Fasádní pláště, Informace výrobců

Komprimované pásky jako náhrada tmelů do spár

Komprimované impregnované pásky pro vyplňování funkčních spár objektů představují nejen alternativu k tmelům či polyuretanovým pěnám, ale také jednoduchý, rychlý a pohodlný nástroj s vysokou průvzdušností a kvalitními tepelněizolačními schopnostmi.
Spáry na opláštění budov a v okolí oken – to je nikdy nekončící problém i neustále přetřásané téma. A také to jsou kapitoly v technických projektech při stavbě nových domů či při rekonstrukcích staveb. Ať už budeme o dilatačních stavebních spárách jen filosofovat nebo je budeme skutečně řešit, jedno je jasné: zažitým zvykem pro vyplňování „prázdna“ mezi dvěma stavebními prvky je stále všemohoucí tmel, v případě oken PU pěna. A to i navzdory tomu, že technická evoluce zasáhla v posledních dvaceti letech i stavebnictví. A světe div se, přinesla s sebou také něco jiného než ony populární hmoty: impregnované komprimované pásky.
 
Teorie stavebních spár
Spáry nebo trhliny vznikají různým způsobem. Jedná se o náhodné trhliny, jejichž příčinou je určitá porucha stavby, a o spáry přiznané neboli technické. Spáry takového druhu vznikají při stavbách z prefabrikovaných materiálů – např. z betonových panelů, sendvičů, skla – nebo při instalaci okenních výplní, kde dochází ke styku dvou materiálů s různou dilatací.
V obou případech je nutné spáry technicky uzavřít, aby se pokud možno trvale zamezilo průsaku vody z exteriéru. Po uzavření spáry se však musí zajistit i její funkčnost – průvzdušnost při maximální těsnosti. Proč? Spára, která je utěsněna či „ucpána“ neprodyšnými materiály – typicky tmely – nedokáže odvádět vodní páry, které stavba přirozeně generuje. Tím dochází v takto hermeticky uzavřeném prostou k usazování vlhkosti a k její následné kondenzaci.
 
Obr. 1: Kondenzace vodních par vzniklá neprodyšným uzavřením dilatační spáryObr  2: Průvzdušnost dilatační spáry utěsněná impregnovanou komprimovanou páskou
 
Kromě hromadění vodních par je dalším zádrhelem samotná dilatace, tedy rozpínavost spáry. Je všeobecně známým a nezpochybnitelným faktem, že většina stavebních akrylových tmelů má schopnost roztažnosti 10–20 %. U silikonů či polyuretanů pracujeme s číslem 25 %. Existují samozřejmě i speciální silikonové tmely s roztažností 50 %, ale ty se zpravidla používají na jiné aplikace, např. na strukturální zasklívání. Faktem zůstává, že ani jeden s popsaných tmelů nedokáže vyrovnávat rozpínavost spáry v takové úrovni jako komprimované pásky. Rychlým příkladem může být komprimovaná páska illmod 600 s předtlačenou tloušťkou 6 mm a s roztažnou schopností až 12 mm. I v takovéto spáře páska dokonale těsní proti dešti.
 
Komprimované pásky jako náhrada tmelů
Již v úvodu zmíněná technická evoluce vygenerovala zajímavý materiál na bázi polyuretanu se speciální impregnací, který disponuje takovými výhodami, že je až zarážející, jak omezeně se v Česku dosud používá. V tabulce 1 je velmi stručné porovnání komprimované pásky illmod 600 s běžným silikonovým tmelem.
 
Tabulka: porovnání vlastností impregnovaných pásek (illmod 600) a těsnicích tmelů
 
Impregnovaná páska
Těsnicí tmel
Přetvořitelnost
90 %
10–25 %
Tepelná izolace
ano
ne
Zvuková izolace
ano
ne
Teplotní odolnost
–30 až +90 °C
–40 až +120 °C
Aplikační teplota
–10 až +40 °C
+5 až +40 °C
Těsnost proti vodě (dešti)
600–1150 Pa
> 600 Pa
Koeficient propustnosti vodních par μ
< 100
1000
 
Nejzajímavějším údajem je hodnota μ, která označuje tzv. koeficient propustnosti vodních par. Čím vyšší je hodnota, tím nižší je schopnost odvádět vlhkost. Hodnota u tmelů plně odpovídá filosofii „v interiéru těsnější než v exteriéru“. Z pohledu propustnosti vlhkosti je však pro funkční venkovní utěsňování nevyhovující.
Komprimovaná páska je na tom zcela opačně. Propustnost vodních par je vysoká. Přitom odolnost vůči průsaku vody je na hodnotách 600–1150 Pa, což je dáno speciální chemickou impregnací.
Při srovnávání obou rozdílných materiálů je zásadní brát v potaz podmínky pro jejich aplikaci. Ta přirozeně znevýhodňuje tmelové hmoty, neboť jsou velmi náchylné na různorodost povrchů spár. Přilnavost se nejčastěji zajišťuje podkladovými nátěry. Někdy je však i tato část opomíjena.
Při instalaci komprimačních pásek charakter povrchu nikdy neřešíme. Počáteční adhezi pásky ve spáře zpočátku obstarává samolepicí vrstva. Ta však postupně ztrácí svou funkci, neboť je nahrazena pozvolnou expanzí samotné pásky (na obrázku 2 je příklad s páskou illmod 600). 
 
Obr. 3: Funkce impregnované komprimované pásky Illmod 600
 
Neméně důležitá je také aplikační teplota. Obecně platí, že těsnicí tmely je velmi obtížné aplikovat při nízkých teplotách – obvykle pod +5 °C – a to i na očištěný povrch. Problémem je totiž tvorba kondenzátu či námrazy, které snižují přilnavost tmelu. Naproti tomu impregnované pásky lze jednoduše instalovat i v teplotách pod bodem mrazu, což značně prodlužuje období pro jejich použití.
 
Funkční i estetické
Komprimační pásky jsou zajímavé i z pohledu estetiky. Díky své expanzi dokážou téměř dokonale vyplnit prázdný prostor a dále vyrovnávají možnou dilataci. Výsledkem je precizně vypadající spára s dlouhou životností a odolností vůči UV záření a vodě.
Z funkční i designové perspektivy jsou impregnované pásky takřka dokonalým prvkem pro vyplňování spár mezi novým oknem a ostěním. Páska zajistí plnou funkčnost exteriérové části spáry a vypadá esteticky, takže vyplněný prostor obvykle není třeba dále stavebně začišťovat.
Komprimované impregnované pásky dnes představují nejen alternativu k tmelům či polyuretanovým pěnám, ale také jednoduchý, rychlý a pohodlný nástroj s vysokou průvzdušností a kvalitními tepelněizolačními schopnostmi.
podle podkladů firmy Tremco illbruck, s. r. o.
 
Obr. 4: Aplikace impregnované komprimované pásky Illmod 600Obr. 5: Aplikace impregnované komprimované pásky Illmod 600Obr. 6: Aplikace impregnované komprimované pásky Illmod 600