Fasádní pláště, Informace výrobců

Zelená fasáda Schüco AF UDC 80 Green Façade

Více než polovina světové populace žije ve městech a toto číslo stoupá. V hustě zastavěných oblastech s velkým množstvím zpevněných ploch proto často chybí zelené plochy a rostliny. V rámci boje proti tomuto trendu vyvinula společnost Schüco hliníkovou zelenou fasádu Schüco AF UDC 80 Green Façade. Projektové řešení dynamické modulové fasády Schüco UDC 80 nabízí vysokou míru volnosti při navrhování s celou řadou druhů rostlin a struktur. Zelená fasáda je vyrobena z nehořlavých stavebních materiálů třídy A a vyznačuje se vysokou úrovní prefabrikace pro rychlou a snadnou instalaci. Rostliny dodává specializovaná firma Vertiko GmbH.

Kvůli husté zástavbě a betonovým a asfaltovým povrchům, které pohlcují teplo, trpí mnoho velkých měst efektem tepelného ostrova, kdy je vzduch sotva schopen cirkulace a teplota se zvyšuje. K hromadění tepla a znečištění ovzduší přispívají také výfukové emise z automobilů a odpadní teplo z klimatizačních zařízení. Proto se lidé po celém světě obracejí k zeleným budovám s rostlinami na fasádách, terasách, balkonech a střechách. Společnost Schüco na tento trend reaguje novým systémem AF UDC 80 Green Façade. Zelené fasády poskytují mnoho výhod: Zlepšují klima ve městech tím, že pohlcují oxid uhličitý a čistí vzduch od pevných částic a škodlivých látek. Zároveň produkují kyslík, nahrazují nedostatek zelených ploch a oživují a zkrášlují města.

Zelené fasády nabízejí vysokou míru flexibility designu

Místo výsadby zeleně do země nabízí Schüco AF UDC 80 Green Façade řešení, kdy rostliny rostou přímo na fasádě. Flóra na fasádě nepotřebuje žádné spojení se zemí, proto je velmi vhodná zejména pro vnitřní části měst. Zelené fasády také nabízejí vysokou míru flexibility designu, přičemž lze vytvářet individuální vzory tím, že se rostlinami pokryjí pouze určité části fasády. Jednotky se zelení lze instalovat kdekoli na budově. Rostliny jsou zavlažovány pomocí integrovaného systému, který není zvenčí vidět. Schüco AF UDC 80 Green Façade umožňuje dosáhnout na budově velké hmoty listů, což dále zvyšuje pozitivní účinky živé stěny. Zeleň tak chrání plášť budovy před povětrnostními vlivy a zvyšuje energetickou účinnost během provozu budovy. To se daří, protože rostliny poskytují účinnou izolaci a přirozené stínění, což snižuje výkyvy teplot, a tím i náklady na vytápění a klimatizaci. Zelená fasáda rovněž přispívá ke snížení hluku, protože rostliny pohlcují zvukové vlny a mají tak pozitivní vliv na hlukové znečištění velkých měst.

Zelená fasáda Schüco AF UDC 80 představuje udržitelné projektové řešení pro města. Areál společnosti Schüco v Bielefeldu bude mít brzy také zelenou fasádu (zdroj: Schüco CZ)Místo výsadby zeleně do země nabízí zelená fasáda Schüco AF UDC 80 řešení, kdy rostliny rostou přímo na fasádě (zdroj: Schüco CZ)Tím, že fasádní systém Schüco AF UDC 80 umožňuje osadit určité části fasády zelení, poskytuje vysokou míru volnosti při navrhování a umožňuje vytvářet individuální design (zdroj: Schüco CZ)

Rychlá a snadná instalace zelených fasádních modulů

Jakmile je zeleň zasazena do modulů, konstrukce umožňuje jejich snadné připevnění k fasádní jednotce UDC 80, přičemž moduly se zavěšují na fasádu na místě. Na plášti budovy se proto ihned po instalaci objeví celá zeleň, protože rostliny vyrostou rychle a nevyžadují velkou péči. Za tímto účelem společnosti Schüco a Vertiko používají pro podklad a kapsy pro rostliny nehořlavé stavební materiály třídy A, aby bylo zajištěno splnění nejpřísnějších bezpečnostních požadavků.

podle podkladů společnosti Schüco