Fasádní pláště, Soutěže

Soutěž Fasáda roku 2017 – výsledky

Ve čtvrtek 4. května 2017 proběhlo v hotelu Hilton Prague slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Fasáda roku 2017. Jednalo se již o 17. ročník, pořádaný předním výrobcem komplexních fasádních systémů společností Baumit. Odborná porota hodnotila zdařile realizovaná stavební díla z hlediska fasády, která byla dokončena v předchozím roce na území České republiky a na jejichž fasádu byly použity výrobky společnosti. Celý večer se uskutečnil v duchu předávání filmových cen Oscar a jako cenu si vítězové odnášeli novinku – sošku Fasádea.

Luxusní prostory hotelu Hilton Prague, červený koberec, bohatý zábavný program, gurmánská večeře a předávání sošek Fasádea novým držitelům – to bylo možné zažít na vyhlášení soutěže Fasáda roku 2017. Večerem provázela moderátorská dvojice Lucie Borhyová a Libor Bouček, v průběhu akce vystoupilo několik umělců – sopranistka Liana Sass, zpěvačka Monika Absolonová, swing v podání Jana Smigmatora nebo skupin Loser Cirque Company, hrál Český národní symfonický orchestr. Hosté mohli spatřit sochu Fasádea v jeho životní velikosti.

Fasáda roku společnosti Baumit je ve stavebním oboru uznávanou soutěží, ve které jsou soutěžní stavby hodnoceny odbornou porotou z řad architektů a projektantů. Soutěž měla pět kategorií a ocenění získali kromě Fasádea také 25 000Kč.

Odborná porota pracovala ve složení: Ing. arch. Michal Kohout, předseda; Ing. arch. Richard Černý, Ing. arch. David Chmelař, Ing. arch. Vladimír Graca, Ing. Milan Špulák, Ing. Jiří Svoboda a Ing. Antonín Wachtel.

VÍTĚZNÉ STAVBY

Kategorie Novostavba rodinného domu
Rezidence Waltrovka, rodinné domy RD 01–33 mezi ul. Peroutkova a Radlická, Praha 5-Jinonice (obr. 1)
Investor: Rezidence Waltrovka Alfa, s. r. o.
Projektant: ADR, s. r. o.
Zhotovitel: Virco, s. r. o.

Obr. 1a: Rezidence Waltrovka

Obr. 1b: Rezidence WaltrovkaObr. 1c: Rezidence WaltrovkaObr. 1d: Rezidence Waltrovka

Soubor rodinných domů řešených na principu low-rise/high-density představuje příklad hromadně pořízeného individuálního bydlení spojujícího výhody obou systémů a splňujícího nároky náročnější městské klientely.
Jednoduchá, racionální organizace stavebních objemů, dobře volená materiálová kombinace i slušné řemeslné provedení, jsou vizitkou celého realizačního týmu. Na první pohled nenápadný projekt, který v prvním kole posuzování výrazněji nebodoval, se při podrobnější diskusi ukázal být nejvhodnějším kandidátem na vítězství v příslušné kategorii. Pro rychlejší vyhodnocení kvalit celého projektu porota postrádala srozumitelnější dokumentaci širších urbanistických souvislostí souboru.

Kategorie Novostavba bytového domu
Projekt bytového domu Vítkovka, Koněvova 2894/37, 39, Praha 3 (obr. 2)
Investor: Bydlení Vítkov, s. r. o.
Projektant: A.LT Architekti, v. o. s.
Zhotovitel: IP Izolace Polná, s. r. o.

Obr. 2a: Projekt bytového domu Vítkovka

Obr. 2b: Projekt bytového domu VítkovkaObr. 2c: Projekt bytového domu VítkovkaObr. 2d: Projekt bytového domu Vítkovka

Porota ocenila jednoduchou a disciplinovanou architekturu, která je zároveň kultivovaná a neztrácí detail. Výrazové prostředky fasády – podokenní římsy, tvarování zábradlí, barevné odlišení objemů atd., není samoúčelné a v dobré tradici historických staveb, v jejichž sousedství se stavba nachází, vždy plní příslušnou technickou či výrazovou funkci: členění na pracovní záběry, ochrana fasády, zdůraznění objemů. Užití zateplovacího systému Baumit Star a kreativních omítek Baumit je účelné a pestré, přitom se však nepřiměřeně neprosazuje a vhodně navazuje na kontext sousedních historických budov.

