Informace výrobců

Baumit Klima – aktivně regulovaná vlhkost v interiéru

Známé přísloví o ohni se hodí i na vlhkost v obytném prostoru. Také ona umí být dobrým sluhou, ale i zlým pánem. V obou extrémních případech sucha či vlhka totiž vznikají procesy, které mohou negativně ovlivnit zdraví člověka. Jedinečnou schopnost aktivně udržovat optimální hodnotu vlhkosti v interiéru má produktová řada omítek a povrchových úprav Baumit Klima.

Aby však mohla omítka s takovými vlastnostmi vůbec vzniknout, je zapotřebí získat informace např. o provozu domácnosti i potřebách rodiny a porovnávat získaná data z hlediska vlastností jednotlivých materiálů v závislosti na čase apod. Společnost Baumit má tyto jedinečné údaje k dispozici ze svého výzkumného centra Viva Research Park v rakouském Wopfingu. Málokdo třeba ví, že dospělý člověk spotřebuje 8–16 tisíc litrů vzduchu denně! Rozbor takových dat generuje klíčové parametry pro optimální kvalitu vzduchu uvnitř místnosti. Například zdravé bydlení znamená interiérovou teplotu v rozmezí 21–23 °C a vlhkost vzduchu v rozmezí 40–60 %. Takovým vnitřním klimatem maximálně eliminujeme případné respirační problémy spojené například s přítomností plísně v místnosti. Jak lze přirozeně a efektivně tuto hodnotu vlhkosti udržovat?

Data pro vývoj Baumit Klima omítek jsou získávány z výzkumného centra Baumit Viva Research Park v rakouském Wopfingu

Odpovědí na tuto otázku je právě produktová řada Baumit Klima. Jedná se o ucelený systém výrobků, jejichž klíčovou vlastností je vysoká míra sorpce a desorpce, tedy schopnost přijímat a vydávat vlhkost v závislosti na daných podmínkách. Mluvíme-li o systému Baumit Klima, nejde pouze o samotné omítkové směsi, ale také o odpovídající povrchové úpravy. V obecné rovině lze konstatovat, že se jedná převážně o produkty na vápenné nebo vápenocementové bázi s hydraulickým pojivem, které jsou svou podstatou schopny vázat vzdušnou vlhkost a v případě potřeby ji opět uvolňovat do prostoru, tedy efektivně regulovat její množství v interiéru. Není to jen zvolený materiál, ale také jeho mikroporézní struktura, co dělá z řady Baumit Klima ideálního partnera pro zdravé bydlení. Velmi důležitou vlastností je také odolnost systému proti plísním.

Dostáváme se tak k nabídce tří jednovrstvých omítek Baumit Klima, z nichž dvě jsou určeny ke strojnímu zpracování a jedna k ručnímu. Je dobré připomenout, že pro optimální „dýchací“ funkci těchto omítek je třeba zachovat tloušťku nanášené vrstvy v rozpětí 15–25 mm, spíše se doporučuje držet se blíže zmíněné spodní hranice uvedeného rozpětí. Vápenná omítka Baumit KlimaWhite již názvem naznačuje odlišnost od zbylých dvou typů omítek této řady. Její přírodně bílý odstín po úplném vyschnutí umožňuje vynechat finální nátěr. Je určena ke strojnímu zpracování, stejně jako další výrobek Baumit KlimaMPI. V tomto případě se však jedná o vápenocementovou omítku o zrnitosti 0,6 mm a její přednost spočívá, kromě všech již zmíněných výhod, také v možnosti dodávat větší množství omítkové směsi na stavbu za použití mobilního sila. Poslední z této základní řady je Baumit KlimaUni, která reprezentuje přírodně bílé jednovrstvé vápenocementové omítky. Její odlišností je zaměření na cílovou skupinu soukromých stavebníků, kteří využijí její vynikající vlastnosti především v interiérech svých rodinných domů.

Proces hlazení vnitřních omítek Baumit Klima

Společným jmenovatelem všech produktů Baumit Klima je vysoká paropropustnost a také jejich lehčená struktura přinášející vedle snadné zpracovatelnosti i vyšší vydatnost, jinými slovy ekonomickou úsporu pro investory. Zcela samostatnou kapitolou je jednovrstvá přírodně bílá čistě vápenná omítka Baumit Klima RK 39 pro exteriér a interiér, nabízející ideální řešení pro fasády historických budov a objektů v památkové péči.

V případě, že se v interiéru preferuje klasická skladba jádro–štuk, není se čeho obávat. Řada Baumit Klima totiž nabízí také dvě suché omítkové směsi pro tuto stavební konstrukci. Baumit KlimaPerla je přírodně bílá, strojově i ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi určená jako vrchní vrstva vápenných a vápenocementových jádrových omítek. Vhodně ji lze použít také jako tenkovrstvou omítku na beton nebo sádrokartonové desky. Její alternativou je omítka Baumit KlimaFino, se kterou lze vytvořit dokonale hladké povrchy mimo jiné na betonovém či sádrokartonovém podkladu.

Již v úvodu bylo doporučeno používat i případě povrchových úprav materiály navazující svými vlastnostmi na celkovou charakteristiku produktů Baumit Klima. I proto je v nabídce vysoce paropropustná a ekologicky šetrná silikátová barva pro interiéry se zvýšenou kryvostí pod názvem Baumit KlimaColor. Její aplikace je velmi snadná, a dokonce umožňuje vybrat si mezi klasickým použitím speciálního válečku, nebo strojní metodou airless. Po úplnost dodejme, že tento interiérový nátěr, který se nanáší bez penetrace, lze probarvit pomocí odstínů ze vzorníku Baumit Life.

Graf znázorňující ideální parametry vnitřního klima

Produktová řada Baumit Klima vstoupila na český trh v roce 2014 a stejně jako v jiných odvětvích i v této oblasti pokročil vývoj materiálů mílovými kroky vpřed. Díky již zmíněnému vývojovému centru Viva Reseach Park společnosti Baumit byla v roce 2020 představena produktová řada Baumit Ionit, která dále rozšiřuje možnosti v oblasti zdravého bydlení. Základním principem fungování tří produktů pro interiéry – minerální suché stěrky Baumit IonitFino, pastovité stěrky Baumit IonitFinish pro okamžité použití a konečně minerální interiérové barvy Baumit IonitColor – je aktivní tvorba zdraví prospěšných záporných vzdušných iontů v interiéru. To je také vysvětlení, proč právě výrobky s označením Ionit vhodně doplňují produktovou řadu Baumit Klima. V tomto kontextu nikoho nepřekvapí, že se tyto výrobky pyšní mezinárodní odbornou certifikací Natureplus. Vždyť zdraví máme jen jedno.

podle podkladů společnosti Baumit