Fasádní pláště, Soutěže

Výsledky soutěže Fasáda roku 2011

Dne 19. dubna 2012 proběhlo v Hudebním divadle Karlín slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Fasáda roku 2011. Toto prestižní klání, pořádané předním evropským výrobcem komplexních fasádních systémů společností Baumit, se letos dočkalo již dvanáctého ročníku. Organizátoři oproti minulým letům radikálně rozšířili počet soutěžních kategorií, kterých bylo tentokrát deset, přičemž se v každé z nich určoval pouze vítěz.
Osm ocenění rozdělila odborná porota, jedno zástupci mediálních partnerů soutěže a čestné uznání také ředitel společnosti Baumit. Vavříny absolutního vítězství si odnesla rekonstrukce panelového domu v Sudoměřské ulici v Praze 3 díky citlivě řešené „otevřené“ fasádě s novým členěním okenních otvorů. Základními kritérii soutěže byly již tradičně inovativnost fasády, architektonické ztvárnění a kvalita realizace.
 
Do 12. ročníku Fasády roku bylo přihlášeno rekordních 258 prací z celé České republiky. Struktura oceňování prošla letos zásadními změnami. Zatímco Fasáda roku 2010 měla pouze dvě hlavní kategorie a dvě zvláštní ocenění, letos byly práce posuzovány v kategoriích Rodinný dům – novostavba, Rodinný dům – rekonstrukce, Bytový dům – novostavba, Bytový dům – rekonstrukce, Panelový dům, Veřejně prospěšná stavba, Komerční stavba a Historický objekt. Dvě speciální ocenění, tedy Cena mediálních partnerů a Čestné uznání ředitele společnosti Baumit, zůstala zachována.
Soutěžní práce v osmi základních kategoriích hodnotila odborná porota ve složení prof. Ing. Miroslav Pavlík, CSc. (předseda poroty), doc. Pavel Svoboda, CSc. (Stavební fakulta ČVUT), Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. (VUT Brno), Ing. Tomáš Chromý (ČKAIT), Ing. Pavel Štěpán (ČSSI), doc. Ing. arch. Václav Aulický (Fakulta architektury ČVUT) a Ing. Pavel Med, jednatel společnosti Baumit, spol. s r. o.
O Ceně mediální poroty rozhodovali Mgr. Jitka Korčeková (Economia), Mgr. Antonín Gottwald (Business Media CZ), Mgr. Jan Táborský (Expo Data), Ing. arch. Věra Konečná (iq-bydleni.cz) a PhDr. Matěj Šišolák (Jaga Media).
 
Panelový dům Sudoměřská Praha 3. Architekt/projektant: A plus; zhotovitel fasády: ARCUS Růžička, spol. s r. o.;  investor: Investiční a rozvojová Praha 3, a. s.Kategorie Panelový dům a Absolutní vítěz Fasády roku 2011
První příčku v kategorii Panelový dům, ale také absolutní vítězství v soutěži Fasáda roku 2011 získal panelový dům v ulici Sudoměřská v Praze 3. Odborní porotci vyzdvihli především jednoduché a střízlivé řešení, potvrzující komplexní koncepční přístup autora, projektanta, dodavatele i investora revitalizace. Inovativní a odvážné řešení všech zúčastněných se projevilo hlavně v novém členění okenních otvorů, zejména prosklených lodžií. Zvolený rastr dává objektu sympatický výraz „otevřené“ fasády.
Architekt/projektant: A plus; zhotovitel fasády: ARCUS Růžička, spol. s r. o.; investor: Investiční a rozvojová Praha 3, a. s.
 
 
 
 
 
RD Kudlov, Zlín-Kudlov. Architekt/projektant: Ateliér Europrojekta, s. r. o., Ing. arch. Martin Kareš; zhotovitel fasády: Libor Zapletal; investor: soukromý.Kategorie Rodinný dům – novostavba
Porota vybrala objekt rodinného domu ve Zlíně-Kudlově. Odborné porotce zaujalo především hmotové řešení zdůrazněné barevností fasády a jednoduchostí vzhledem k dramatickému svažitému terénu. Kompozice fasád zvyšuje komfort uživatele při vstupu do objektu, akcentuje a zároveň respektuje atraktivitu lokality. Celkový dojem umocňuje jednoduchost barevného a materiálového řešení.
Architekt/projektant: Ateliér Europrojekta, s. r. o., Ing. arch. Martin Kareš; zhotovitel fasády: Libor Zapletal; investor: soukromý.
 
