Fasádní pláště, Informace výrobců, Výplně otvorů

Schüco má nová řešení pro opláštění budov, která mohou snížit hladinu hluku

Zvyšující se koncentrace městské zástavby a rostoucí dopravní ruch vedou ke stále většímu hlukovému znečištění (noise pollution). „Ruch velkoměsta“ nejen ruší, ale snižuje kvalitu života a může způsobovat i onemocnění. Na veletrhu BAU 2019 v Mnichově proto společnost Schüco prezentovala nová řešení pro opláštění budov, která mohou snížit hladinu hluku nejen uvnitř budov, ale i zamezující šíření zvuku v exteriéru, tzv. hluku ulice.

Jednou z nejatraktivnějších inovací je prototyp ventilačního modulu aktivně snižujícího hluk Schüco ANC (Active Noise Canceling), kdy skrytý mikrofon nahrává externí hluk a pomocí speciálního softwaru reproduktory okamžitě generují odpovídající „protihluk“. Ten pak díky interferenci zvukových vln ruch zvenčí vyruší a hladina hluku se i při otevřených oknech citelně sníží. Společnost na veletrhu BAU představila i další nástroje pro práci s akustikou při projektování.

Světová zdravotnická organizace (WHO) nedávno vydala Environmental Noise Guidelines for the European Region s cílem chránit lidské zdraví před hlukem. Tyto pokyny doporučují snížit hladinu hluku způsobenou dopravou na ulicích například na méně než 53 dB, protože dopravní ruch nad touto hladinou může být škodlivý pro lidské zdraví. Je alarmující, že dnes na rušné ulici jsou běžně naměřeny hodnoty vyšší než 80 dB. Výrobci oken a fasád proto stojí před výzvou: Najít nové směry a řešení v designu konstrukcí a v různých formách povrchových úprav, které by bylo možné použít v praxi co nejdříve. Společnost Schüco na tuto výzvu již reagovala a vyvinula nové produkty a prototypy řešení, která snižují hladinu hluku v celém opláštění budovy.

Okno Schüco AWS 90 AC.SI snižuje hluk zvenčí i během větrání
Nové okenní řešení Schüco AWS 90 AC.SI (hliníkový okenní systém, stavební hloubka 90 mm, akustická, vysoce tepelně izolovaná okna) snižuje hluk přicházející z exteriéru i během přirozeného větrání, kdy je okno ve sklopené poloze. Efekt se dosáhne pomocí speciálně vyvinutého středového těsnění a přivádění čerstvého vzduchu skrz ventilační rám. Tímto způsobem se zvuk rozptýlí a hluk se značně sníží. Při sklopení okna se dosáhne snížení hluku o 31 dB a současně se přirozeně větrá. Okenní řešení nabízí mimořádně vysokou úroveň uživatelského komfortu, zejména v rezidenčních a kancelářských budovách v oblastech znečištěných hlukem.

Prototyp posuvné jednotky ASE 80.HI Design Line je vybaven ventilačním modulem aktivně snižujícím hluk Schüco ANC (Active Noise Canceling) v pouzdře skrytém ve zdi. Když je posuvná jednotka zavřená, větrací jednotka ANC je skryta. Při větrání se rukojetí na posuvném křídle vytáhne ventilační modul ANC ze zdi.Prototypy modulů ANC (Active Noise Canceling) skryté ve ventilačním křídle AWS VV snižují hladinu hluku

