Fasádní pláště, Informace výrobců

Plastické fasádní prvky StoDeco z Verofillu

Úprava fasády vždy vyžaduje perfektní výrobky. Jedná-li se o členění fasády architektonickými prvky, je ovšem otázka úpravy neodmyslitelně spojena s požadavkem bezpečnosti a dlouhé životnosti. Profily a jiné plastické prvky z Verofillu odpovídají všem těmto nárokům.
Sanace a nové projekty s fasádními prvky musí odpovídat jak estetickým, tak funkčním kritériím, ale musí také zajišťovat bezpečnost a odolnost. Ke splnění těchto požadavků je zapotřebí vhodného materiálu. Verofill je masivní nehořlavý materiál, který se na rozdíl od klasické štukovací malty netvaruje na stavbě na jednotlivé díly, ale jednotlivé prvky se připraví v dílně. Architektonické prvky vyrobené podle zadání architekta jsou buď s milimetrovou přesností vyfrézovány z desek, anebo jsou – při větší komplexnosti – odlity. Montáž na stavbě probíhá nezávisle na tom, zda plány počítají s podkladem zateplené fasády, předsazené odvětrané fasády nebo jen s omítnutým materiálem stěny. Vedle širokého spektra prefabrikovaných profilů umožňuje speciální výroba podle nákresu, případně jen podle zadání rozměru, vytvoření vysoce individuálních tvarů: jemných reliéfů nebo mohutných pásových říms, graciézních šambrán nebo masivních sloupků, mohutných hlavic nebo geometrických ornamentů. Masivní materiál přitom díky své homogenitě umožňuje vytvořit naprosto přesně zkosené řezy a zalomení jako u odlitku.
Kreativní ztvárnění profilů StoDecoKreativní ztvárnění profilů StoDecoKreativní ztvárnění profilů StoDecoKreativní ztvárnění profilů StoDeco
Architektonickými prvky StoDeco mohou být nejen členěny fasády nebo zdůrazněny některé aspekty, lze jimi také měnit tvar ploch. Desky s profilem, respektive konturou na okraji, vytvářejí v tomto případě bosáže nebo tektonické členění plochy zdí. Právě při takovém použití je důležité, aby se kromě samotného plastického vytvarování počítalo i se zvýšenými nároky na rovnost podkladu a také na počet a uspořádání spár. Důležitým faktorem přitom je sama budova. Dilatační spáry budov se musí zachovat a vést celým obložením fasády (například zateplením fasády a profilem). Důležité je, aby byly utěsněné proti zatékání.
Umění na stavbě u projektu bytové zástavby Mühlheim am Main (foto Johannes Vogt)Ken Shuttleworth mohl s pomocí profilů StoDeco zrealizovat ostré kontury svého obytného domu The Crescent (foto Nigel Young)Hotel Harvey, Františkovy Lázně. Minerální profily StoDeco splňují požadavky úřadů památkové péče.
Vliv na plánování má také velikost jednotlivých prvků, která nesmí překročit maximální rozměr 0,96 m². Při celoplošném přilepení k podkladu vznikají mezi jednotlivými prvky montážní spáry. Jednotlivé desky mohou být odděleny stínovou spárou. Je ale také možné vytvořit aranžmá několika prvků celoplošně slepených dohromady v oblasti spáry. V oblasti spoje prvků je nutné vytvořit zkosení.
Čím větší je aranžmá z konturovaných desek, respektive i čím delší je profilovaný pás, tím důležitější jsou napětí a deformace v profilech. Plochy obložené deskami mohou být opracovány do maximálně deseti metrů délky a deseti metrů výšky bez viditelných stínových nebo dilatačních spár. Maximální délka prvků je omezena na 2,4 metru. U profilových pásů složených z více prvků je nutné naplánovat v délce maximálně 25 metrů dlouhou stínovou nebo dilatační spáru.
Tyto spáry, ohraničující pole, přispívají k zachycení hydrotermických deformací bez napětí – a tím i bez poškození. Dilatační spáry přitom nemusí být nutně kompletně vedeny případným zateplením fasády; zpravidla stačí naříznutí izolační látky. Průběh takových spár se může v rámci konstrukčních hranic přizpůsobit požadavkům návrhu.
Četnost, uspořádání a poloha nutných spár závisí na dalších faktorech. Pokud je fasáda plošně plasticky upravena, měl by návrh u slepených desek na rozích okenních a dveřních otvorů počítat s křížovými spárami, respektive s oddělením prvků pomocí dilatační spáry. Pro ochranu rohů budovy může být nutné oddělit od sebe jednotlivé strany budovy spárami, aby se předcházelo rozdílným vlivům teploty a z toho plynoucí nestejnoměrné deformaci.
Minerální profily StoDeco použité na fasádě VTP RoztokyFasáda polyfunkčního domu Urbanic v Bratislavě je příkladem originálního využití profilůFasáda polyfunkčního domu Urbanic v Bratislavě je příkladem originálního využití profilů
Verofill je materiál složený z lehkého minerálního materiálu a vhodných pojiv. Tento nehořlavý materiál (A2-s1, d0) je pevný jako kámen, zcela masivní, a přitom velmi lehký (550 kg/m³). Zpracovává se do pásových profilů, souvislých desek, okenních říms a plastických architektonických prvků až po písmena, nápisy nebo firemní loga. Takto vzniklé fasádní prvky jsou odolné proti mrazu i nárazu a jsou vhodné pro práce v souladu s památkovou péčí.
podle podkladů společnosti Sto