Areál Rozhled v Jiřetíně pod Jedlovou. Architekt/projektant: Ing. Petr Dlouhý; zhotovitel fasády: Ladislav Žítek; investor: soukromý.Kategorie Rodinný dům – rekonstrukce
Cenu v této kategorii přiřkla odborná porota rekonstrukci zemské usedlosti v areálu Rozhled v Jiřetíně pod Jedlovou. Revitalizovaný objekt venkovského bydlení byl na počátku rekonstrukčních prací pouhou ruinou. Autor návrhu se inspiroval regionální architekturou včetně řešení doplňkových prvků a kvalitního řemeslného zpracování dvou materiálových technologií ve fasádě. Rekonstrukce hlavní budovy i doplňkových objektů učinila z celého areálu harmonickou součást hory Tolštejn, jíž vévodí zřícenina stejnojmenného hradu.
Architekt/projektant: Ing. Petr Dlouhý; zhotovitel fasády: Ladislav Žítek; investor: soukromý.
 
 
 
Obytný soubor Milíčovský háj, Praha 4. Architekt/projektant: QARTA ARCHITEKTURA, s. r. o., Ing. arch. Jakub Wyderka a kolektiv; zhotovitel fasády: Skanska, a. s., divize Pozemní stavitelství, závod Rezidenční výstavba; investor: Skanska, a. s., divize Skanska Reality.Kategorie Bytový dům – novostavba
Součástí obytného souboru Milíčovský háj v Praze 4 je komplex energeticky efektivních staveb, které přesvědčily odbornou porotu Fasády roku 2011 a odnesly si vítězství v kategorii Bytový dům – novostavba. Porotci zdůvodnili své rozhodnutí tím, že tato stavba, na níž byl použit nejtenčí zateplovací systém na trhu Baumit XS 022, představuje velmi dobrý příklad zvládnutí současných trendů nízkoenergetického a pasivního bydlení.
Architekt/projektant: QARTA ARCHITEKTURA, s. r. o., Ing. arch. Jakub Wyderka a kolektiv; zhotovitel fasády: Skanska, a. s., divize Pozemní stavitelství, závod Rezidenční výstavba; investor: Skanska, a. s., divize Skanska Reality.
 
 
  
Bytový dům Kladenská 43, Praha 6. Architekt/projektant: Doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš; zhotovitel fasády: IPOT, s. r. o.; investor: SBD Kladenská 43.Kategorie Bytový dům – rekonstrukce
Vítězem této kategorie se stal bytový dům na Kladenské ulici v Praze 6. Porota ocenila provedení fasády jako citlivé a respektující vzhledem k původnímu vzhledu a okolní zástavbě. Nově zakomponované fasádní prvky jsou přínosem pro ukončení uliční fronty.
Architekt/projektant: Doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš; zhotovitel fasády: IPOT, s. r. o.; investor: SBD Kladenská 43.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sloučené zařízení MŠ a jeslí v Jablonci n. Nisou. Architekt/projektant: ATELIER 4, s. r. o., Ing. arch. Pavel Tauš; zhotovitel fasády: ASTRA Mont, spol. s r. o.; investor: Město Jablonec nad Nisou.Kategorie Veřejně prospěšná stavba
Objekt sloučené mateřské školky a jeslí při nemocnici v Jablonci nad Nisou měl mít původně podobu buněk na bázi montovaných plechových kontejnerů. Nakonec se nechal investor přesvědčit k realizaci ambicióznější novostavby a výsledkem je první místo v kategorii Veřejně prospěšná stavba. Objekt podle názoru odborné poroty představuje velmi zdařilou realizaci příznivého měřítka zejména v členění hmot, podtržených zvolenými materiály a barevností fasád, adekvátní svým celkovým pojetím pro stavbu tohoto druhu a účelu.
Architekt/projektant: ATELIER 4, s. r. o., Ing. arch. Pavel Tauš; zhotovitel fasády: ASTRA Mont, spol. s r. o.; investor: Město Jablonec nad Nisou.
 
