Informace výrobců, Soutěže

Baumit získal ocenění Nejlepší výrobce stavebnin roku 2020

Slavnostní vyhlášení 14. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin proběhlo dne 4. listopadu 2021 v prostorách nadace ABF. Soutěž je každoročně vyhlašována Ministerstvem průmyslu a obchodu společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a umožňuje účast všem výrobcům stavebních hmot a materiálů působících na území České republiky.

Společnost Baumit získala vítězné ocenění Nejlepší výrobce stavebnin roku 2020 v kategorii do 350 zaměstnanců.

Hlavním posláním soutěže je prezentovat výrobu stavebních hmot a materiálů a ukázat odborné i laické veřejnosti, že výroba stavebnin je ohleduplná k životnímu prostředí, šetrná, a přitom moderní a energeticky úsporná a přináší na trh nové, esteticky i technicky dokonalejší výrobky.

Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot byly posuzovány zejména podle následujících kritérií:
– dosahovaná kvalita výroby
– energetická náročnost výroby
– ekonomická úspěšnost, pozice na trhu
– zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství
– investiční činnost do výrobního zařízení v posledních třech letech
– dosažená produktivita a zaměstnanost
– moderní inovované výrobky a technologie pro stavby

Ocenění Nejlepší výrobce stavebnin roku 2020Ocenění za Baumit, spol. s r.o. převzal Ing. Martin Omelka (uprostřed) z rukou Ing. Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví (vlevo) a Ing. Petra Serafína, ředitele odboru stavebnictví a stavebních hmot ministerstva průmyslu a obchodu ČR (vpravo)

Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin probíhala dvoukolově, a to ve dvou kategoriích podle velikosti přihlášených firem. Nejprve zvolila hodnotitelská porota v každé kategorii deset firem do užšího výběru. Z něj byl poté v rámci slavnostního večera, moderovaném Ing. Lukášem Peřkou z Výzkumného ústavu maltovin Praha s.r.o., vyhlášen celkový vítěz kategorie.

podle podkladů společnosti Baumit