Informace výrobců

Akustická pohoda díky správné minerální izolaci

Akustika je v posledních letech stále více skloňovaným tématem. Lidé se při pořízení nemovitosti nesoustředí pouze na užitnou plochu bytu nebo počet místností, ale více se zajímají i o použité materiály. Jejich přáním je mít klid, soukromí a nebýt rušeni hlučnými sousedy, hlasitou hudbou ratolestí z vedlejšího pokoje nebo nadměrným hlukem z okolí. Ten se totiž stává stresovým faktorem, který přispívá k rozvoji různých chorob – od únavy přes psychickou zátěž až po bolesti hlavy. Společnost URSA, přední výrobce a dodavatel minerálních izolací, se proto v posledních letech soustředila na vývoj a zdokonalování materiálů, které dosahují vynikajících zvukovo-pohltivých hodnot, a tak mohou zákazníkovi splnit i ta nejnáročnější „akustická“ přání.

Ochrana proti hluku patří mezi základní požadavky staveb. Je nutné ji však řešit včas a z komplexního hlediska celé stavby a výsledného přání majitele. U minerálních izolací sledujeme třídu zvukové pohltivosti – tedy míru, jak je izolace schopna pohlcovat dopadající zvuk. Minerální izolace vyrobené společností URSA se klasifikují nejvyšší třídou A, která zajišťuje maximální pohltivost zvuku. „Při vzduchové neprůzvučnosti nám jde o zamezení šíření hluku vzduchem, mezi místnostmi v objektu nebo mezi venkovním prostorem a vnitřní místností. Naproti tomu kročejová neprůzvučnost znamená schopnost materiálu izolovat hluk způsobený chůzí, během, pádem tělesa, zkrátka hluk způsobený pohybem předmětů po finální podlaze, schodišti apod.,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA.

Klid a harmonie každé domácnosti

Minerální izolace URSA (zdroj: URSA)

K izolaci proti nežádoucímu hluku ve stavbách, a to jak přicházejícímu zvenčí, tak i uvnitř staveb, slouží nejrůznější stavební prvky jako okna, dveře, podlahy, stropy a s tím spojené podhledy, zvukově izolační obklady, předstěny aj. Díky kvalitně provedené izolaci ve stěnách a příčkách dokážeme zamezit přenosu hluku vzduchem, tj. izolace významně zlepšuje vzduchovou neprůzvučnost konstrukce. V případě novostaveb plánujeme výstavbu příček již s dostatečnou šířkou minerální izolace, aby docházelo k co nejmenšímu přenosu zvuku. „Do lehkých příček doporučujeme využít materiály URSA PUREONE TWP 37, URSA PUREONE TWF 37 či URSA TWP 1. Oproti příčkám bez izolace dochází ke zlepšení neprůzvučnosti o 6 až 15 dB,“ vysvětluje Tereza Vojancová.

Ani lidé žijící v bytových domech si nemusí lámat hlavu, jak zlepšit svůj akustický komfort. Společnost URSA nabízí jednoduché řešení vystavěním akustické předstěny, ke které není potřeba ani shánět stavební povolení. „Akustická předstěna technicky přilne zevnitř k již vybudované stěně a začne fungovat jako dodatečná izolace. Navíc pomůže vašemu domovu zlepšit vzduchovou neprůzvučnost o prokazatelných 6 dB, přičemž tloušťka aplikované vrstvy je pouhých 4,25 cm. Do předstěny využíváme pružný, tuhý, zpracovatelsky velmi příjemný materiál URSA PUREONE USF 31,“ uvádí architekta Tereza Vojancová.

Na akustický komfort myslete již při plánování novostavby (zdroj: URSA)Nákres zvětšení střechy při použití izolace (zdroj: URSA)

Výhody realizace příčky s izolací URSA:
▪ chráníte sebe a své blízké před hlukem,
▪ zvyšujete akustický komfort svého bydlení,
▪ šetříte místo, protože při nižších tloušťkách je možné dosáhnout lepších akustických parametrů než u zděných příček,
▪ máte nejlepší možnost ochrany tepla, kterou vám příčka s minerální izolací URSA GLASSWOOL nebo URSA PUREONE přinese,
▪ minerální izolace dosahují nevyšších tříd požární ochrany, jsou klasifikovány třídou A1 jako nehořlavé,
▪ jednoduše se aplikují do konstrukce,
▪ jde o suchý proces montáže bez většího znečištění,
▪ rychlá výstavba bez zbytečných technologických přestávek,
▪ výrazně snížíte vlastní hmotnost příčky oproti masivním zděným stěnám,
▪ špičkového řešení dosáhnete při dodržení všech zásad doporučení montáže,
▪ vzduchotěsné provedení zajistí ten správný akustický komfort.

Nadměrný hluk jde podlahou i stropem

Při realizaci příčky s minerální izolací může dojít ke snížení hluku v domě až o 15 dB (Zdroj: URSA/Shutterstock)

Zejména ve vícepatrových domech řešíme akustiku procházející stropem či podlahou. Asi každý si umí vybavit nepříjemné dupání, posouvání předmětů po podlaze a další obtěžující hluk, který přichází z patra nad námi. Zde je důležité dbát právě na kročejovou neprůzvučnost a dobře izolovat podlahu. „Pro zabránění šíření kročejového hluku se navrhují tzv. „plovoucí podlahy“. Pod roznášecí vrstvu podlahy se vkládají speciální akustické minerální izolace na bázi skla URSA v tloušťkách 20 až 40 mm. Pro jejich správné fungování je kromě kvalitní izolace nutné zajistit odseparování roznášecí vrstvy podlahy od obvodových konstrukcí, aby se kročejový hluk nešířil akustickými mosty. Pro tento účel doporučuji minerální izolaci URSA UDP,“ vysvětluje Tereza Vojancová.

Dalším problémovým prvkem v domě je strop. I tím se šíří poměrně vysoká intenzita hluku, která může být nepříjemná. Jedním z řešení, jak zabránit hluku, který se šíří ze shora, je instalace podhledů s minerální izolací na bázi skla. „Použitím izolací ze skelné vlny URSA lze dosáhnout vynikajících výsledků zvukové neprůzvučnosti dřevěných trámových stropů. Pro tento účel doporučuji použít například minerální izolaci URSA PUREONE DF 39 či URSA DF 38,“ doplňuje Vojancová.

Klidné bydlení díky minerální izolaci

Minerální izolace URSA zachycují zvukovou energii a částečně ji přeměňují na tepelnou. Je nezbytné, aby izolace byla v konstrukci vzduchotěsně uzavřena. Čím těsněji budou obálkové konstrukce aplikovány, tím je minerální izolace výkonnější v pohlcování hluku. Minerální izolace URSA navíc brání nejen prostupu hluku, ale i tepla a klasifikují se třídou ochrany proti ohni A1 jako nehořlavé.

Více informací naleznete na www.ursa.cz.

podle podkladů společnosti URSA