betonacryl).

Kosmetika:
● Graffiti-Schutz – ekologická, vodná, jednosložková impregnace proti graffiti určená k okamžitému použití; snadné odstranění graffiti proudem horké vody;
● Epoxy BS 2000 transparent – nepigmentovaná, základová a mnohostranně použitelná, vodou emulgovatelná, dvousložková epoxidová pryskyřice; vhodná pro podhledy mostů odolná proti zplodinám z motorů automobilů a vlaků;
● Epoxy BH 100 – mnohostranně použitelná dvousložková pryskyřice bez rozpouštědel; vysoká mechanická odolnost; široká chemická odolnost;
● Crete TF – ochranný, vysoce odolný na betonové výrobky, sloužící hlavně v zemědělství a provozech silně chemicky namáhaných.

Impregnace proti graffiti Graffiti-Schutz (balení 5 l)Dvousložková pryskyřice Epoxy BH 100 (balení 10 kg)

V oblasti sanací a rekonstrukcí betonových konstrukcí chci jmenovat výrobky, které jsou opravdu na předních pozicích v kvalitě a užitných vlastnostech. Rozdělil jsem je do následujících kategorií.

Injektážní a zálivkové malty Injektážní malty:
● Injektionsleim 2K – dvousložková injektážní suspenze z velmi jemného, hydraulického pojiva a tekuté injektážní tekutiny.

Zálivkové malty:
Ochranný nátěr Betofix KHB (balení 25 kg)
● Betofix HQ3 Plus – jednosložková cementová zálivková malta bez obsahu chloridů, s minerálním kamenivem, pro nosné prvky; po 28 dnech >140 MPa.

Sanace betonových konstrukcí
Ošetření ocelové výztuže:
● Rostschutz EP 2K – dvousložkový ochranný nátěr proti korozi pro armovací oceli při sanaci betonu;
● Betofix KHB – jednosložkový minerální ochranný nátěr holé, případně obnažené, ocelové výztuže při jejím nedostatečném krytí (≤ 10 mm) sanační maltou Betofix R4.

Minerální materiály pro reprofilaci (náhradu):
● Betofix R4 – vlákny zušlechtěná polymercementová sanační malta pro opravy dynamicky a staticky namáhaných konstrukcí z betonu nebo železobetonu.

Epoxidové materiály pro reprofilaci (náhradu):
● Saniermörtel EP 2K – dvousložková lehčená malta s epoxidovou pryskyřicí pro sanaci pohledového betonu s obzvláště nízkým E-modulem. Saniermörtel EP 2K na bázi epoxidové pryskyřice, neobsahující rozpouštědla, je na základě svých velmi jemných plniv a nízké specifické hmotnosti snadno zpracovatelná, a to téměř na 0 mm tloušťky. V důsledku tuhnutí bez smršťování je ji možno použít prakticky v libovolné tloušťce v jedné vrstvě.
● Reparaturmörtel EP 2K – dvousložková malta s epoxidovou pryskyřicí a minerálními plnivy. Neobsahuje cement a rozpouštědla. Rychle tuhne, nesmršťuje se, má vysokou pevnost v tlaku a ohybu. Odolná vůči opotřebení.

Betonová stěrka Betofix-Spachtel (balení 30 kg)Sanační stěrky na opravu betonu (finální úprava):
● Betofix-Spachtel – zušlechtěná rychlá betonová stěrka pro tloušťky vrstev 0,5–5,0 mm.

Závěrem: pro jednotlivé úkoly stavby firma Remmers nabízí různé varianty řešení.

Petr Štěpnička, technický zástupce, Remmers, s. r. o.