 
 
Administrativní budova EGÚ, Brno-Medlánky. Architekt/projektant: Knes+Kynčl, s. r. o.; zhotovitel fasády: PSK Group, spol. s r. o.; investor: EGÚ Brno, a. s.Kategorie Komerční stavba
Stavební úpravy administrativní budovy EGÚ v Brně-Medlánkách byly primárně motivovány nevyhovujícími podmínkami pro práci v interiérech, kde příliš intenzivní sluneční svit ztěžoval práci na počítačích. Nakonec byla revitalizace tak úspěšná, že objekt zastínil další nominované komerční stavby a vyhrál celou svou kategorii. Odbornou porotu zaujal razantní přístup k řešení fasády a nahrazení pásových oken meziokenními vložkami a jednotlivými okenními otvory. Tím se podařilo vytvořit objekt moderního charakteru působící jednoznačně svým jednoduchým výrazem při současném zjemnění hmotového měřítka.
Architekt/projektant: Knes+Kynčl, s. r. o.; zhotovitel fasády: PSK Group, spol. s r. o.; investor: EGÚ Brno, a. s.
 
 
 
Rohlovský mlýn, Praha 5-Holyně. Architekt/projektant: Ing. arch. Michal Ibl / Ing. Petr Sukdolák; zhotovitel fasády: Rohlovský mlýn, s. r. o.; investor: Rohlovský mlýn, s. r. o.Kategorie Historický objekt
Rekonstrukce Rohlovského mlýna v Rohlovské ulici v Praze 5-Holyni na rodinné bydlení, při níž byly použity některé netradiční a novátorské posupy, byla natolik úspěšná, že revitalizovaná stavba byla odbornou porotou vyhodnocena jako nejlepší v kategorii Historický objekt. Velmi zdařilá rekonstrukce neruší charakter, výraz a strukturu komplexu s velmi citlivým přístupem k použití zvolených materiálů, barevnosti i řešení detailů. Na příznivý verdikt porotců mělo vliv také příjemné působení celého areálu včetně komplexního řešení vnějších úprav.
Architekt/projektant: Ing. arch. Michal Ibl / Ing. Petr Sukdolák; zhotovitel fasády: Rohlovský mlýn, s. r. o.; investor: Rohlovský mlýn, s. r. o.
 
 
RD v Písku. Architekt/projektant: Projekční kancelář PK projekt, Ing. Pavel Kouba; zhotovitel fasády: Salvete, spol. s r. o.; investor: soukromý.Cena mediální poroty
Mediální porota přisoudila vítězství novostavbě rodinného domu v Písku. Porotce přesvědčila kultivovaně jednoduchá kompozice, vyvážená kombinace materiálů i barev a nadčasový vzhled budovy.
Architekt/projektant: Projekční kancelář PK projekt, Ing. Pavel Kouba; zhotovitel fasády: Salvete, spol. s r. o.; investor: soukromý.
 
 
 
 
 
 
Panelový dům, Praha 3, Hrabákova 1974/1. Architekt/projektant: SKAREA, s. r. o., Ateliér Dům a město, akad. mal. I. Hanzlíková; zhotovitel fasády: JUMAR, s. r. o.; investor: BD Hrabákova 1972–1973–1974.Cena ředitele společnosti Baumit
Rekonstrukce panelového domu v Hrabákově ulici v Praze 3 získala tradiční Čestné uznání ředitele společnosti Baumit. Ing. Pavel Med ocenil bytový dům, který se odlišuje od mnoha jiných objektů na pražském Jižním Městě originálně pojatým grafickým řešením fasády. Strohou geometrii panelové stavby rozbíjí namalované padající listí na slepém štítu domu, graficky jsou akcentována tradiční čísla popisná a je zachováno orientační značení zóny, kterým je logo země. Motiv padajících javorových listů je promítnut také na čelní fasády. Objekt zvítězil již v loňském roce v soutěži Miss Sympatie, kterou vyhlásila městská část Prahy 11 a jejímž cílem bylo vybrat nejlépe regenerovaný panelový dům.
Architekt/projektant: SKAREA, s. r. o., Ateliér Dům a město, akad. mal. I. Hanzlíková; zhotovitel fasády: JUMAR, s. r. o.; investor: BD Hrabákova 1972–1973–1974.
 

Podrobnosti o soutěži najdete na www.fasadaroku.cz, kde má každá oceněná stavba svou vlastní stránku s podrobnou referenční studii o daném objektu. Součástí je také bohatý obrazový materiál.
 
 
tisková zpráva