Informace výrobců

Baumit StarTrack X1 získal zlatou Známku kvality

V pondělí 6. prosince 2021 proběhlo prostorách Nadace ABF udělování ocenění v soutěži Známka kvality VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 2021. Jedním z oceněných výrobků byla lepicí kotva Baumit StarTrack X1.

Již 13. ročník udělování Známek kvality organizovala Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého nadačního programu Česká stavební akademie, a to ve spolupráci s Asociací inovačního podnikání ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým svazem stavebních inženýrů, Českým vysokým učením technickým v Praze – Fakultou stavební, Hospodářskou komorou ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Odbornou radou pro BIM, Sdružením pro výstavbu silnic Praha, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svazem zkušeben pro výstavbu.

Významné ocenění zlatá Známka kvality pro výrobek – technologii pro stavitelství a architekturu 2021 získala lepicí kotva Baumit StarTrack X1, které spojuje osvědčené přednosti při montáži zateplovacích systémů, především rychlost a efektivnost pracovního postupu spojenou s úsporou energie. Nastřelovací lepicí kotvu do betonu Baumit StarTrack X1 lze použít při lepení polystyrenových desek na neomítnuté betonové stěny novostaveb, bez dodatečného hmoždinkování. Osazuje se speciálními přístroji Hilti, jedním krokem bez vrtání a šroubování. Předností této lepicí kotvy je také eliminace tepelných mostů v konstrukci zateplovacího systému.

Ocenění převzal generální ředitel společnosti Baumit, Ing. Pavel Med (uprostřed) od náměstka ministra průmyslu a obchodu, Ing. Eduarda Muřického (vlevo) a předsedy rady programu, Ing. arch. Jana Fibigera, CSc.Oceněné výrobky - lepicí kotva Baumit StarTrack X1 a pastovitá omítka Baumit Mosaik Top-Natural Line

V rámci slavnostního vyhlášení bylo udělalo společnosti Baumit také Čestné uznání za výrobek Baumit Mosaik Top-Natural Line. Jedná se o jednosložkovou mozaikovou pastovitou omítku s barevnými kamínky, vhodnou pro použití v oblasti soklů, kde vytváří dekorativní vzhled.

podle podkladů společnosti Baumit