Fasádní pláště, Informace výrobců, Stavební chemie

Silikátové barvy brání růstu plísní

Silikátové interiérové barvy a omítky zůstávají odolné proti plísním díky své dlouhodobě vysoké hodnotě pH – nyní to potvrzuje i vědecká studie. Institut Mykon (Univerzita v Innsbrucku) analyzoval v dlouhodobé studii různé barvy a jednu omítku z hlediska jejich náchylnosti k napadení plísněmi. Silikátové produkty přitom dopadly skvěle. Zdravotní rizika plynoucí z plísní tak mohou být minimalizována přirozenou cestou.
Klasické vápenné nátěry díky zásaditosti chrání stěny před napadením plísněmi. To věděli již naši předkové, kteří pravidelně před Velikonocemi natírali své stěny vápnem. To ale chránilo jen krátkou dobu. Vysoká hodnota pH (> 11) ve vápenných nátěrech karbonatací relativně rychle klesá pod úroveň nutnou pro jejich účinek. U silikátových výrobků je tomu jinak. „V interiéru si zdi zachovávají svou vysokou hodnotu pH celá léta. To plísně nemají rády, a proto na těchto nátěrech nerostou,“ říká dr. Werner Duttlinger, vedoucí analytiky, zkušební a výpočetní techniky Sto AG.
 
Vysoká hodnota pH přetrvává
Laboratoř Mykon Univerzity v Innsbrucku zkoumala v dlouhodobé studii různé interiérové barvy a jednu vnitřní omítku. Konkrétně se jednalo o následující testovací povrchy:
1. kvalitní disperzně-silikátovou barvu,
2. disperzní barvu vybavenou protiplísňovou účinnou látkou,
3. „nulový vzorek“ (disperzní barva bez konzervace),
4. disperzně-silikátovou omítku,
5. vysoce plněnou, strukturovatelnou disperzně-silikátovou barvu.
 
Testovací plochy byly 17 měsíců inkubovány sporami plísní a pravidelně u nich byla zkoumána hodnota pH a plísňový porost. V průběhu pokusu panovaly optimální podmínky pro růst spor, takže po téměř jednom a půl roce byly k dispozici reprezentativní výsledky. Podle předpokladu vykazoval „nulový vzorek“ velmi silné zasažení plísní, naproti tomu silikátové výrobky nevykazovaly žádný nebo jen malý plísňový porost. Experti ohodnotili omítku jako „velmi dobrou“. Těsně za ní následovaly kvalitní disperzně-silikátové barvy. Umístily se s hodnocením „dobré“ srovnatelně s disperzní barvou s protiplísňovou účinnou látkou. Nulový vzorek byl ohodnocen jako „nedostatečný“.
O dobré výsledky se postarala vysoká hodnota pH u nátěrů. Na povrchu silikátových výrobků byla i po 17 měsících naměřena vyšší hodnota pH než 11. Obě disperzní barvy vykazovaly podle očekávání lehce kyselou až neutrální hodnotu pH, tedy pod 7. Tento výsledek předurčuje silikátové produkty pro úspěšnou prevenci proti plísním v interiérech, a to bez jinak rozšířených biocidních účinných látek.
 
 
Křemičitany
Zemská kůra se skládá převážně z křemičitanů (silikátů), tj. skupiny minerálů, které vytvářejí například horniny jako žula, rula nebo čedič. Pro získání křemičitanových pojiv pro stavebnictví se taví křemenný písek a uhličitan draselný. Při tom vzniká „vodní sklo“, které se využívá mimo jiné jako pojivový a impregnační prostředek, ale také při přípravě pitné vody.

podle podkladů společnosti Sto