Fasádní pláště, Materiály

Sklovláknobetonové fasádní panely nabízí téměř neomezené tvarové možnosti

Sklovláknobeton (Glassfibre Reinforced Concrete – GRC) neboli jemnozrnný beton, vyztužený skelným vláknem, nabízí naprostou svobodu v návrhu odvětrávaných fasád. Bez větších omezení se tvaruje, probarvuje nebo povrchově upravuje. Dalšími jeho přednostmi jsou pevnost a trvanlivost. Různé druhy kotvicích systémů nabízí možnost vyrábět velkoformátové dílce, kdy plocha panelů přesahuje až 6 m2. Kombinace těchto charakteristik dělá ze sklovláknobetonu jedinečný, u některých projektů bezkonkurenční materiál pro výrobu fasádních tenkostěnných panelů, což dokazuje rostoucí poptávka po celém světě.

Technologie výroby sklovláknobetonových panelů

Sklovláknobeton se vyrábí litím nebo simultánním stříkáním. Technologicky zajímavější a tvarově variabilnější metoda stříkáním se provádí vnášením cementové matrice (směs cementu, písku, vody a dalších složek) do stříkací pistole, ve které dochází k sekání skelného vlákna. Cementová matrice s nasekaným skelným vláknem se pomocí stlačeného vzduchu stříká do forem, poté se nastříkané vrstvy hutní válečky. Jemná matrice umožňuje dokonale kopírovat strukturu formy, stříkací proces zase výrobu prostorových fasádních panelů, a to v tloušťce od pouhých 12 mm. Pro výrobu jsou používány speciální stříkací zařízení, celý proces patří mezi pokročilé technologie.

Sklovláknobetonové fasádní panely mohou být vyráběny na základě konkrétních požadavků na tvar, barvu a strukturu povrchu. Bez dalších úprav a speciálních požadavků jsou hladké, při mírném probarvení mají industriální a přirozený charakter.

Proces výroby sklovláknobetonu stříkáním

Barevnost a povrchy

Barevnost sklovláknobetonových panelů je dosažena vmícháním anorganických UV odolných pigmentů dovnitř cementové matrice, takže je možné dosáhnout panelů čistě bílých nebo jakkoliv barevných. Samotná textura hladkého sklovláknobetonového panelu má přirozený nestejnorodý vzhled, což je typické pro přírodní materiály jako je beton.

Povrchy fasádních panelů nemusí být pouze hladké. Po vymytí nebo pískování dochází k odhalení jemného písku a dosažení hrubšího estetického efektu. Kombinací hladkého a vymývaného povrchu lze vyrábět panely s libovolnými ornamenty, nebo vytvářet povrchy tzv. grafického betonu. Po vložení matric dovnitř bednění se vyrábějí strukturované povrchy podle libovolného návrhu.

Detaily příkladů možností práce s povrchem GRC fasádních panelů: A, B – strukturovaný povrch, C, D – kombinace vymývaného a hladkého povrchu (grafický beton)

Organická architektura – Heydar Aliyev Center (Baku) – Zaha Hadid Architects [1]Ukázka sklovláknobetonových fasádních panelů

Tvar a rozměry

Tvar panelů určuje bednicí technika – mezi základní tvary patří rovinné, prostorové, 3D a obloukové dílce. Díky možnosti vyrábět sklovláknobetonové skořepiny stříkáním v otevřených formách se mohou vyrábět také složitější nepravidelné tvary organické architektury, které jsou zejména v posledních letech vyhledávané.

Téměř neomezené tvarové možnosti dělají ze sklovláknobetonu materiál, který vyhledávají architekti po celém světě. Jak již bylo zmíněno, sklovláknobeton je možné vyrábět ve velkých formátech (6 až 12 m2), kdy se při výrobě do panelu integruje ocelový rám. Ten se k panelům připevňuje tak, aby bylo umožněno na sobě nezávislé přetvoření GRC a ocele. Integrovaný rám urychluje montáž velkoformátových panelů na fasádu za použití lehké manipulační techniky.

Základní tvary

Kotvení panelů

Kromě integrovaného rámu se panely kotví pomocí skrytých vrtaných kotev, lepením nebo viditelným kotvením pomocí nýtů. Způsob kotvení se volí podle charakteru projektů, je také ovlivněn tvarem a velikostí panelu nebo typem podkonstrukce.

Montáž velkoformátových GRC panelů

Vlastnosti sklovláknobetonu

Fyzikálně-mechanické vlastnosti sklovláknobetonu závisí na druhu výrobního procesu. Sklovláknobeton vyrobený litím obsahuje náhodně prostorově orientované rozptýlené skelné vlákno v cementové matrici. Oproti tomu sklovláknobeton vyrobený technologií stříkáním obsahuje vlákna náhodně orientovaná v jednom směru. Stříkaný sklovláknobeton má proto vyšší pevnosti v tahu za ohybu.

Jednotlivé vlastnosti jsou uvedeny v tabulce. Vlastnosti sklovláknobetonu se zkouší podle norem ČSN EN 1170-1 až 8 [2]. Výrobce GRC fasádních panelů musí provádět každodenní kontrolu vlastností čerstvého a vyzrálého GRC, aby zajistil kvalitu produktů. Proto musí výrobci disponovat vlastním ověřovacím centrem a laboratorním vybavením.

Tabulka – Vlastnosti sklovláknobetonu po 28 dnech zrání

Parametr Výroba stříkáním Výroba litím
Pevnost v tahu za ohybu – na mezi únosnosti 7–11 MPa 5–8MPa
Pevnost v tahu za ohybu – při porušení 20–30 MPa 10–14 MPa
Pevnost v tlaku 50–80 MPa 40–60 MPa
Modul pružnosti 10–20 GPa 10 GPa
Objemová hmotnost 1900–2100 kg m3 1800–2000 kg m3
Nasákavost < 10 % < 10 %
Koeficient mrazuvzdornosti (T100) > 0,90 > 0,90

podle podkladů České komory obvodových plášťů, publikováno ve Sborníku ČKLOP 2021

Použitá literatura:
[1] ETAG 002, Systémy zasklení s konstrukčním tmelem, část 3: Systémy obsahující profily s přerušením tepelného mostu
[2] ČSN EN 1170-1–8. Prefabrikované betonové výrobky – Zkušební metoda pro sklovláknobeton, část 1–8