Kategorie Novostavba nebytového objektu
Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem Jihočeské university v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31A, České Budějovice (obr. 3)
Investor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Projektant: Atelier Dvořák architekti
Zhotovitel: Spilka a Říha, s. r. o.

Obr. 3a: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem Jihočeské university v Českých Budějovicích

Obr. 3b: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem Jihočeské university v Českých BudějovicíchObr. 3c: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem Jihočeské university v Českých BudějovicíchObr. 3d: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem Jihočeské university v Českých Budějovicích

Elegantně působící architektura přízemního pavilonu zasazená do parkově upraveného prostředí kombinuje svými proporcemi vylehčeně působící markýzu z pohledového betonu se svislými stěnami střídající prosklení v černých rámech na celou světlou výšku se světlými omítnutými částmi obvodového pláště. Kombinace těchto materiálů (pohledový beton, sklo, omítnutá zeď) se ukazuje jako dobrá volba. Přispívá k tomu i řemeslně zvládnuté provedení omítkové směsi Baumit CreativTop-Fine s jemným zrnem 1 mm. Materiálům vyšší kvalitativní řady se tak dostává odpovídající péče při jejich aplikaci na stavebním díle.

Kategorie Rekonstrukce historického objektu
Obnova vnějšího pláště budovy Okresního soudu v Opavě (obr. 4)
Investor: Okresní soud v Opavě
Projektant: Kania, a. s.
Zhotovitel: Ing. Pekárek-stavební společnost, s. r. o.

Obr. 4a: Obnova vnějšího pláště budovy Okresního soudu v Opavě

Obr. 4b: Obnova vnějšího pláště budovy Okresního soudu v OpavěObr. 4c: Obnova vnějšího pláště budovy Okresního soudu v OpavěObr. 4d: Obnova vnějšího pláště budovy Okresního soudu v Opavě

Střídmá pozdně klasicistní architektura je dotvořena elegantní kombinací bílého korpusu, šedého soklu a zelené střechy, doplněných žulovými reliéfy v tympanonu. Porota ocenila řemeslně dobře zvládnutý detail i zdrženlivost autorů, kteří pojali svůj návrh z hlediska vnějšího výrazu jako službu starší, kvalitní architektuře soudního paláce z konce 19. století, spíše než jako snahu o zanechání výraznější otisku dnešní doby. Jak poznamenal již přední filosof 1. pol. 20. století a příležitostný architekt L. Wittgenstein: „Špatný architekt podlehne všem pokušením, dobrý jim odolá.“ Na vnější fasádě byly použity sanační omítkové systémy Baumit Sanova s povrchovou fasádní barvou Baumit SilikatColor.

Kategorie Revitalizace, sanace, renovace
Odstranění vad panelových domů, Havanská 2808–10, Tábor (obr. 5)
Investor: Město Tábor
Projektant: Ing. Miloslav Bílek E-Projekt
Zhotovitel: Hora, s. r. o.

Obr. 5a: Odstranění vad panelových domů

Obr. 5b: Odstranění vad panelových domůObr. 5c: Odstranění vad panelových domůObr. 5d: Odstranění vad panelových domů

Jednalo se bezesporu o nejvyrovnanější a nejobtížněji posuzovatelnou kategorii. Porota se nakonec přiklonila k návrhu, který v rámci standardního rozpočtu, přitom však příkladně kultivovanou formou řeší jednu z nejčastějších úloh, při kterém jsou kontaktní zateplovací systémy užívány: sanaci starší panelové zástavby. Porota ocenila, že se návrh nesnaží původní monotónnost tohoto typu zástavby popírat aplikací pestrých barev či vzorů, ale s jeho jednoduchostí pracuje jako s určitou kvalitou. Zateplovací systém Baumit Pro se samočisticí omítkou Baumit NanoporTop. Sedmnáctý ročník soutěže Fasáda roku zná své výsledky. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 116 objektů, které splnily veřejně vyhlášená pravidla soutěže. Práce byly označeny pořadovými čísly v pořadí, v jakém byly předávány vyhlašovateli soutěže. Stavby byly podle charakteru rozděleny do pěti kategorií. Odborná porota prováděla hodnocení přihlášených prací ve dvou postupných vyřazovacích kolech a následném závěrečném hodnocení, a to v každé kategorii soutěže.

Více informací o akci najdete na www.fasadaroku.cz. Fotografie ze slavnostního večera jsou zde.

wd s použitím podkladů společnosti Baumit