Informace výrobců

Baumit Baumacol AquaSafe – alternativa hydroizolačních stěrek

Kreativita a rozmanitost obkladových materiálů a dlažeb se neustále vyvíjí s trendy a potřebami investorů, ať se jedná o novostavby či renovace původních objektů. Je tedy přirozené, že i realizační postupy pro obklady a dlažby nabízejí nové alternativní cesty. To je také případ komplexního programu pro tuto oblast Baumit Baumacol.

Na úvod pouze připomeňme, že ucelený certifikovaný program pro podlahové systémy Baumit Baumacol nabízí investorům v této oblasti komplexní řešení, které zahrnuje nabídku vhodných lepidel pro obklady a dlažby, hydroizolačních a vyrovnávacích stěrek, základních nátěrů, spárovacích hmot, pružných tmelů a dalšího příslušenství. V letošním roce však Baumit představuje v rámci tohoto programu nové alternativní materiály v podobě hydroizolačních membrán Baumit Baumacol AquaSafe a Baumit Baumacol AquaSafe Extra.

Jakákoliv stavební realizace v oblasti obkladů a dlažeb např. v koupelnách nebo balkonových konstrukcích, předpokládá zcela precizní přípravu podkladu zejména z pohledu odolnosti proti pronikání vlhkosti do skladby. Právě držící se vlhkost v konstrukci má totiž v průběhu let za následek velmi často destrukční činnost, vyžadujícící nákladné opravy. Proto v Baumitu směřoval vývoj v této oblasti k představení alternativního řešení v podobě aplikace speciálních membrán pro stěny a podlahy, které by s vyšší účinností tvořily plnohodnotnou hydroizolační vrstvu a doplnily tak na trhu již známé hydroizolační stěrky.

Skladba podlahySkladba balkonu

Oba nové produkty Baumit Baumacol AquaSafe a AquaSafe Extra jsou tedy hydroizolačními membránami pro interiér a exteriér, dodávané v rolích o šířce 1 m s délkou 30 m. V obou případech se tato hydroizolační membrána aplikuje k podkladu pomocí lepidla Baumit FlexTop Speed a zaručuje rovnoměrnou tloušťku hydroizolační vrstvy pro finální pokládku obkladového materiálu. K dalším přednostem těchto membrán patří také skutečnost, že mohou ve většině případech plně nahradit dosud výhradně používané standardní hydroizolační stěrky. Zásadní odlišností hydroizolační membrány AquaSafe Extra je, kromě jejího výhradního použití u podlah, také její separační funkce. Toto řešení je vhodné použít v místech s nestandardním podkladem, což je např. u potěrů s drobnými trhlinami nebo v případě překrytí mezilehlých a smršťovacích dilatačních spár. Další nezanedbatelnou výhodou při použití hydroizolačních membrán AquaSafe a ostatních rychleschnoucích výrobků z řady Speed je výrazně snížená časová náročnost mezi realizacemi jednotlivých vrstev skladby. Například pro zhotovení kompletní rekonstrukce balkónu nebo terasy běžných rozměrů nám nyní zcela postačí pouze dva pracovní dny.

Aplikace kontaktního můstku Baumit SuperPrimerAplikace speciální hydroizolační bandážeAplikace speciální hydroizolační manžety

Realizace obkladu či dlažby za použití hydroizolačních membrán Baumit Baumacol AquaSafe a AquaSafe Extra není z hlediska technologického postupu nijak zvlášť náročná, avšak určité zásady při této práci je nutné dodržet v zájmu požadované kvality. Na řádně očištěné podkladní betonové konstrukci např. balkonu je potřeba nejprve vhodně připravit podklad, což umožňuje základní plošný nátěr kontaktního můstku Baumit SuperPrimer. Následně je potřeba zajistit dilataci okrajů balkónu pomocí dilatačních pásek. Pro vytvoření spádové vrstvy či finální vyrovnání povrchu lze použít výrobek Baumit FlexBeton Speed, respektive Baumit Preciso Speed.

Montáž okapniceVtlačení hydroizolační membrány do rychletuhnoucího lepidla Baumit FlexTop SpeedVytlačení přebytečného vzduchu z hydroizolační membrány

Poté již směřuje technologický postup k přípravě hydroizolační vrstvy. Na místa různých prostupů (zábradlí) v konstrukci a podél zdí je potřeba aplikovat speciální hydroizolační manžety a bandáže, vtlačené do vrstvy hydroizolační stěrky. V konstrukci nesmí chybět ani vhodné okapnice. Do tenké vrstvy čerstvě nataženého lepidla Baumit FlexTop Speed je poté celoplošně vtlačena hydroizolační membrána Baumacol AquaSafe resp. AquaSafe Extra. Velmi důležitým předpokladem je dokonalé odstranění vzduchových bublin a přebytečného lepidla pomocí podlahářského válečku. Hydroizolační membrány se při pokládce spojují na sráz nebo přesahem. Ihned po vylisování membrán je možné přistoupit k lepení dlažeb, opět pomocí rychletuhnoucího lepidla Baumit FlexTop Speed. Pro následné spárování se používá osvědčená spárovací hmota Baumit Baumacol PremiumFuge.

Nanášení druhé vrstvy rychletuhnoucího lepidla Baumit FlexTop Speed před finální pokládkou dlažbySpárování dlažby spárovací hmotou Baumit Baumacol PremiumFugeFinální pohled

Výhody hydroizolačních membrán mohou dnes využívat realizační firmy také u velkých developerských projektů, kde je značná snaha o zkrácení termínu výstavby. A právě zde vzniká problém poté, co jsou obklady lepeny ještě před dotvarováním nosných konstrukcí. Vnitřní pnutí v podkladu se poté může projevit prasklým obkladem. Použití hydroizolační membrány Baumit Baumacol AquaSafe ve skladbě však tento problém výrazně eliminuje.

podle podkladů společnosti Baumit