Fasádní pláště, Informace výrobců

Sádrová požární omítka Knauf Vermiplaster

Firma Knauf již od svého počátku na našem trhu nabízí požárně technická řešení v oblasti suché výstavby a nyní nastal čas nabídnout podobné řešení i v oblasti suchých maltových směsí, konkrétně v sádrových omítkách. Sádrová požární omítka Knauf Vermiplaster má svůj původ ve firmě Protectivo Passiva ve Španělsku, kterou v polovině minulého roku převzala firma Knauf. Důležité pro naše zákazníky ovšem je, že uplynulý rok jsme využili pro rozšíření výroby Vermiplasteru do závodu Knauf Praha a tím se Vermiplaster stává velmi snadno dostupný.
Zároveň s výrobou v Praze jsou zavedeny i standardní podklady běžné u ostatních produktů – technický list na produkt i aplikaci, příloha Požárního katalogu Knauf, příloha ceníku, reference atd.
Na Knauf Vermiplaster je vydáno Evropské technické schválení, a je tedy použitelný ve všech státech Evropské unie.
Níže najdete základní informace o tomto produktu. Produkt byl zaveden do prodeje od 1. 1. 2014.
Vermiplaster je stříkaná protipožární vnitřní omítka pro ochranu:
• ocelových a železobetonových nosníků a sloupů
• železobetonových stropů
• železobetonových stěn
• železobetonových spřažených stropů s trapézovým plechem.
 
Při jejím použití oceníte zejména:
• schopnost ochrany i tvarově složitých konstrukcí,
• malou hmotnost,
• vysokou vydatnost,
• funkci po dobu životnosti stavby bez obnovování,
• velmi rychlé a jednoduché strojní nanášení na vodorovných i svislých plochách,
• vysokou přilnavost k oceli i betonu,
• nepatrné ztráty – hospodárnou aplikaci,
• široký rozsah hodnot požární ochrany od 30 do 120 minut,
• zpracování všude dostupným PFT G4,
• použití bez penetrace,
• složení vhodné i pro obchody s potravinami,
• vyšší požární odolnost při použití subtilnějších (a tím levnějších) konstrukcí.
 
Ochrana ocelového nosného skeletu a spřaženého ocelobetonového stropu. Letiště Frederika Chopina, Varšava, Polsko.Ochrana dodatečné vyztužující nosné ocelové konstrukce, Pařížská, Praha.
Ochrana nosného ocelového skeletu. Administrativní budova City Tower, Praha.Ochrana ocelové konstrukce a spřažených stropů. Obchodní centrum, Malaga, Španělsko.
 
Příklady použití:
1. Ocelový nosník IPE 200 s různým stupněm požární ochrany a bez ní
Požární odolnost R ocelového nosník IPE 200 při kritické teplotě 500 °C
nechráněný
9 min.
s Vermiplasterem tl. 7 mm
30 min.
s Vermiplasterem tl. 26 mm
120 min.
 
2. Železobetonový strop REI 120
Tloušťka železobetonového stropu pro požární odolnost REI 120 min.
nechráněný
200 mm
s Vermiplasterem tl. 10,61 mm
159 mm
s Vermiplasterem tl. 20,18 mm
132 mm
Pozn.: Uvedené hodnoty je nutno kombinovat s dalšími nepominutelnými hledisky při dimenzování konstrukcí.
 
Omítka je vhodná pro:
• výrobní a skladové ocelové, popř. železobetonové, haly,
• administrativní výškové budovy (ochrana nosné konstrukce skeletu či stropů),
• rekonstrukce (ochrana dodatečných ocelových ztužujících prvků),
• obchodní centra bez podhledů (ochrana nosných prvků).
 
Omítka se dodává v pytlích po 30 kg, spotřeba: 0,7 kg/m²/mm.
Strojní vybavení: PFT G4 se šnekem D6-3
 
Jak ji získáte:
Podle čísla výrobku ji objednáte u autorizovaných prodejců Knauf nebo se budete informovat na Knauf info lince: 840 600 600.

Miroslav Nyč, Knauf Praha