Fasádní pláště, Informace výrobců

Prodyšný zateplovací systém Cemix THERM DIFU

Firma LB Cemix uvádí na trh novou generaci fasádního zateplení, které si vedle skvělých tepelněizolačních schopností ponechává v unikátní míře prodyšnost. Zateplovací systém Cemix THERM DIFU je až 20x prodyšnější než běžný zateplovací systém s izolantem z polystyrenu. Je vhodným řešením pro problémové stavby se zbytkovou nebo zabudovanou vlhkostí. Díky prodyšnosti nového zateplení se uvnitř domu drží optimální vlhkostní klima a tím i zdravé prostředí. 

Schéma zateplovacího systému Cemix THERM DIFU: 1 – Podkladní zdivo; 2 – Lepicí vrstva: Cemix Lepicí a stěrkovací hmota DIFUZNÍ (185); 3 – Izolant: minerální vlna; 4 – Kotvení; 5 – Výztužná vrstva: Cemix Lepicí a stěrkovací hmota DIFUZNÍ (185); 6 – Síťovina: sklovláknitá tkanina; 7 – Penetrační nátěr: Cemix Penetrace silikát (barevná); 8 – Omítka: Cemix Silikonsilikátová omítka COMFORTV posledních dvou desetiletích jsou hlavním tématem stavebnictví energetické úspory. Jak už to u nových trendů bývá, počátky energeticky úsporných opatření jsou u nás spojeny s bezkoncepční fází divokého zateplování. Důkazem jsou statistiky: až polovina domů v Česku je zateplena špatně. Nejčastější důvody? Nedostatečná tloušťka izolace, nekvalitní materiál, špatně provedené detaily.

Investoři chtěli docílit provozních úspor za každou cenu, často ale bez ohledu na ekonomickou návratnost či kvalitu řešení. Za kýžené úspory tak řada z nich zaplatila krutou daň: najednou se začali potýkat s hromaděním vlhkosti, plísněmi, vzlínáním vody nebo stavebními poruchami.

Zateplení stavby spolu s výměnou oken za dokonale těsnící může mít pro dům a jeho obyvatele opravdu nepříjemné dopady. Za běžného chodu domácnosti se neustále hromadí vlhkost (vaření, koupání, květiny, prádlo…) a pokud nemají vodní páry kam odejít, hrozí navlhnutí stavebních konstrukcí a růst nebezpečných plísní. Mikroklima v domě se může razantně zhoršit a promítnout na našem zdraví.

Za jediné účinné opatření proti hromadění vlhkosti v interiéru se pokládá nutnost větrat. Ať už nárazově okny, nebo pomocí moderních rekuperačních systémů. V poslední době ale přichází častěji na přetřes vysoce paropropustné stavební materiály, které brání hromadění vlhkosti v domě zcela přirozeně. Na trhu se objevily výrobky, které mají na jedné straně skvělé izolační schopnosti, na straně druhé ale velmi nízký difuzní odpor. Laicky řečeno, jde o izolanty, které větrají, a dům tak dýchá.

Mezi takové produkty se řadí i novinka od společnosti LB Cemix, špičkový zateplovací systém s certifikátem ETA – Cemix THERM DIFU. Jde o jeden z nejprodyšnějších zateplovacích systémů současného trhu. Je určen jak pro novostavby, tak pro rekonstruované domy. O vysoké paropropustnosti systému vypovídá i fakt, že ho lze aplikovat na čerstvé novostavby se zabudovanou vlhkostí (není potřeba delší technologická přestávka) nebo na starší objekty se zbytkovou vlhkostí ve zdivu po provedených hydroizolacích.

Základem systému je izolace z minerální vlny, která se lepí na fasádu Cemix Lepicí a stěrkovací hmotou DIFUZNÍ (185). Tato lepicí hmota obsahuje vysoký podíl provzdušňovacích přísad a udržuje si i po vyzrání přirozeně pórovitou strukturu. Díky tomu se vyznačuje vynikající paropropustností, resp. nejnižším faktorem difuzního odporu (µ ≤ 8).

Cemix Stěrkovací hmota DIFUZNÍ (185) s nejnižší hodnotou faktoru difuzního odporu μ ≤ 8Cemix Silikonsilikátová omítka COMFORT

Finální vrstvu nového zateplovacího systému tvoří strukturální Cemix Silikonsilikátová omítka COMFORT. Díky velmi nízké hodnotě difuzního odporu se tato omítka běžně používá i v sanačních systémech Cemix. Omítka je díky svému pH a schopnosti regulovat vlhkost na povrchu trvale přirozeně chráněna proti růstu řas a plísní. Je výjimečná i samočisticím efektem: odolá zašpinění i v prostředí s velkou prašností a se znečištěným ovzduším. Omítka je k dispozici v široké nabídce barevných odstínů a struktur, a zákazníci tak mohou fasádu svého domu pojednat velmi a kreativně. Všechny zmiňované přednosti prodlužují estetickou životnost fasády.

Tyto komponenty zateplovacího systému Cemix THERM DIFU vytvářejí výjimečně paropropustný celek, který brání kondenzaci vodních par a tím i výskytu funkčních nebo estetických poruch. Jde o zateplení nové generace, které v domě vytváří zdravější prostředí pro bydlení. Novinka od značky Cemix se právem může chlubit přívlastkem nejprodyšnější ze zateplovacích systémů. V budoucnu by se tento produkt mohl uplatnit i tam, kde jiné izolanty nestačí: u objektů a prostor se zvýšeným množstvím interiérové vlhkosti, jako jsou lázně, bazény, kuchyně či restaurační zařízení.

Více informací najdete na www.spickovezatepleni.cz.

podle podkladů firmy LB Cemix

Prodyšný zateplovací systém Cemix THERM DIFU