Fasádní pláště, Konference, semináře

Fasády 2023: energie, technologie, trendy

16. ročník národní konference České komory lehkých obvodových plášťů má název Fasády 2023: energie, technologie, trendy. Konference se věnuje těmto tématům ve snaze objasnit problematiku využití energie v té části budovy, které se říká lehký obvodový plášť.

Každé fyzikálně technické opatření vyvolává reakci, která je často zcela protichůdná k původnímu záměru. Proto je nezbytné hlubším zkoumáním a porozuměním celé problematice hledat optimální pozici a vyváženost jednotlivých parametrů, které stojí na začátku samotného projektu. Schopnost vybalancovat a nastavit veškeré parametry tak, aby budova správně fungovala, je úkolem pro kvalifikované odborníky a schopné řemeslníky.

Datum: 28.3.2023
Čas: 9.00-16.00
Místo: Cubex Centrum Praha

Více info k akci na www.cklop.cz

Fasády 2023: energie, technologie, trendy

podle podkladů pořadatele