Fasádní pláště, Informace výrobců, Stavební chemie

Mikral RENOVO – novinka od firmy HET

Firma HET, spol. s r. o., uvedla na trh novinku pod názvem Mikral RENOVO, fasádní silikonovou barvu s výztužnými mikrovlákny umožňujícími přemostění nedynamických vlasových mikrotrhlinek v podkladu. Fasádní systém je tvořen nátěrovou hmotou MIKRAL RENOVO a pigmentovaným penetračním nátěrem UP-GRUND nebo speciálním hloubkovým penetračním přípravkem ST-GRUND, případně S-GRUND.
Mikral RENOVO je silikonová, matná, vysoce paropropustná, vodoodpudivá fasádní barva, odolná vůči zašpinění, s výbornou krycí schopností a roztíratelností. Používá se zejména k nátěrům kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), pro nátěry minerálních podkladů (vápenocementových omítek, zdiva), betonových panelů a monolitů apod. Je vhodný k nátěrům stěn s nároky na vysokou propustnost vodních par. Výrobek splňuje požadavky směrnice WTA 2-2-91, která limituje použití krycích vrstev na sanačních omítkových systémech z hlediska hodnoty difuzní ekvivalentní tloušťky vzduchové vrstvy a koeficientu nasákavosti.
Tónování se provádí v široké odstínové škále do bází prostřednictvím tónovacích systémů HET. Pro nanášení lze využít válečku, štětky nebo stříkání včetně stříkací techniky Airless. Podrobnější informace získáte na www.het.cz.
tisková zpráva