Fasádní pláště

Vnější tepelně izolační omítka Ytong je ideálním řešením pro povrchovou úpravu fasády

Omítka je ideálním materiálem při omítání pórobetonových tvárnic Ytong a vápenopískových tvárnic Silka a stavebníci ji při omítání preferují jak pro její tepelně izolační vlastnosti, tak i pro dokonalou symbiózu se zdivem z Ytongu a Silky. Omítka také pozitivně ovlivňuje odstranění vlhkosti ze stavby a zrychluje finální úpravy stěn.

Při přípravě a nanášení vyniká vnější omítka Ytong rychlostí aplikace a vysokou kvalitou konečného díla

Samozřejmě za předpokladu, že stavebník bude respektovat předepsané technologické postupy. Ohled je třeba brát i na počasí – s omítkou by se nemělo pracovat při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C. Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu a oleje nebo mastnoty. Potom je možné začít omítku nanášet, zdivo navíc před nanesením omítky není potřeba penetrovat. Do čisté nádoby s odpovídajícím množstvím vody (7,5–8 lv vody pro 1 pytel 20 kg) se za stálého míchání přidává suchá směs. K míchání je vhodná samospádová míchačka nebo elektrické pomaloběžné míchadlo. Míchat je třeba do té doby, než bude mít omítka optimální konzistenci. Takto zpracovanou směs nechte odstát min. 5 minut a znovu důkladně promíchejte.

Omítku můžete nanášet ručně i strojově

Omítku naneste na zeď ručně zubovou stěrkou se zubem o rozměrech 10 × 10 mm nebo strojově, tloušťka omítky by měla být cca 5 – 6 mm. Následně ji pročešte zubovou stěrkou se zubem o výšce 10 × 10 mm. Při nanášení a pročesávání se snažte dodržet sklon stěrky 45°. Při tomto sklonu zubová stěrka dávkuje a rozprostírá omítku na plochu v potřebné tloušťce a množství.

Do vyrovnané vrstvy vtlačte výztužnou mřížkovou tkaninu Ytong

Překrytí styků musí být nejméně 10 cm. Takto připravenou plochu pak překryjte a vyrovnejte další vrstvou omítky. Výztužná tkanina musí být uložena v ½ až 1/3 tloušťky omítky od vnějšího povrchu. Dejte pozor, aby po konečném vyrovnání omítky nebyla výztužná tkanina obnažena a aby celková tloušťka omítky byla minimálně 5 mm. Po zaschnutí (cca 5–7 dní) lze na takto upravený podklad nanášet finální vrstvu. Tou mohou být běžné minerální, silikátové nebo silikonové strukturální omítky.