Skryté ventilační moduly Schüco ANC vyruší venkovní hluk „protihlukem“
Společnost Schüco prezentovala i prototypy dalších dvou způsobů snížení šíření hluku z exteriéru do interiéru. V prvním případě jde o ventilační moduly aktivně snižujících hluk Schüco ANC (Active Noise Canceling). Ve ventilačním kanálu větracího modulu ANC jsou instalovány reproduktory a mikrofony. Mikrofon zaznamená úroveň externího hluku a s pomocí speciálního softwaru reproduktory okamžitě generují odpovídající „protihluk“, tedy zvuk na podobné frekvenci jako venkovní rámus. Tyto dvě zvukové vlny interferují, jinými slovy hluk a „protihluk“ se vzájemně vyruší takovým způsobem, že celková hladina hluku se citelně sníží. Ventilační modul ANC bude osazen v neprůhledném ventilačním křídle AWS VV a v posuvné jednotce ASE 80.HI. Posuvná jednotka ASE 80.HI Design Line je vybavena větracím modulem ANC v pouzdře skrytém ve zdi (pocket design). Když je posuvná jednotka zavřená, větrací jednotka ANC je skryta. Pokud je potřeba vyvětrat, stačí na vytažení ventilačního modulu ANC ze zdi použít rukojeť posuvného křídla.

Eliminace šíření hluku v exteriéru pomocí absorpce zvuku
Ke snížení šíření hluku v městských aglomeracích, tzv. hluku ulice, mohou významně přispět vnější fasády pohlcující zvuk. Na rozdíl od běžných stavebních prvků spíše zvuk absorbují, než odrážejí. S komponenty tlumícími hluk lze dosáhnout až 80% absorpci zvuku. Schüco představilo čtyři prototypy, které dovolují integrovat absorpční jednotky do konstrukce obvodového pláště budovy.

Prvním příkladem je textilní fasáda Schüco FACID Silence, absorpční jednotka integrována do fasády. Druhým příkladem je perforované vnější opláštění se zvukově tlumícím materiálem. Třetí verze, která je stejně vizuálně atraktivní a technicky funkční, eliminuje zvuk mikro-perforovanými pilastry (pilastr je reliéfní plastický architektonický prvek, který připomíná sloup, je však plochý a má pouze dekorativní účel, vystupuje z fasády). Čtvrtý příklad absorpce zvuku představují lamely ve sluneční cloně vyrobené z perforovaného plechu. Toto akustické stínění je založeno na systému Schüco ALB.

Okenní řešení AWS 90 AC.SI má speciální středové těsnění a vzduch proudí přes rám, čímž zajišťuje snížení zvuku ve sklopené „ventilační“ poloze, tedy během větráníVnější fasády pohlcující zvuk mohou významně přispět ke snížení šíření hluku v městských oblastechNástroje na plánování akustiky: společnost Schüco s aplikacemi SoundCal a Digital Acoustics Lab přináší dva nové nástroje k určení efektu snižování hluku okenních a fasádních jednotek

Nástroje pro projektování akustiky
S aplikacemi SoundCal a Digital Acoustics Lab společnost Schüco brzy spustí dva nové nástroje, které pomohou určit efekt redukce hluku okenních a fasádních prvků. Rychle vypočítané spolehlivé údaje o hodnotách snížení hluku tak pomohou vybrat vhodné zasklení a určit nejlepší kombinace rámů a zasklení.

Software SoundCal vypočítává vážený index zvukové neprůzvučnosti Rw pro okna a fasády Schüco. Výsledek simulace je možné si i poslechnout. Výpočty jsou prováděny podle norem DIN 4109-2: 2016-07 a DIN EN 12354. Hodnota, která se vypočítává v závislosti na velikosti a rozdělení jednotky, jakož i profilového systému a zasklení, pomáhá při projektování.

Digital Acoustics Lab (DAL) je aplikace založená na cloudové technologii. Pracuje na základě frekvence zvuku a developeři, architekti a klienti ji mohou využít k určení účinků přenosu hluku okny a fasádami Schüco. Výsledek simulace je opět možné i reálně slyšet. Různé fasádní systémy a zasklení se porovnávají v celém akustickém frekvenčním rozsahu. Architekti mohou používat software na kontrolu specifikací oken a fasád a klienti mohou kontrolovat účinnost navrženého řešení.

Více informací najdete na www.schueco.cz.

podle podkladů společnosti Schüco CZ